Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Základní otázky katolické víry

Otto Hermann Pesch

Edice Dialog. Přehledný a přístupný souhrn učení víry na základě moderní teologie.

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Sousedík, S. /Vyšehrad/

Vývoj filosofie u nás v době pobělohorské v souvislostech evropského filosofického myšlení, i kulturních a politických dějin.

99,- Kč 116,- Kč

Jan XXIII. -Zápas za budoucnost církve

Bühlmann, W. /Vyšehrad/

Nové svědectví o životě koncilového papeže Jana.

33,- Kč 39,- Kč

Moje zkušenost s církví v Africe

Häring, B. /Vyšehrad/

Svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií.

36,- Kč 42,- Kč

Všechno zmůže, kdo věří-Kázání na hoře a Otčenáš

Schnackenburg, R. /Vyšehrad/

Moderní diskuse o biblické exegezi.

37,- Kč 44,- Kč

Křesťanství a hinduismus

Stietencron, H. von; Küng, H. /Vyšehrad/

Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přehlednou...

136,- Kč 160,- Kč

Laici a klérus?-Společenství Božího lidu

Neuner P. /Vyšehrad/

2000 let dějin proměn vnitřních vztahů v církvi. Kniha je určena teologům, historikům , sociologům a zájemcům o dějiny křesťanství.

59,- Kč 69,- Kč

Křesťanství a buddhismus

Küng, H.; Bechert, H, /Vyšehrad/

Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přehlednou...

Křesťan na prahu třetího tisíciletí

König, F.; Kremer, J. /Vyšehrad/

Kniha odpovídá na otázku, jak je to dnes s křesťanskou vírou a jak obstojí tváří v tvář modernímu světu utvářenému především přírodními vědami a stále rostoucími možnostmi techniky.

61,- Kč 72,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku