Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Úvahy o české ekonomické transformaci

Mlčoch, L. /Vyšehrad/

Kniha shrnuje řadu jeho studií především z druhé poloviny, zatím přístupných jen odborné veřejnosti nebo dosud tiskem nezveřejněných, v nichž se zamýšlí jak nad jejími jednotlivými stránkami, tak nad jejím obecným zaměřením. Od řady ostatních kritiků se odlišuje...

80,- Kč 94,- Kč

Světový étos pro politiku a hospodářství

Hans Küng /Vyšehrad/

Pokus o nalezení vazeb mezi křesťanskou tradicí a moderním světem. V této knize rozpracovává Hans Küng svůj základní projekt – Světový étos, a to v oblastech, ježjsou dnes více než jindy středem pozornosti lidského společenství. Východiskem je mu přesvědčení, že...

Křesťanství a náboženství Číny

Ching, J.; Küng, H. /Vyšehrad/

Výzva k dialogu, porozumění a smíření. Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá...

211,- Kč 248,- Kč

Filosofie svobody

Michael Novak /Vyšehrad/

Edice Moderní myšlení. Koncepce moderní ekonomiky opřená o principy svobody a mravnosti. Dílo současného sociálního myslitele působícího v USA vyšlé česky: Duch demokratického kapitalismu, Vyznání katolíka.

Attila

Kameník, M. /Vyšehrad/

Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů. Jedním z nich byli i asijští Hunové. V roce 451 je jejich král Attila vedl k dobyvačné invazi do...

139,- Kč 164,- Kč

Učení o eucharistii v díle mistra Jana Husa

Stanislav Sousedík /Vyšehrad/

Edice Studium. Příspěvek k diskusi o učení Jana Husa o současného českého historika filosofie.

25,- Kč 29,- Kč

Knihy tajemství a moudrosti II-Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy

/Vyšehrad/

Edice Světová náboženství. Druhý ze tří svazků obsahuje spisy často apokryfní, apokalyptické nebo hermetické povahy. Vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem a těšily se velké oblibě. Mnohé z nich ovlivnily i rané křesťanské myšlení. V knize naleznete následující...

Novou odvahu k ctnosti

Rahner, K.; Welte, B. ed. /Vyšehrad/

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi).

67,- Kč 79,- Kč

O smyslu křesťanských svátků: meditace o vánocích, velikonocích a letnicích

Lochman, J. M. /Vyšehrad/

Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka. Texty byly připraveny jako přednášky pro basilejský rozhlas právě při příležitosti jednotlivých svátků církevního roku.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku