zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Ticho a hluboký klid-Křesťanská meditace na každý den

 • Main, J. /Vyšehrad, Karmelitánské nakl./
 • rok vydání: 2016
 • stran: 304
 • ISBN:

Tisíce lidí na celém světě obohatily svůj duchovní život o každodenní praxi křesťanské meditace a tiché modlitby, jak jí učil benediktinský mnich John Main. Jeho učení čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i moudrosti raně křesťanských...

Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

 • Večerková, E. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 512
 • ISBN:

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství,...

Úvod do biblické hermeneutiky-Cesty k pochopení textu

 • Oeming, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 264
 • ISBN:

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona...

Člověk jako osoba-Filosofická antropologie

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 280
 • ISBN:

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část...

Jan Fridrich z Valdštejna-Arcibiskup a mecenáš doby baroka

 • Havlík, J. M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 288
 • ISBN:

Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva – organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím...

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

 • Cardini, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 176
 • ISBN:

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

Kniha Ester

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 128
 • ISBN:

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i...

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

 • Imbach, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 208
 • ISBN:

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

 • Svoboda, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 144
 • ISBN:

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít