Spřízněná nakladatelství  Lutherova společnost

Je jeden veliký kopec... Výbor z díla II.

Martin Luther /Lutherova společnost/

Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: O svobodě křesťana; První přednáška o listu Galatským; Jádro křesťanského života; Tři symbola neboli vyznání křesťanské víry;...

152,- Kč 179,- Kč

Lutheranus 2009/2010

/Lutherova společnost/

Sarah Hinlicky Wilson: Radostné výměny; Magdaléna Ševčíková: Prínos evanjelického učenia k oceneniu daru spovede; Daniel Peter Metzger: Kristus v žalmech; Michaela Pogányová: Božie predurčenie a pôvod zla; Ondřej Kolář: Smrt a posmrtná existence u...

152,- Kč 179,- Kč

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život...

373,- Kč 439,- Kč

Cesta k životu v umírajícím světě

Harold L. Senkbeil

Co pro moderního člověka znamená Vtělení – to, že se Slovo stalo tělem? Jak mohou v životech lidí působit prostá voda, chléb, víno a lidská slova a měnit hříšníky v nová stvoření? Harold Senkbeil důkladně zkoumá tyto otázky a přináší detailní popis toho, jak...

161,- Kč 189,- Kč

Kdybych měl nekonečně světů… Výbor z díla I.

Martin Luther /Lutherova společnost/

Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: Německý výklad Otčenáše pro prosté laiky; Útěcha pro osobu ve velkých pokušeních; Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na pozoru před povstáním...

169,- Kč 199,- Kč

Lutheranus 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti

/Lutherova společnost/

Mária Hroboňová: Teológia kríža u Martina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona –...

131,- Kč 154,- Kč

O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně

Tom G. A. Hardt

Studie švédského teologa Toma G. A. Hardta se zabývá problematikou přítomnosti Ježíše Krista ve večeři Páně u Martina Luthera, tedy tématem, v němž se luterská teologie po staletí zřetelně vymezovala jak vůči katolicismu, tak vůči reformované tradici.

80,- Kč 94,- Kč

Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti

Michael J. Albrecht /Lutherova společnost/

Kniha vznikla na základě autorova bádání v Lutherových kázáních, dopisech a písních s cílem najít odpověď na otázku, jak Martin Luther pomáhal druhým lidem připravit se na smrt. A tak se zrodilo vyprávění o posledním období Lutherova života, které ukazuje, jak...

84,- Kč 99,- Kč

O mši a kněžském pomazání

Luther, M. /Lutherova společnost/

V Překladu Jednoty bratrské z roku 1541 se studijní parafrází v současné češtině

71,- Kč 84,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku