Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Deníky Josefa Pekaře

Pekař, J. /Vyšehrad*

Deníky Josefa Pekaře pocházejí z druhé poloviny Pekařova života, kdy již náležel k nejvýznačnějším osobnostem českého kulturního a v jisté míře i politického života a čile se stýkal s jeho vlivnými reprezentanty. Deníky ukazují zákulisí českého veřejného...

42,- Kč 49,- Kč

Evropa 16. století

Mackenney, R. /Vyšehrad/

Málokteré století bylo tak bohaté na tolik dějinných zvratů jako právě století šestnácté, a tak kniha jistě zaujme jak historiky, tak čtenáře, jimž je historie oblíbeným koníčkem, i ty, kteří se chtějí seznámit s pouhým zajímavým výsekem z evropských dějin. Autor...

Blahoslavený Hroznata/Kritický životopis

Petr Kubín /Vyšehrad/

Životní osudy jedné z nejzajímavějších historických osobností českého středověku. Odborně--historické zpracování života významného velmože z přelomu 12. a 13. století, přítele krále Přemysla Otakara I., křižáka, řeholníka a nakonec i mučedníka bl. Hroznaty. Jeho...

Událost modlitby / Základní linie hermeneutiky náboženského dění

Bernhard Casper /Vyšehrad/

Výjimečný čas modlitby a ubíhání všedního dne nestojí totiž jen prostě sebe. Čas usebrání, pokud se v něm skutečně děje modlitba, každodenní čas prostupuje a proměňuje. Z toho, co se děje ve výjimečném čase modlitby, vyrůstá orientace pro zprvu neorientované...

Sněm české katolické církve/ Obnova synodality

Miloš Raban /Vyšehrad/

Příprava reprezentativního shromáždění české katolické církve. Autor, tajemník připravovaného synodu katolické církve, podává naší veřejnosti první důkladnou informaci, jak o připravovaném programu této ojedinělé akce, tak o historii synodů katolické církve u nás...

10,- Kč 49,- Kč

Konfrontace nebo dialog- Palčivé otázky dneška a křesťanská víra

Koch, K. /Vyšehrad/

Netradiční křesťanské odpovědi na otázky moderní doby

25,- Kč 29,- Kč

Světověk a časování

Palouš, R. /Vyšehrad/

Nové vydání Paloušova Světověku, tentokrát spolu s druhou částí nazvanou Časování. Autor v nových 12 úvahách před nás staví nové pojmy, jako jsou dnešní ,,poevropská„ doba ,,civilizační světovosti“ a ,,magický„ rok 2000.

42,- Kč 49,- Kč

Úvahy o české ekonomické transformaci

Mlčoch, L. /Vyšehrad/

Kniha shrnuje řadu jeho studií především z druhé poloviny, zatím přístupných jen odborné veřejnosti nebo dosud tiskem nezveřejněných, v nichž se zamýšlí jak nad jejími jednotlivými stránkami, tak nad jejím obecným zaměřením. Od řady ostatních kritiků se odlišuje...

80,- Kč 94,- Kč

Světový étos pro politiku a hospodářství

Hans Küng /Vyšehrad/

Pokus o nalezení vazeb mezi křesťanskou tradicí a moderním světem. V této knize rozpracovává Hans Küng svůj základní projekt – Světový étos, a to v oblastech, ježjsou dnes více než jindy středem pozornosti lidského společenství. Východiskem je mu přesvědčení, že...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku