zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

 • Svoboda, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 144
 • ISBN:

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech

 • Čepelka, M.; Palán, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN:

Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Jasoně a Drsoně či praktikanta Hlaváčka, nemluvě o četných ženských postavách, jsou bez nadsázky kultovní. Miloň Čepelka...

Msta písecké panny-Příběhy Oldřicha z Chlumu

 • Vondruška, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

V dalším příběhu z pera známého autora se Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci odeberou se dvorem českého krále Přemysla II. Otakara do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Hned první noc poté, co dvůr dorazí na královský hrad v Písku, je nalezen...

Osm múz mého života

 • Riebauerová, M.; Koutecký, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 208
 • ISBN:

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem...

Křest svatého Vladimíra

 • Borovský, K. H.; čte Přeučil, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Křest svatého Vladimíra , poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých...

Polyxena z Lobkovic-Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

 • Ryantová, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 528
 • ISBN:

Jedna z „žen české renesance“, dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty Zdeňka...

Extatická vyznání

 • Buber, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 192
 • ISBN:

Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. Jeho přáním přitom bylo vybrat texty co nejbezprostřednější, co nejméně literárně stylizované. Jeho výběr je velmi pestrý:...

Tři muži ve člunu a na toulkách

 • Jerome Klapka Jerome; čtou: Vízner, O.; Kaiser, O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Barvité příběhy tří londýnských gentlemanů, kteří hledají odpočinutí těla i ducha na vlnách řeky Temže, si můžete poslechnout v podání Oldřicha Víznera, na toulkách je svým nezaměnitelným hlasem bude provázet Oldřich Kaiser.

Jindřich starší z Minsterberka-Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami

 • Šandera; M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 280
 • ISBN:

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít