Zpřízněná nakladatelství  Mlýn

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Jiří Mrázek

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.

127,- Kč 149,- Kč

Víra usilující rozumět

Daniel Migliore

Úvod do křesťanské teologie

254,- Kč 299,- Kč

Bůh – můj bližní

kolektiv autorů

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o životě a o smrti

118,- Kč 139,- Kč

Člověk mezi nebem a zemí

Petr Gallus

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

212,- Kč 249,- Kč

Slovo na všední den a na neděli

Pokorný, P.

Promluvy připravené původně pro vysílání Českého rozhlasu 6 – vesměs na biblická témata, podaná stručně a srozumitelně jako námět k zamyšlení (pro lidi věřící i nevěřící). Autor pracuje jako evangelický farář v Praze-Střešovicích a zabývá se mimo jiné...

84,- Kč 99,- Kč

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Karfíková, L.; Mrázek, J. ed.

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v P

118,- Kč 139,- Kč

O kozlech, ovcích a lidech

Mrázek, J. /Mlýn/

Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia

Vyprávění a právo v knize Exodus

Viktor Ber

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)

127,- Kč 149,- Kč
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít