Spřízněná nakladatelství  Lutherova společnost

Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace

Hlaváček, P. /Lutherova společnost/

Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově.

212,- Kč 249,- Kč

Heidelbergská dišputa-Lutherova theologia crucis

Batka, L.; Prihracki, P.-A. /Lutherova společnost/

110,- Kč 129,- Kč

Kontexty Lutherovy reformace

Biela, A.; Bužek, R.; Žák, L. a kol. /Lutherova společnost/

Soubor studií o zdrojích Lutherovy reformace.

254,- Kč 299,- Kč

95 výpovedí Dr. Martina Luthera-Malý spis, velké zmeny

Biela, A.; Nicák, M.; Batka, L. /Lutherova společnost/

Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne a pronikne k podstate reformačnej teológie.

127,- Kč 149,- Kč

Nebeské štěbotanie-Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530

Batka, L. /Lutherova společnost/

Niet knihy v Biblii, výkladu ktorej by sa reformátor Martin Luther venoval intenzívnejšie, ako práve Knihe žalmov. Žalmom venoval veľký priestor v spirituálnom živote a vynaložil nemalú námahu pri ich preklade do rodného jazyka. Zároveň ich vnímal ako hodnotný textový...

110,- Kč 129,- Kč

Lutheranus 5-Démonologie – Svátosti – Tradice

Batka, L.; Török, D.; Poschová, M. /Lutherova společnost/

STUDIE Ľubomír Batka: Opica Božia. Lutherov pohľad na diablovo konanie v Božom svete; Jerzy Sojka: Satan v teologii Martina Luthera Petr Hlaváček: Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích; Dan Török: Vývoj vzájemných postojů Martina Luthera a...

212,- Kč 249,- Kč

Lutheranus 4

kol. autorů /Lutherova společnost/

Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace.

166,- Kč 195,- Kč

Sondy do současné luterské teologie

Vokoun, J.

Kniha sonduje ekumenické dimenze luterství analyzováním některých důležitých teologických děl z posledních dvou desetiletí. Ačkoli autor volí formu recenzí a přehledových studií, nejde o pouhé referování, ale přínos zkoumaných děl je postaven do široké ekumenické...

127,- Kč 149,- Kč

Je jeden veliký kopec... Výbor z díla II.

Martin Luther /Lutherova společnost/

Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: O svobodě křesťana; První přednáška o listu Galatským; Jádro křesťanského života; Tři symbola neboli vyznání křesťanské víry;...

152,- Kč 179,- Kč

Lutheranus 2009/2010

/Lutherova společnost/

Sarah Hinlicky Wilson: Radostné výměny; Magdaléna Ševčíková: Prínos evanjelického učenia k oceneniu daru spovede; Daniel Peter Metzger: Kristus v žalmech; Michaela Pogányová: Božie predurčenie a pôvod zla; Ondřej Kolář: Smrt a posmrtná existence u...

152,- Kč 179,- Kč

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život...

373,- Kč 439,- Kč

Cesta k životu v umírajícím světě

Harold L. Senkbeil

Co pro moderního člověka znamená Vtělení – to, že se Slovo stalo tělem? Jak mohou v životech lidí působit prostá voda, chléb, víno a lidská slova a měnit hříšníky v nová stvoření? Harold Senkbeil důkladně zkoumá tyto otázky a přináší detailní popis toho, jak...

161,- Kč 189,- Kč

Kdybych měl nekonečně světů… Výbor z díla I.

Martin Luther /Lutherova společnost/

Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: Německý výklad Otčenáše pro prosté laiky; Útěcha pro osobu ve velkých pokušeních; Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na pozoru před povstáním...

169,- Kč 199,- Kč

Lutheranus 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti

/Lutherova společnost/

Mária Hroboňová: Teológia kríža u Martina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona –...

131,- Kč 154,- Kč

O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně

Tom G. A. Hardt

Studie švédského teologa Toma G. A. Hardta se zabývá problematikou přítomnosti Ježíše Krista ve večeři Páně u Martina Luthera, tedy tématem, v němž se luterská teologie po staletí zřetelně vymezovala jak vůči katolicismu, tak vůči reformované tradici.

80,- Kč 94,- Kč

Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti

Michael J. Albrecht /Lutherova společnost/

Kniha vznikla na základě autorova bádání v Lutherových kázáních, dopisech a písních s cílem najít odpověď na otázku, jak Martin Luther pomáhal druhým lidem připravit se na smrt. A tak se zrodilo vyprávění o posledním období Lutherova života, které ukazuje, jak...

84,- Kč 99,- Kč

O mši a kněžském pomazání

Luther, M. /Lutherova společnost/

V Překladu Jednoty bratrské z roku 1541 se studijní parafrází v současné češtině

71,- Kč 84,- Kč

Lutheranus 2006 – K Augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti

/Lutherova společnost/

Jaroslav Vokoun: Kázání k památce Augsburského vyznání; Ľubomír Batka: Živé svedectvo o moci evanjelia; Michal Valčo: Teologický odkaz augsburského vyznania; Bjarne W. Teigen: Lutherovo učení o svátosti Večeře Páně a jeho vztah k Augsburskému vyznání a...

65,- Kč 77,- Kč

O Klíčích Kristových, O Církvi Svaté

Martin Luther /Lutherova společnost/

V překladu Jednoty bratrské ze 16. století se studijním převodem do současné češtiny

67,- Kč 79,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku