Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Kniha Ester

/Vyšehrad/

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i...

193,- Kč 228,- Kč

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

Imbach, J. /Vyšehrad/

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

211,- Kč 248,- Kč

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

168,- Kč 198,- Kč

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech

Čepelka, M.; Palán, A. /Vyšehrad/

Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Jasoně a Drsoně či praktikanta Hlaváčka, nemluvě o četných ženských postavách, jsou bez nadsázky kultovní. Miloň Čepelka...

228,- Kč 268,- Kč

Msta písecké panny-Příběhy Oldřicha z Chlumu

Vondruška, V. /Vyšehrad/

V dalším příběhu z pera známého autora se Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci odeberou se dvorem českého krále Přemysla II. Otakara do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Hned první noc poté, co dvůr dorazí na královský hrad v Písku, je nalezen...

239,- Kč 299,- Kč

Osm múz mého života

Riebauerová, M.; Koutecký, J. /Vyšehrad/

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem...

228,- Kč 268,- Kč

Křest svatého Vladimíra

Borovský, K. H.; čte Přeučil, J. /Vyšehrad/

Křest svatého Vladimíra , poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých...

183,- Kč 229,- Kč

Polyxena z Lobkovic-Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Ryantová, M. /Vyšehrad/

Jedna z „žen české renesance“, dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty Zdeňka...

358,- Kč 381,- Kč

Extatická vyznání

Buber, M. /Vyšehrad/

Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. Jeho přáním přitom bylo vybrat texty co nejbezprostřednější, co nejméně literárně stylizované. Jeho výběr je velmi pestrý:...

219,- Kč 258,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku