upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Jakub Krčín z Jelčan: Architekt jihočeských rybníků

Čechura, J. /Vyšehrad/

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Poznejte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře a...

297,- Kč 349,- Kč

Protože bloudíme, je o čem mluvit

Sladká, J.; Žaloudík, J. /Vyšehrad/

"Rozhovor se špičkovým onkologem, který zasvětil život léčbě rakoviny" Český lékař, politik a emeritní ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík je expertem na boj s rakovinou. Celý život zasvětil hledání vhodného druhu léčby pro konkrétní pacienty a...

229,- Kč 269,- Kč

Boží Syn z Nazareta: Ježíš v novozákonních spisech

Söding, T. /Vyšehrad/

Základní dílo současné christologie. Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk. Jedno nelze používat jako argument proti druhému. Vyznávání pravého lidství Božího Syna je zkušebním kamenem, hnací silou a jádrem křesťanské...

467,- Kč 549,- Kč

Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry

Weber, H. P. /Vyšehrad/

Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako...

212,- Kč 249,- Kč

Ekologie, etika a změna klimatu: Dalajlama v dialogu se světovými odborníky

Jeho svatost Dalajlama XIV.; Dunne, J.; Goleman, D. /Vyšehrad/

V současnosti stojíme na rozcestí a čelíme palčivým problémům: Co se děje s naší planetou? Jak jí můžeme pomoci? A jak sladit lidské zájmy s právy ostatních živých tvorů a potřebami ekosystému? Na tyto a další aktuální otázky hledal odpovědi duchovní vůdce...

314,- Kč 369,- Kč

Mezi Terstem a Istanbulem: Balkánské národy ve 20. století

Rychlík, J. a kol. /Vyšehrad/

Dramatické dějiny balkánských národů ve 20. století sleduje kniha českých a bulharských historiků pod vedením Jana Rychlíka. Geograficky je záběr knihy vystižen dvojicí měst v názvu, Terstem na západním pomezí Balkánu a Istanbulem, někdejší metropolí osmanského...

424,- Kč 499,- Kč

Ježíš - vnitřní učitel

Freeman, L. /Vyšehrad/

Kdo je Ježíš? Tato prostá, nadčasová otázka zní napříč staletími. Také odpověď na ni je prostá, leč nikoli snadná. Pokud se rozhodneme této Ježíšově otázce naslouchat a odpovědět na ni, změní náš způsob života, myšlení a cítění. Vede nás totiž k poznání...

254,- Kč 299,- Kč

Kultura středověké Evropy

Goff, J. Le /Vyšehrad/

Obsáhlá publikace představuje jakousi plastickou mapu či průvodce dějinami středověké Evropy. Udivuje svou šíří záběru, sahající od politických událostí přes vývoj hospodářství a obchodu k dějinám mentality, myšlení a kultury. Jak a kde středověký člověk žil,...

764,- Kč 899,- Kč

O velikosti duše

Aurelius Augustinus, Karfíková, L. ed. /Vyšehrad/

Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a teoložky Lenky...

212,- Kč 249,- Kč

Kdo ví, kde budu zítra

Etzler, T.; Šídlo, J. /Vyšehrad/

Jak to dopadne, když si uznávaný komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem, spolupracovníkem americké CNN a bývalým reportérem České televize v Číně, a povídají si o novinařině? Co tato profese obnáší dnes, v době Facebooku a Youtube? V čem je americká...

254,- Kč 299,- Kč

Křesťanská meditace

Laurence Freeman /Vyšehrad/

Kanadský benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské meditaci, s níž má bohaté zkušenosti. Spolupodílel se na organizování křesťanského meditačního společenství v Montrealu, roku 1991 založil v Anglii Mezinárodní centrum světového...

127,- Kč 149,- Kč

Malá filosofie člověka/ Slovník filosofických pojmů

Jan Sokol /Vyšehrad/

Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, všem zájemcům o filosofii, studentům vysokých...

280,- Kč 329,- Kč

Synové boha Slunce: Vzestup a pád říše Inků

Farfánová Barriosová, E. /Vyšehrad/

Kniha na téměř čtyřech stovkách stran podává živý a plastický obraz života ve starém Peru: od nejstarších kultur až po slavnou a poněkud tajemnou říši Inků, jež byla v 16. století vyvrácena španělskými conquistadory. Na základě svých archeologických bádání,...

339,- Kč 399,- Kč

Západ a jeho víra-9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace

Petráček, T. /Vyšehrad/

Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá stav...

220,- Kč 259,- Kč

Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena: Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě

Karfíková, L. /Vyšehrad/

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do...

212,- Kč 249,- Kč

Vzdálená Evropa?: Fernes Europa

Beránek, J.; Otte, A. /Vyšehrad/

Knižní rozhovor se zastáncem česko - německého smíření. Anton Otte působil mnoho let jako školní kaplan a posléze jako kaplan vězeňský. V Čechách je ale tento rodák ze slezské Vidnavy znám spíš jako člověk, který roky usiluje o smíření mezi Čechy a Němci....

254,- Kč 299,- Kč

Mistr Eckhart a středověká mystika

Sokol, J. /Vyšehrad/

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími...

339,- Kč 399,- Kč

Život staré Šumavy-2. přepracované vydání

Vondruška, V. /Vyšehard/

Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým a přitom fundovaným způsobem o proměnách život staré Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od pravěku až...

1177 př. Kr.-Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Cline, E.. H. /Vyšehrad/

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly Egypt, Chetitská říše nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou...

297,- Kč 349,- Kč

Justin Mučedník a jeho Bible

Fialová, R. /Vyšehrad/

Tématem knihy je recepce Bible u jednoho z nejvý­znamnějších křesťanských apologetů 2. století, Justina zvaného Filosof či Mučedník. Úvodní kapitoly se věnují jeho životu a dílu, a rovněž kontextu apologetické lite­ratury 2. století, který je pro jeho dílo...

254,- Kč 299,- Kč

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

Čapek, F. /Vyšehrad/

Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlav­ních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do roz­hovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná nepísemná kultura (archeologie), druhým písemné...

297,- Kč 349,- Kč

Rukopisy z Nag Hammádí 5

Oerter, W. B.; Vítková, Z. ed. /Vyšehrad/

V pořadí již pátý svazek ediční řady Rukopisy z Nag Hammádí přináší překlad dalších koptských gnos­tických spisů, které byly nalezeny koncem 40. let minulého století v zapečetěném džbánu nedaleko vesnice Nag Hammádí v Horním Egyptě. Nalezneme zde komentovaný...

254,- Kč 299,- Kč

Čtyři vladaři. Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný-a posedlosti, které stvořily moderní Evropu

Norwich, J. J. ed. /Vyšehrad/

Kniha známého britského historika přináší barvitý a čtivý pohled na evropské dějiny 16. století perspektivou čtyř výjimečných panovníků. Narozeni během jediného desetiletí, překonávali anglický král Jindřich VIII., jeho francouzský současník František I., císař...

297,- Kč 349,- Kč

Hrdinové zámořských objevů

Holeček, M. /Vyšehrad/

Kniha čtivě a s pomocí více než 350 plnobarevných ilustrací a mapek přibližuje mnohdy strhující dějiny objevů mimoevropských končin (ve skutečnosti nejen zámořských). Postupuje podle jednotlivých národů, přičemž vyzdvihuje jejich specifický charakter a zájmy, tak jak...

424,- Kč 499,- Kč

Synové a vojáci-Neznámý příběh Židů, kteří unikli nacistům a vrátili se bojovat proti Hitlerovi

Henderson, B. /Vyšehrad/

Psal se rok 1942, když americká vláda nasadila do boje proti nacistickému Německu dva tisíce vojáků židovského původu. Speciálně trénovaní vojáci, známí jako Ritchie Boys, využívali znalost němčiny k efektivním výslechům a špionážní činnosti. Zkušený a oceňovaný...

339,- Kč 399,- Kč

Církev jako matka a pastýřka

Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Sním o církvi, která se lidem stane matkou a pastýřkou. Papež František, římský biskup, pocházející z daleké Argentiny. V úřadu je od 13. března 2013. Je to jen několik let. Během této krátké doby však už stihl katolickou církev pronikavě změnit. Pastorační...

212,- Kč 249,- Kč

Germáni-Tajemné národy ze severu

Künzl, E. /Vyšehrad/

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové římské říše. A konečně – římské dědictví ve střední Evropě nakonec...

246,- Kč 286,- Kč

Žalmy I.

/Vyšehrad/

Žalmy, písně pocházející z prostředí starověkého Izraele, pro svou vysokou poetickou hodnotu nepochybně patří ke světovému kulturnímu dědictví. V první polovině 2. století před naším letopočtem vznikl mezi řecky mluvícími Židy překlad těchto textů z hebrejštiny...

169,- Kč 199,- Kč

U Božího Mlýna

Heryán, L.; Beránek, J. /Vyšehrad/

Knižní rozhovor s populárním katolickým knězem, který miluje rockovou hudbu. Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je...

280,- Kč 329,- Kč

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

Honzák, R. /Vyšehrad/

Syndrom vyhoření je stav naprostého fyzického a duševního vyčerpání s možnými vážnými zdravotními důsledky. Tuto knihu napsal známý psychiatr MUDr. Radkin Honzák pro lidi, kteří jsou pod silným tlakem stresorů a mohli by se kandidáty vyhoření poměrně snadno stát.

Člověk hledá Boha

Heschel, A. J. /Vyšehrad/

Abraham Joshua Heschel (1907-1972), jeden z nejvýznamnějších židovských myslitelů 20. století, je českému čtenáři s výjimkou drobné studie o Šabatu dosud neznámý. Rodák z Varšavy pocházející z chasidského prostředí studoval ve Vilně a Berlíně, stal se znalcem...

212,- Kč 249,- Kč

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

Wolf, H. /Vyšehrad/

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Rychlík, J. /Vyšehrad/

Stoleté výročí od konce 1. světové války a vzniku Československa je příležitostí připomenout okolnosti, za jakých byla v závěru do té doby nejničivějšího konfliktu přepsána mapa Evropy, přinejmenším té střední a východní. Historik Jan Rychlík, který se ve...

339,- Kč 399,- Kč

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Stockigt, J. B. /Vyšehrad/

Hvězda Jana Dismase Zelenky začala zářit teprve ve 2. polovině 20. století, kdy se Zelenka ocitl v malém, ale významném koutku hudebního kánonu, stal se totiž středem pozornosti hobojistů a fagotistů. Proč však zůstával významný český skladatel barokní hudby, jejž znal a...

424,- Kč 499,- Kč

Vikingové

Bancková, C. /Vyšehrad/

Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je smyšlenka a co pravda? Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám světových dějin. Fascinovalo již...

Zdeněk Brtnický z Valdštejna-Učený šlechtic a jeho deník z cest

Podavka, O. /Vyšehrad/

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších vrstev v českých zemích v daném období, ale především své zkušenosti...

Islamofobie po česku-Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy

Ostřanský, B. ed. /Vyšehrad/

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy....

296,- Kč 348,- Kč

Česká královna Žofie-Ve znamení kalicha a kříže

Kopičková, B. /Vyšehrad/

Druhá manželka krále Václava IV., pocházející z rodu bavorských Wittelsbachů, je hlavní postavou nové knihy historičky Boženy Kopičkové. Ta po Elišce Přemyslovně vřazuje do edice Velké postavy českých dějin už druhou z českých královen středověku. Žofie se v jejím...

84,- Kč 99,- Kč

Labyrint pohybu

Kolář, P.; Červenková, R. /Vyšehrad/

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář , renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského...

253,- Kč 298,- Kč

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Putna, M. C. /Vyšehrad/

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího...

296,- Kč 348,- Kč

Slovník filosofických pojmů současnosti

Olšovský, J. /Vyšehrad/

Čtvrté, podstatně prohloubené a rozšířené vydání poslouží všem, kdo nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k...

314,- Kč 369,- Kč

Izaiáš-Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

/Vyšehrad/

Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny, mimo jiné souvisí s vnímáním...

339,- Kč 399,- Kč

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Putna, M. C. /Vyšehrad/

Kniha Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy, z které je připraveno CD vyšla na začátku letošního roku. Pro svoji velkou čtenost a aktuálnost vzniká i CD. Země Visegrádu, tohoto současného dědice Střední Evropy, už zase zápasí o demokracii a o to, „kam...

254,- Kč 299,- Kč

Život svatého Vojtěcha

Bruno z Querfurtu /Vyšehrad/

Svatý Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup, pocházející z rodu Slavníkovců, je významnou postavou nejen českých, ale i evropských dějin. Legenda, kterou napsal Bruno z Querfurtu, Vojtěchův mladší současník a arcibiskup, který podobně jako Vojtěch zemřel na misijní...

211,- Kč 248,- Kč

Gustáv Husák

Macháček, M. /Vyšehrad/

Kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu rodiny Gustáva Husáka. Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace...

508,- Kč 598,- Kč

Jan z Moravy-Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci

Schmidt, O. /Vyšehrad/

Kniha historika Ondřeje Schmidta představuje osobnost Jana z Moravy (zavražděn 1394), nemanželského syna moravského markraběte Jana Jindřicha, vyšehradského probošta (1368–1380), litomyšlského biskupa (1380–1387) a nakonec aquilejského patriarchy (1387–1394), který byl...

Rukopisy z Nag Hammádí 4

Oerter, W. B. ed.;Vítková Z. ed. /Vyšehrad/

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozemském přebývání...

279,- Kč 328,- Kč

Dveře se otvírají

Rejchrt, M. /Vyšehrad/

Miloš Rejchrt je muž mnoha profesí. Především sloužil řadu let jako evangelický farář. Později byl však také mluvčím Charty 77, objevil se jako herec ve filmu Žert, živil se jako topič v Národním muzeu, skládal písně a se skupinou Berani je i zpíval. Několik let...

211,- Kč 248,- Kč

Josef Hlouch-Pastýř a homiletik

Weis, M. /Vyšehrad/

Monografie Josef Hlouch: pastýř a homiletik je kritickou edicí dokumentů. Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté přibližuje průřez jeho teologickým dílem a to včetně rukopisů....

Ve stínu islámu-Menšinová náboženství na Blízkém východě

Gebelt, J. a kol. /Vyšehrad/

V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o...

330,- Kč 388,- Kč

Biblické divy a zázraky-Nadčasový existenciální význam

Imbach, J. /vyšehrad/

Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se ptá (nábožensko-historicky), jakou úlohu hrály zprávy o zázracích ve starověkém světě a jak „zázraky“ chápalo Písmo. Ve druhé části teologicky vysvětluje významné...

211,- Kč 248,- Kč

Co je antická filosofie?

Hadot, P. /Vyšehrad/

Známý francouzský historik, filosof a filolog Pierre Hadot (1922–2010) se specializoval na antickou filosofii, helénismus a novoplatonismus. Ve svých dílech se věnoval zvláště myšlení Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také postavám, jako je Marius Victorinus, Ambrož...

296,- Kč 348,- Kč

Martin Luther-Ekumenická perspektiva

Kasper, W. /Vyšehrad/

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že...

168,- Kč 198,- Kč

Rodiče a děti

Matějček, Z. /Byšehrad/

V době tak znejištěné, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout ke „klasice“, k níž dnes nepochybně patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa profesora Matějčka. V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí...

253,- Kč 298,- Kč

František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik

Rokoský, J.; Urban, J. /Vyšehrad/

Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr...

Žena v dějinách křesťanství

Küng, H. /Vyšehrad/

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky...

211,- Kč 248,- Kč

Keltové – mýtus a realita

Zimmer, S. /Vyšehrad/

Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe… Nová kniha kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, přináší pestrý...

270,- Kč 318,- Kč

Bedřich Štěpánek-Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, J. /Vyšehrad/

Životopis jedné z výrazných postav odboje za první světové války a prvního poválečného velvyslance Československa ve Spojených státech přináší pohled do zákulisí československé diplomacie a politiky za první republiky. Kniha sleduje Štěpánkovo rodinné zázemí a...

Naděje na neděli-Krátké promluvy na nedělní čtení

Sokol, J. /Vyšehrad/

ová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na...

211,- Kč 248,- Kč

Islámský stát-Cesta k moci

Fawaz, G. A. /Vyšehrad/

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduje v chaosu...

Objevování světa-Od Marka Pola po Humboldta

Sarnowsky, J. /Vyšehrad/

Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této...

253,- Kč 298,- Kč

Na prahu proměny-Denní meditace pro muže

Rohr, R. /Vyšehrad/

V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality...

Řeči o výchově

Buber, M. /Vyšehrad/

Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou vzdělávání a výchovy, jež považoval za pevné stavební kameny každé kultury. Předkládaný svazek...

143,- Kč 168,- Kč

Psychosomatická prvouka

Honzák, R. /Vyšehrad/

Po úspěšné knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření a knižním rozhovoru s Renatou Červenkovou Všichni žijem’ v blázinci přichází známý psychiatr Radkin Honzák s dalším titulem, který se věnuje vztahu těla a duše. Jak říká sám autor, vstupovat do světa...

296,- Kč 348,- Kč

Rabínské židovství a rané křesťanství

Schäfer, P. /Vyšehrad/

Ve své nové knize se autor, přední znalec židovských dějin v období pozdní antiky, zabývá vzájemnou působností rabínského judaismu a křesťanství, které z židovství ve své době vykrystalizovalo. Postupně odkrývá značně provázaný myšlenkový svět dvou...

211,- Kč 248,- Kč

Abeceda moderního rodiče

Cajthamlová, K. /Vyšehrad/

Rady rodičům při výchově dětí v moderní společnosti Na základě zkušeností ze své terapeutické praxe přichází MUDr. Kateřina Cajthamlová s knihou o rodičovství, výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských vztahů. Texty...

296,- Kč 348,- Kč

Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé-Výchova a vzdělávání duchovních v Českobudějovické diecézi v letech 1803 - 1850

Novotný°, M. Veber, T. /Vyšehrad/

Cílem práce bylo přiblížit nejen vývoj středního stupně vzdělávání v regionu a fungování teologického učiliště v Českých Budějovicích, ale zviditelnit také konkrétní učitelské a kněžské osobnosti, které se v regionu narodily, vystudovaly a působily či s regionem...

Devatero pohádek-souborné vydání

Čapek, K.; čtou: Brodský, V.; Čepelka, M.; Goldflam, A. /Vyšehrad/

339,- Kč 399,- Kč

Právo v hebrejské Bibli

Kašný, J. /Vyšehrad/

Kniha teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evropských právních tradic v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních akademických zvyklostí, úvodní kapitola charakterizuje narativní a právní části v biblickém textu...

245,- Kč 288,- Kč

Podivuhodný příběh Benjamina Buttona a další povídky

Fitzgerald;;, F. S.; čtou: Dlouhý, M.; Pellar, R. /Vyšehrad/

Groteskní příběh muže, jenž se narodí jako stařec a celý život mládne. Setkává se jen s nepochopením a šťastný je pouze uprostřed svého života, kdy se jeho biologický a duševní věk protínají. Interpretace  Michal Dlouhý a Rudolf Pellar.

229,- Kč 269,- Kč

Eliška Přemyslovna

Whitton, H.; čte: Ježková, J. /Vyšehrad/

Historický román o poslední přemyslovské královně, matce Karla IV.

297,- Kč 349,- Kč

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Berlejung, A. /Vyšehrad/

Kniha profesorky Angeliky Berlejung představuje vynikající úvod do dějin a náboženství oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: V úvodním oddíle čtenář nalezne přehled pramenů...

296,- Kč 348,- Kč

Martin Luther-Výbor z díla

/Vyšehrad/

Kniha vychází u příležitosti 500. výročí vzniku německé reformace S úvodem Martina Wernische Z německého originálu přeložili Ondřej Macek, Pavel Moskala, Filip Outrata, Hana Volná, Ruth Weiniger, Martin Žemla Svazek představuje kratší, avšak obsahově závažné...

296,- Kč 348,- Kč

Města, která utvářela starověký svět

Norwich, J. J. /Vyšehrad/

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. V knize, ke které britský historik, spisovatel a dokumentarista John Julius Norwich...

508,- Kč 598,- Kč

Etika-Základní otázky života

Huber, W. /Vyšehrad/

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy,...

279,- Kč 328,- Kč

Tady vaše fatwa neplatí-Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí

Bennoune, K. /Vyšehrad/

Islamistický extremismus je dnes oprávněně vnímán jako vážné ohrožení pro Evropu a západní svět. Málokdy se ale připomíná, že drtivá většina obětí islamistů jsou muslimové a lidé ze zemí s muslimskou většinou. Od subsaharské Afriky přes země Středního východu...

296,- Kč 348,- Kč

Ticho a hluboký klid-Křesťanská meditace na každý den

Main, J. /Vyšehrad, Karmelitánské nakl./

Tisíce lidí na celém světě obohatily svůj duchovní život o každodenní praxi křesťanské meditace a tiché modlitby, jak jí učil benediktinský mnich John Main. Jeho učení čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i moudrosti raně křesťanských...

211,- Kč 248,- Kč

Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

Večerková, E. /Vyšehrad/

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství,...

Úvod do biblické hermeneutiky-Cesty k pochopení textu

Oeming, M. /Vyšehrad/

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona...

253,- Kč 298,- Kč

Člověk jako osoba-Filosofická antropologie

Sokol, J. /Vyšehrad/

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část...

253,- Kč 298,- Kč

Jan Fridrich z Valdštejna-Arcibiskup a mecenáš doby baroka

Havlík, J. M. /Vyšehrad/

Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva – organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím...

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

Cardini, F. /Vyšehrad/

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

Kniha Ester

/Vyšehrad/

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i...

193,- Kč 228,- Kč

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

Imbach, J. /Vyšehrad/

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

211,- Kč 248,- Kč

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech

Čepelka, M.; Palán, A. /Vyšehrad/

Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Jasoně a Drsoně či praktikanta Hlaváčka, nemluvě o četných ženských postavách, jsou bez nadsázky kultovní. Miloň Čepelka...

228,- Kč 268,- Kč

Msta písecké panny-Příběhy Oldřicha z Chlumu

Vondruška, V. /Vyšehrad/

V dalším příběhu z pera známého autora se Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci odeberou se dvorem českého krále Přemysla II. Otakara do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Hned první noc poté, co dvůr dorazí na královský hrad v Písku, je nalezen...

Osm múz mého života

Riebauerová, M.; Koutecký, J. /Vyšehrad/

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem...

228,- Kč 268,- Kč

Křest svatého Vladimíra

Borovský, K. H.; čte Přeučil, J. /Vyšehrad/

Křest svatého Vladimíra , poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých...

183,- Kč 229,- Kč

Polyxena z Lobkovic-Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Ryantová, M. /Vyšehrad/

Jedna z „žen české renesance“, dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty Zdeňka...

358,- Kč 381,- Kč

Extatická vyznání

Buber, M. /Vyšehrad/

Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. Jeho přáním přitom bylo vybrat texty co nejbezprostřednější, co nejméně literárně stylizované. Jeho výběr je velmi pestrý:...

219,- Kč 258,- Kč

Tři muži ve člunu a na toulkách

Jerome Klapka Jerome; čtou: Vízner, O.; Kaiser, O. /Vyšehrad/

Barvité příběhy tří londýnských gentlemanů, kteří hledají odpočinutí těla i ducha na vlnách řeky Temže, si můžete poslechnout v podání Oldřicha Víznera, na toulkách je svým nezaměnitelným hlasem bude provázet Oldřich Kaiser.

Jindřich starší z Minsterberka-Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami

Šandera; M. /Vyšehrad/

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou...

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946

Rychlík, J.; Rychlíková, M. /Vyšehrad/

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi. Dějiny kraje...

Modlitba je řeč víry-Jak se dnes můžeme modlit

Pesch, O. H. /Vyšehrad/

V dnešním světě ovládaném technikou a ekonomikou se ocitá naše víra v osobního Boha před řadou problémů – a právě tak modlitba. Co můžeme dělat, aby tato podstatná složka křesťanské existence odpovídala naší životní situaci a zůstala pro nás zdrojem síly a...

168,- Kč 198,- Kč

Chvála pohybu

Horníček, M. /Vyšehrad/

Stejně jako na práci, i na pohyb se někteří lidé dovedou dívat celé hodiny. Horníčkovy slavné úvahy o různých typech pohybu v jeho vlastní interpretaci jsou trestí inteligentního humoru, neuvěřitelných zážitků a vtipných postřehů.

204,- Kč 249,- Kč

Člověk před Boží tváří

Kubáč, V. /Vyšehrad/

Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible. Editor Jiří Beneš shromáždil mnohé dnes obtížně dostupné Kubáčovy texty. Výběr z nich je...

296,- Kč 348,- Kč

Bible a postmoderní představivost-Písmo jako scénář života

Brueggemann, W. /Vyšehrad/

Přední americký biblista, autor řady komentářů ke starozákonním knihám a svého opakovaně vydávaného díla Teologie Starého zákona , shrnuje v této publikaci předpoklady pro dialog dnešního člověka s dějinným biblickým odkazem. Upozorňuje na doznívající vliv...

211,- Kč 248,- Kč

Gestapo-Mýtus a realita Hitlerovy tajné policie

McDonough, F. /Vyšehrad/

Zdařile napsaná a přehledně strukturovaná publikace představuje jednu z řady složek nacistického represivního aparátu, a to tajné státní policie, známé pod zkratkovým slovem gestapo. Autor, aniž by čtenáře ochudil o výklad vzniku a formování nacistické tajné policie a...

Papež František a jeho reforma církve

Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností  na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o...

211,- Kč 248,- Kč

Pod tíhou historie

Padevět, J.; Staněk, L. /Vyšehrad/

Knižní rozhovor s historikem mapujícím temná údobí našich dějin, autortem knih Průvodce protektorátní Prahou či Krvavé finále

Zapomenuté království-Archeologie a dějiny severního Izraele

Finkelstein, I. /Vyšehrad/

Kniha význačného telavivského archeologa Israele Finkelsteina (1949) známého v českém prostředí díky dílům Objevování Bible (2007) a David a Šalomoun (2010) nabízí nový pohled na starověký Izrael, které bylo sousedem známějšího Judského království na jihu...

67,- Kč 79,- Kč

Spalovač mrtvol

Fuks, L.; čte: Hlavica, L. /Vyšehrad/

Psychologická novela s prvky hororu a černé satiry, podle níž vznikl v roce 1968 kultovní film v režii Juraje Herze, s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. Příběh se odehrává těsně před vypuknutím druhé světové války a končí  dějovým  skokem do roku 1945. Kniha byla...

Jaroslav Císař-Astronom a diplomat v Masarykových službách

Pousta, Z. /Vyšehrad/

Osobnost Jaroslava Císaře byla dosud českým čtenářům prakticky neznámá. Kniha historika Zdeňka Pousty tento dluh napravuje. Cesta Jaroslava Císaře za poznáním vedla v roce 1912 do Spojených států, kde se hodlal věnovat studiu astronomie a matematiky. Do jeho života...

296,- Kč 348,- Kč

Hledání (nejen) španělské identity

Zbudilová, H. /Vyšehrad/

Text se zabývá odkrýváním toho bytostně španělského a zároveň univerzálního, co spojuje dvě výrazné osobnosti španělského geo-spirituálního prostoru, dvě ikony španělské kultury, které zásadním způsobem ovlivnily nejen hispánské vidění světa. Publikace...

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Putna, M. C. /Vyšehrad/

­Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na ­řeckém...

253,- Kč 298,- Kč

Eduard Albert-Prostředník mezi Čechy a Němci

Kokešová, H. /Vyšehrad/

 Eduard  Albert,  lékař  a chirurg,  pedagog,  literární  kritik,  překladatel,  básník,  mecenáš  a politik,  patří  mezi  nejvšestrannější  osobnosti  českých  a rakouských  dějin  19.  století.  Kniha  Heleny  Kokešové  sleduje  všechny...

Georg Friedrich Händel

Hogwood, Ch. /Vyšehrad/

 G.  F.  Händel  zůstává  bezesporu  jedním  z největších  géniů  hudebních  dějin.  Přesto  bylo  mnoho  fascinujících  aspektů  jeho  tvorby  zastřeno  celými  generacemi  nekritického  obdivu  nebo  mylných  interpretací.  Předkládané  dílo...

Úvahy o chasidismu

Buber, M. /Vyšehrad/

„,Byl jednou jeden blázen, kterého přezdívali Golem, tak byl pošetilý. Ráno při vstávání mu vždycky přišlo zatěžko ponacházet všechno svoje šatstvo, takže se večer, mysle neustále na to, často bál usnout. Jednoho večera si konečně dodal odvahy, vzal do ruky tužku a...

126,- Kč 148,- Kč

Filosofie v tragickém období Řeků

Nietzsche, F. /Vyšehrad/

Nietzsche  se  v  této  i  předchozí  knize  věnované  řecké  kultuře  svým  způsobem  vyznává  ze  svého  obdivu k předsókratovským  myslitelům,  kteří  podle  něj  představují  vrchol  řeckého  myšlení.  Ozvuk  „tajemných“  výroků...

126,- Kč 148,- Kč

Odpověď na Jóba

Jung, C, G, /Vyšehrad/

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném muži, který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského...

185,- Kč 218,- Kč

Dobrá smrt?

Küng, H. /Vyšehrad/

Autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. Dospívá k stanovisku, že ,,dobrá smrt“ nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž, že znamená lidsky důstojné...

211,- Kč 248,- Kč

Svatá Anežka Česká -Život a legenda

Soukupová, H. /Vyšehrad/

Nový životopis světice a  patronky českého národa přináší souhrnný pohled na  Anežčin život, dílo a spiritualitu, stejně jako na  její „druhý život“ v  legendách a  historické paměti od  středověku až po  moderní dobu. Jeho autorka, historička umění Helena...

423,- Kč 498,- Kč

Počátky českobudějovické diecéze

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Kniha je věnována prvním šedesáti letům existence českobudějovické diecéze, tj. rokům 1785-1845, která pokrývají episkopáty prvního a druhého českobudějovického biskupa – Jana Prokopa Schaaffgotsche a Arnošta Konstantina Růžičky. Nejprve kniha popisuje období před...

Albert Schweitzer (1875-1965)

Oermann, N. O. /Vyšehrad/

Alsaský rodák Albert Schweitzer, lékař, filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty nečetné postavy, které k sobě stále znovu poutají pozornost jak pro svůj životní příběh, tak pro svůj odkaz a dílo. Monografie německého...

313,- Kč 368,- Kč

Pád vzhůru-Spiritualita pro obě poloviny života

Rohr, R. /Vyšehrad/

První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí....

Praha u piva

Altman, K. /Vyšehrad/

Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a  pivnic zhruba od  poloviny 19. do  poloviny 20. století a  navazuje na  autorovu úspěšnou monografii Zlatá  doba  štamgastů  pražských  hospod (2003), jejíž náklad je rozebrán. Zabývá se historií...

338,- Kč 398,- Kč

Špion, který změnil svět-Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby

Rossiter, M. /Vyšehrad/

Když se na Postupimské konferenci setkali zástupci vítězných mocností, oznámil prezident Truman Stalinovi, že Spojené státy disponují novou zbraní s mimořádně ničivým účinkem. Stalin však nedal najevo velké překvapení. O existenci atomové bomby dobře věděl...

Přijď království tvé-Praktické učení o církvi

Neuner, P.; Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Tato kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných teologů v Pekingu. Byli sem opakovaně zváni čínským studijním děkanem katolického semináře. Také zde se církev snaží v obtížné a pro ni spíše cizí kulturní situaci působit jako...

211,- Kč 248,- Kč

Hebrejská bible a dějiny-Úvod do starozákonní literatury

Rendtorff, R. /Vyšehrad/

Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné straně a životem star(ověk)ého Izraele...

338,- Kč 398,- Kč

Velké říše kočovníků-Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie

Škoda, M. /Vyšehrad/

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milana Škody přináší ucelený pohled na dlouhou...

279,- Kč 328,- Kč

Historie, mýty, jízdní řády

Rychlík, J.; Kučera, V. /Vyšehrad/

Profesor Jan Rychlík patří k nejznámějším českým historikům současnosti. Je autorem řady odborných prací (čtyři z jeho knih dosud vyšly ve Vyšehradu), ale patří také k těm odborníkům, kteří často a zasvěceně přibližují zákruty dějin širšímu publiku, ať již...

228,- Kč 268,- Kč

Moc, peníze a právo

Sokol, J. /Vyšehrad/

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace...

253,- Kč 298,- Kč

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Hrůša, I. /Vyšehrad/

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve...

279,- Kč 328,- Kč

Povaha změny-Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

Bárta, M.; Kovář, M.; Foltýn, O. /Vyšehrad/

Přední vědci, intelektuálové a armádní specialisté se zamýšlejí nad aktuálními problémy dnešního světa: Jiří Baloun ,  1. zástupce náčelníka Generálního  štábu ACR; Miroslav  Bárta , archeolog a egyptolog; Václav Cílek , geolog a krajinný ekolog; Dana...

423,- Kč 498,- Kč

Řemesla a výroba

Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/

Čtvrtý díl je věnován přehlednému vývoji domácké, řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až po nástup průmyslové revoluce. Jednotlivé kapitoly, rozdělené podle surovin a zpracovávaných materiálů, popisují nejen základní řemeslnické technologie, ale i...

Ulička hanby-Letopisy královské komory

Vondruška, V. /Vyšehrad/

Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama… S majitelkou luxusního nevěstince na Starém Městě pražském se královský písař Jiří Adam z Dobronína v mládí znal. Nyní se se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou pouští do pátrání po vrahovi...

Noc v Mariboru-Nejen o dějinách a o dnešním světě

Rychlík, M.; Kovář, M. /Vyšehrad/

Rozhovor novináře Martina Rychlíka s dlouholetým ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze a v současnosti též prorektorem této univerzity pro vnější vztahy, profesorem Martinem Kovářem, o jeho dětství, dospívání a studiích v době...

228,- Kč 268,- Kč

Anamnesis-Augustin mezi Platónem a Plótinem

Karfíková, L. /Vyšehrad/

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem do těla,...

160,- Kč 188,- Kč

Země bez obzoru

Heryán, L. /Vyšehrad/

Ladislav Heryán patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Mnoha lidem je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu, miluje rockovou muziku a mívá bohoslužby na rockových festivalech, např. na Open Air Festivalu v Trutnově. Jeho...

245,- Kč 288,- Kč

Pojednání o věcech čínských

Kolmaš, J. /Vyšehrad/

Nová kniha od známého českého tibetanisty a sinologa navazuje na předchozí svazek Pojednání o věcech tibetských (Vyšehrad 2014). V deseti kapitolách se zde autor zabývá různými konkrétními aspekty čínské kultury a dějin, od rozboru čínských jmen až po úvahy o...

Výstup na Mont Ventoux

Petrarca, F. /Vyšehrad/

„Dnes jsem vystoupil na nejvyšší horu zdejšího kraje, kterou po zásluze nazývají Ventosus, tj. Větrnou. Učinil jsem to z pouhé touhy spatřit tuto slavnou výšinu.“ Těmito slovy se počíná líčení slavného italského básníka jeho příteli Francesku Dionigimu v listě,...

Tvář baroka

Kalista, Z. /Vyšehard/

Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal. „Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí,“ jak zní podtitul této knihy, nevznikaly...

253,- Kč 298,- Kč

Sociální práce a teologie- Inspirace a podněty sociální práce pro teologii

Opatrný, M. /Vyšehard/

Sociální práce je významnou součástí života církví i společnosti jako celku. Stále více lidí pracujících v pomáhajících profesích, často v institucích zřizovaných a provozovaných církvemi, přináší své specifické přístupy do církevního prostředí. Práce...

Destrukce české státní správy

Outrata, E.; Růžička, V. /Vyšehrad/

Jedním  z hlavních  předpokladů  úspěšné  moderní  demokracie  a právního  státu  je  profesionalita  a nezávislost  státní  správy,  nezávislé,  výkonné  úřednictvo.  Zpolitizování  státní  správy,  korupce,  neprůhlednost  v zacházení  se...

Pojednání o věcech tibetských

Kolmaš, J. /Vyšehrad/

Známý  český  tibetolog  a sinolog,  autor  řady  překladů  (Tibetská  kniha  mrtvých,  Zrcadlo  králů,  Pokladnice  moudrého  rčení,  Datlovník  v meruňkovém  sadu,  Zápisky  o buddhistických  zemích  aj.)  se  v deseti  kapitolách  zamýšlí...

84,- Kč 99,- Kč

Jan Šembera Černohorský z Boskovic-Moravský Petr Vok

Dufková, K. /Vyšehrad/

Jan  Šembera  Černohorský  z Boskovic  byl  výraznou  osobností  druhé  poloviny  16.  století,  posledním  mužským  potomkem  panského  rodu  z Boskovic  a jedním  z nejbohatších  šlechticů  své  doby  na Moravě.  Stavitel  renesanční  perly...

Etika, život, instituce

Sokol, J. /Vyšehrad/

 Výsledky  moderní  evoluční  biologie  naznačují,  že  mravnost  v lidských  společnostech  není  jen  nějakou  konvenční  „nadstavbou“,  nýbrž  navazuje  na podstatné  rysy  všeho  živého  a rozvíjí  je  specificky  lidskou  kulturou....

228,- Kč 268,- Kč

Antonio Vivaldi

Talbot, M. /Vyšehrad/

 Svazek  věnovaný  slavnému  italskému  skladateli  a geniálnímu  houslistovi  Antoniu  Vivaldimu  (1678  Benátky  –  1741  Vídeň)  má  několik  ohnisek.  Jeho  autor,  význačný  muzikolog  Michael  Talbot,  se  soustředí  na skladatelův  život,...

Vesnice

Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/

 Průvodce  českou  historií  je  nová  řada  výpravných  encyklopedií,  věnovaných  životu  v našich zemích  od vzniku  českého  státu  do počátku  moderní  doby.  Jednotlivé  díly  postihují  na základě  hmotných,  písemných...

338,- Kč 398,- Kč

Od minulosti k dnešku-Dějiny českých zemí

Rychlík, J. /Vyšehrad/

Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera profesora Jana Rychlíka, významného historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jihovýchodní Evropy. Ve Vyšehradu vyšly jeho práce k...

509,- Kč 599,- Kč

Encyklopedie středověku

Schmitt, J.-C.; Le Goff, J. /Vyšehrad/

Dva  přední  francouzští  historici-medievalisté  v knize  shromáždili  přes  osm  desítek  hesel,  samostatných  a ucelených  esejů,  věnovaných  podstatným  skutečnostem  a tématům  středověkého  života:  nalezneme  mezi  nimi  jak  tradiční ...

848,- Kč 998,- Kč

Dějiny světa 5-Vznik moderny. 1700 - 1914

Demel, W.; Thamer, H.-U. ed. /Vyšehrad/

Další  svazek  šestidílné  edice  Dějin  světa  se  zaobírá  dějinnými  procesy,  jež  vedly  ke zrodu  moderny  s jejími  pro nás důvěrně  známými  rysy.  Autoři  se  nejprve  podrobně  zabývají  demografickými  proměnami  v novověku...

Měl jsem štěstí na lidi

Vacek, V.; Beránek, J. /Vyšehrad/

Křesťanství  nabízí  cestu,  jak  se  stát  svobodným  a dospělým  člověkem,  říká  nonkonformní  kněz  Václav  Vacek. Životopisný  rozhovor  sleduje  jeho  životní  cestu  od dětství  v podhůří  Orlických  hor,  postupné  hledání...

253,- Kč 298,- Kč

Malé dějiny katolického modernismu

Claus, A. /Vyšehrad/

Fenomén  modernismu,  jehož  ohnisko  lze  vymezit  přibližně  léty  1904–1914,  patří  mezi  traumatické  momenty  moderních  dějin  katolické  církve.  V současné  katolické  historiografii je  chápán  jako  nejzávažnější  z řady...

194,- Kč 228,- Kč

Literární památky epochy velkomoravské

Vašica, J. /Vyšehrad/

K oslavám  1150.  výročí  příchodu  Cyrila  a Metoděje  na Velkou  Moravu  přispělo  nakladatelství Vyšehrad  vydáním  knihy Vladimíra  Vavřínka  Cyril  a Metoděj  mezi  Konstantinopolí  a Římem.  Literární  práce  Cyrila  a Metoděje...

296,- Kč 348,- Kč

Zrození tragédie

Nietzsche, F. /Vyšehrad/

Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech – tehdy se stal profesorem řeckého jazyka a literatury na univerzitě v Basileji — považován za mimořádně nadaného filologa. Jeho filosofické myšlení zásadně ovlivnil spis A....

168,- Kč 198,- Kč

Evropské duchovní dějiny

Heer, F. /Vyšehrad/

Jedinečný  průřez  vývojem  evropského  náboženského  a filosofického  myšlení  od konce  antiky  do 19.  století.  Kniha  rakouského  historika,  autora  řady  monografií  a zejména  velkých syntéz,  je  Heerovou   nejrozsáhlejší  „esejí“...

678,- Kč 798,- Kč

Bible 101 nejdůležitějších otázek

Lang, B. /Vyšehrad/

S Biblí  je  spjato  mnoho  otázek:  Jak  a kdy  vznikla?  Proč  obsahuje  tolik  rozporů?  Kdo  rozhodlo tom,  co  v Bibli  bude  a nebude?  Které  biblické  příběhy  stojí  za to  znát?  Musí  křesťané věřit  všemu,  co  stojí  psáno...

211,- Kč 248,- Kč

Příběh z doby neobyčejného šílenství

Kilián, J. /Vyšehrad/

Psavý koželuh z krušnohorského hornického města Krupky Michel Stüeler (1583–1656) není již českému čtenáři postavou neznámou. Rozsáhlé paměti tohoto měšťana obsahující velké množství jinde téměř nedochovaných informací o každodenním životě na menším...

Všichni žijem´ v blázinci-Současnost očima psychiatra

Honzák, R.; Červenková, R. /Vyšehrad/

„Všichni  žijem’  v blázinci,“  tvrdí  renomovaný  psychiatr  a psychoterapeut  Radkin  Honzák,  muž  vzdělaný  a také  vtipný,  který  už  padesát  let  naslouchá  lidským  strastem.  V rozhovorech s novinářkou  Renatou  Červenkovou  se...

228,- Kč 268,- Kč

Druhý vatikánský koncil-Příprava - průběh - odkaz

Pesch, O. H. /Vyšehrad/

Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII . a jím svolaným Druhým vatikánským koncilem začalo nové a nadějné období v životě církve, otevírající se po letech společenské izolace nejen celému křesťanstvu, ale i...

423,- Kč 498,- Kč

Konec volného trhu-Státní zásahy a jejich politická rizika

Bremmer, I. /Vyšehrad/

Poslední  ekonomická  krize  byla  připsána  do značné  míry  na vrub  chybějícím  regulačním  mechanismům  na finančním trhu. Tato  skutečnost  nastolila  i v tradičně  liberálních  státech  znovu  otázku  státních  zásahů...

84,- Kč 99,- Kč

Římský člověk a jeho svět

Giardina, A. /Vyšehrad/

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast...

Svědectví o víře

Pesch, O. H. /Vyšehrad/

,,Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo od vás žádá svědectví o naději, kterou máte.“ To psal apoštol Petr křesťanům v Malé Asii. Tou nadějí mínil víru. Je přirozené, v životních i dějinných etapách se podoba víry mění. A tak se právem i dnes lze...

211,- Kč 248,- Kč

Církev / Průvodce českou historií

Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/

Edice  Průvodce  českou  historií  přináší  výpravné  encyklopedie,  které  se  věnují  životu  v našich zemích  od vzniku českého  státu  do počátku  moderní  doby.  Jednotlivé  díly  postihují  na základě  hmotných,  písemných...

338,- Kč 398,- Kč

Čtení z Bible-Výběr textů ze Starého a Nového zákona

Sokol, J. /Vyšehrad/

Kniha  obsahuje  nejznámější  a nejkrásnější  příběhy  z Bible,  ale  také  písně,  proroctví,  modlitby  a napomenutí.  Není  to  ale  převyprávění  příběhů,  s kterými  se  na knižních  pultech  můžeme  setkat  často  a děti  je...

296,- Kč 348,- Kč

Dějiny světa 6-Globalizace od roku 1880 do dneška

Thamer, H.-U. ed. /Vyšehrad/

Závěrečný  svazek  šestidílné  edice  Dějin  světa,  v  originále  vydávané  prestižním  německým  nakladatelstvím  WBG  v Darmstadtu,  se  věnuje  dvacátému  století –  století  razantních  proměn.  Již  na jeho  počátku  dosahoval...

Žena a muž v rodině

Loucká, P.; Chvála, V.; Trapková, L. /Vyšehrad/

Jaký  je  rozdíl  mezi  mužským  a ženským  jazykem  a jak  schopnost  jejich  vzájemného  vyvažování  ovlivňuje  zdraví  členů  rodiny?  Co  očekává  muž  od ženy  a žena  od muže?  V čem  se  liší  ženská  a mužská  sexualita?...

Stěhování národů

Bednaříková, Jarmila /Vyšehrad/

Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku....

338,- Kč 398,- Kč

Umění správného rozhodování-52 chyb, kterých se zkuste vyvarovat

Dobeli, R. /Vyšehrad/

Bestsellerový švýcarský autor Rolf Dobelli vytvořil ve své nové knize praktickou příručku pro všechny, kdo chtějí být ve svém jednání a rozhodování úspěšní -- ať už v osobním životě, tak ve své profesi. I když nelze dát jednoznačný návod na to, jak myslet a...

211,- Kč 248,- Kč

Dějiny státu Izrael-Od založení do dneška 1948-2012

Krupp, M. /Vyšehrad/

Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval ke stavu roku 2012. Historické podání se organicky propojuje s úvahami nad problematickými tématy politickými i náboženskými, jež v případě Izraele...

228,- Kč 268,- Kč

Antonín Dvořák - Život - dílo - dokumenty

Döge, K. /Vyšehrad/

Kniha, jež byla v N ěmecku vydána v krátké době dvakrát, přináší v současné době nejaktuálnější souhrnný pohled na život a dílo Antonína Dvořáka. Německému autorovi se v ní podařilo spojit do jednoho svazku fundovanou biografii českého skladatele, komentáře k jeho...

Stěhování národů a východ Evropy

Bednaříková, J.; Měřínský, Z.; Homola, A. /Vyšehrad/

Kniha volně navazuje na již vyšlou knihu J. Bednaříkové Stěhování národů, která zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské ve 3. až 8. století. Právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední...

Emil Holub

Šámal, M. /Vyšehrad/

Dr. Emil Holub (1847–1902) je bezpochyby naším nejslavnějším cestovatelem 19. století. Je také zároveň jediným, jehož jméno se dosud udrželo v povědomí široké veřejnosti. V Africe strávil Emil Holub celkem jedenáct let. První cestu vykonal v letech 1872–1879 zcela sám,...

338,- Kč 398,- Kč

Svobodni v nesvobodě-Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

Synek, J. /Vyšehrad/

Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

245,- Kč 288,- Kč

Město

Vondruškovi; A. a V. /Vyšehrad/

Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových. 1. svazek obrazové encyklopedie o našich dějinách.  Pestrá mozaika informací bohatě doplněná o barevnou obrazovou dokumentaci.

338,- Kč 398,- Kč

Knihy tajemství a moudrosti I- Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy

Soušek, Z. ed. /Vyšehrad/

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem

381,- Kč 448,- Kč

Knihy tajemství a moudrosti III- Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

Soušek, Z. ed. /Vyšehrad/

Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů vychází v dalším vydání

296,- Kč 348,- Kč

Dobré umírání- Možnosti pokojného konce života

Byock, I. /Vyšehrad/

Americký autor prostřednictvím různých příběhů těžce nemocných lidí a jejich rodin přibližuje situace, jimiž dříve či později prochází každý.

219,- Kč 258,- Kč

Náboženství v hranicích pouhého rozumu

Kant, I. /Vyšehrad/

Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou překlad významného spisu německého filosofa Immanuela Kanta (1724–1804) Náboženství v hranicích pouhého rozumu (1793). V době, kdy text vyšel, byl již K ant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788,...

Desatero božích přikázání

Pesch Otto Hermann /Vyšehrad/

Desatero přikázání patří k nejzávažnějším textům S tarého zákona. Jeho písemné podobě však předcházelo tisícileté ústní předávání krátkých, snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ pradávné boží smlouvy s izraelským lidem uzavřené na hoře...

168,- Kč 198,- Kč

Úvod do Nového zákona- Literatura a teologie

Pokorný, P.; Heckel, U. /Vyšehrad/

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona sepsal profesor P okorný – na objednávku tübingenského nakladatelství M ohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N ového zákona a teologie N ového zákona. V zhledem k tomu, že od vydání staršího a...

848,- Kč 998,- Kč

Tak pravil Zarathustra

Nietzsche, F. /Vyšehrad/

* Kniha je doprovázena ilustracemi význačného českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka, inspirovanými Nietzscheho Zarathustrou. Nové vydání je tak zároveň poctou tomuto nedávno zesnuvšímu umělci, jehož autorský rukopis je přinejmenším díky jeho grafickému návrhu českých...

253,- Kč 298,- Kč

Dějiny světa 3- Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500

Fried, J.; Hehl, E.-D. ed. /Vyšehrad/

Z německého originálu přeložili Jan Hlavička, Magdalena Konečná a Pavel Kolmačka Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské...

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Vavřínek, V, /Vyšehrad/

Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři,...

Pod křížem a půlměsícem-Židé ve středověku

Cohen, M. R. /Vyšehrad/

Žili muslimové a židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési „mezináboženské utopii“? N ebo byli židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích? V e své knize Pod křížem a půlměsícem, která přehledně rozebírá...

338,- Kč 398,- Kč

V dobrých rukou

Hošek, P. /Vyšehrad/

Záznam rozhlasových dialogů Petra Vaďury s doc. Pavlem Hoškem, Th. D ., vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho cílem je zprostředkovat...

253,- Kč 298,- Kč

Vnitřní světlo-Meditace jako čistá modlitba

Freeman, L. /Vyšehrad/

Kanadský benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské meditaci, s níž má bohaté zkušenosti. Spolupodílel se na organizování křesťanského meditačního společenství v Montrealu, roku 1991 založil v Anglii Mezinárodní centrum světového...

Muži a ženy středověku

Goff, J. de /Vyšehrad/

Žijící legenda světové medievistiky, francouzský historik Jacques Le Goff, připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světice a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a...

Valentin Weigel-Mystik / paracelsián / theosof 16. století

Žemla, M. /Vyšehrad/

Heterodoxní luteránský pastor V alentin Weigel (1533–1588) patří k vlivným, u nás však dosud nepříliš známým postavám německého myšlení ve století reformace. Jeho dílo v sobě spojuje dědictví pozdně středověké „německé mystiky“, novoplatónské tradice (v...

338,- Kč 398,- Kč

Politik dobré vůle-Život a dílo msgre Jana Šrámka

Trapl, M.; Konečný, K.; Marek, P. /Vyšehrad/

Jan Šrámek (1870–1956), v letech 1940–1945 předseda londýnské exilové vlády, patří mezi významné politiky českých a československých dějin. Kniha tří historiků, působících na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, sleduje dlouhý životní příběh...

169,- Kč 199,- Kč

Griselda

Boccacio, G. /Vyšehrad/

Vyprávění o Gualtierim a Griseldě, poslední příběh Dekameronu, je nejslavnější, nejkomentovanější, nejnapodobovanější a nejkontroverznější povídka Dekameronu. V nejrůznějších uměleckých formách byla mnohokrát samostatně a s úspěchem přeložena, převyprávěna,...

Kolaps neznamená konec

Tureček, T.; Bárta, M. /Vyšehrad/

Jsou kolapsy dávných civilizací jen zapomenutou stránkou v knize historie? Rozhovor s prof. Miroslavem Bártou, naším předním egyptologem, přináší zajímavé pohledy na tento fenomén. Nejnovější výzkumy celé řady vědních oborů totiž ukazují, že faktory, které vedly k...

211,- Kč 248,- Kč

Po cestách kamenitých-O životě, islámu a křesťanské víře

Kropáček, L.; Zikmund, M. T.; Paulas, J. /Vyšehrad/

Islamolog a afrikanista Luboš Kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a...

127,- Kč 149,- Kč

Gloria i gaudium-Česká písnička mezi kostelem a hospodou

Rut, P. /Vyšehrad/

V loňském roce vydal Vyšehrad obsáhlou antologii Přemysla Ruta Orchestrion v hlavě. Česká písnička mezi poezií a divadlem. „Rádi bychom,“ napsal tehdy editor v úvodu, „aby se tato antologie časem stala druhým dílem šířeji pojatého celku: aby byla doplněna o antologii...

Z historie piva

Zíbrt, Č. /Vyšehrad/

Po velmi pozitivním přijetí Veselých chvil v životě lidu českého přichází nakladatelství Vyšehrad s dalším „zíbrtovským“ projektem, jímž je výbor z textů tohoto významného etnologa na téma našeho národního nápoje – piva. Základ výboru tvoří Zíbrtova kniha...

313,- Kč 368,- Kč

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Sláma, P. /Vyšehrad/

Od dob osvícenství je křesťanská B ible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. V ýsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žánr, nazvaný teologie...

338,- Kč 398,- Kč

Dějiny světa 4-Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

Demel, W. ed. /Vyšehrad/

Nový svazek šestidílných Dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. Nejen časově, ale především díky lepšímu porozumění základům naší doby samotné. První část knihy věnovaná „demografii, technice a hospodářství“ se soustředí na rozvoj...

Vexilla Regis-Výbor z latinské duchovní poezie

/Vyšehrad/

Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní prvky křesťanské věrouky. Dodnes jsou živé v...

84,- Kč 99,- Kč

Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

/Vyšehrad/

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovního klimatu v prvních staletích...

Duchovní život jako cesta

Nouwen, H. /Vyšehrad/

Henri Nouwen není českému čtenáři postavou neznámou. Vlivný autor duchovní literatury, spojující osobní zkušenosti s nejhlubšími myšlenkami křesťanství i jiných spirituálních a náboženských tradic, v knize Duchovní život jako cesta ukazuje tři fáze pohybu...

168,- Kč 198,- Kč

Filosofie utěšitelkou

Boëthius /Vyšehrad/

Slavný text z konce antiky, který jeho autor, platónský filosof, křesťan a „poslední Říman“ sepsal v žaláři císaře Theodoricha, kde čekal na smrt, již mu vynesly pomluvy od nepřátel. V podmanivých dialozích zaznívají nejhlubší filosofické a životní otázky, na...

Rozdělení Československa 1989-1992

Rychlík, J. /Vyšehrad/

Historik Jan Rychlík, profesor českých, slovenských a československých dějin na U niverzitě Karlově, vyučující řadu let také na U niverzite Mateja Bela v T rnavě, byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická...

Svatí církevního roku

Heyduk, J. /Vyšehrad/

Skoro každý den v roce je zasvěcen některému ze světců či i několika z nich. S jejich jmény se setkáváme na stránkách kalendářů, mnohá z nich nám dokonce připomínají sochy či obrazy, ale o velké většině nevíme vlastně vůbec nic. Praktická příručka stručných...

Kristiánova legenda / Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

/Vyšehrad/

Autor této zakladatelské památky, mnich Kristián z rodu Slavníkovců, ji připisuje ve svém prologu svému synovci, druhému biskupu pražskému Vojtěchovi. To znamená, že psal své dílo v posledním desetiletí 10. století a že je to tedy nejstarší historický spis českého...

211,- Kč 248,- Kč

V co věřím

Hans Küng /Vyšehrad/

„A můžete mi teď upřímně povědět, v co vy osobně věříte?“ Taková nebo podobná otázka byla Hansi Küngovi, jak sám říká, během jeho dlouholetého teologického působení položena nesčetněkrát a v této knize na ni chce čtenářům odpovědět. V deseti rozsáhlých...

253,- Kč 298,- Kč

Moderní průvodce křesťanstvím

Peter Pawlowsky, Susanne Heine /Vyšehrad/

Základní poznatky a problémy nejrozšířenějšího náboženství světa.

84,- Kč 99,- Kč

Bible a moderní kritika / Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize

Tomáš Petráček /Vyšehrad/

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve...

253,- Kč 298,- Kč

Má to smysl

Petr Pokorný /Vyšehrad/

Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publikací a zapsal se do srdcí celé řady svých žáků. Řadů let však také spolupracuje s Českým rozhlasem 3 Vltava, pro který připravuje čas od času nedělní Ranní slovo. Nejprve s etrem...

253,- Kč 298,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku