Nabízíme  Judaistika

Rebe: Život a učení Menachema M. Schneersona, nejvlivnějšího rabína v moderní historii

Telushkin, J. /Chabad Lubavitch - Czech Republic/

ato publikace je podrobným a zcela fascinujícím portrétem rabína Menachema Mendela Schneersona, lubavičského Rebeho, jehož hluboké humánní, duchovní a morální učení se stalo přínosem pro lidi všech vyznání a podnítilo je k vedení smysluplnějšího života. Z malé...

493,- Kč 580,- Kč

Židovské století

Slezkin, Y. /Dauphin/

V úvodu tohoto mistrovského historického díla nalezneme smělé prohlášení: Moderní věk je věkem Židů a my všichni jsme, různou měrou, Židé. Tento výrok je samozřejmě obrazný a Yuri Slezkine jím jen podtrhuje svá provokativní tvrzení. Nejenže se Židé v moderním...

508,- Kč 598,- Kč

Jak byla vynalezena země izraelská: Od svaté země k vlasti

Sand, Š. /Dauphin/

Kniha pro každého, kdo má zájem porozumět současnému Blízkému východu. Jak naznačuje Šlomo Sand v úvodu této knihy, lze ji pochopit jako druhý díl či dodatek ke knize Jak byl vynalezen židovský národ. Výchozí teze obou je stejná: moderní národ, panující suverénně na...

466,- Kč 548,- Kč

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Klenovský, J. /Grada/

Památky židovské kultury – svědci letité historie komunity – představují jednu z dříve opomíjených, dnes jistě právem ceněných součástí spektra hmotných pamětihodností naší minulosti. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter...

594,- Kč 699,- Kč

Židovské hřbitovy a pohřbívání

Haidler, J. A. /Grada/

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy,...

339,- Kč 399,- Kč

Lampa přikázání (Ner miswa)

Jehuda Leva ben Besalel, Sládek, P. ed. /Academia/

Jehuda Leva ben Besalel, pražský Maharal (asi 1525–1609), je v obecném povědomí znám jako tvůrce golema. Legendy jsou ovšem odrazem jeho významu jako náboženského filozofa. Maharal za svého života vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou...

221,- Kč 260,- Kč

Dějiny Židů v Kutné Hoře

Lauermann, Marek /Společnost pro jazyky/

Historická monografie, která čtivých způsobem popisuje život kutnohorských Židů od středověku, přes období emancipace až po holocaust a připomínku jeho obětí. Je přehledně členěna do kapitol věnovaných jak osudům židovské komunity v různých dějinných epochách a...

Berounsko a jeho Židé

Rosenbaumová, J. a kol. /Machart/

Unikátní obrazová historická publikace se snaží dosud nebývale rozsáhlým způsobem zmapovat bohatou historii židovské komunity v Berouně a jeho okolí od poloviny 17. století až do druhé světové války. Snahou publikace je populárně-naučným způsobem přiblížit židovské...

212,- Kč 249,- Kč

Židovská ročenka 5779, 2018/2019

Daníček, J.; Marxová, A. ed. /Federace židovských obcí/

Židovská ročenka pro rok 5779 (2018/2019) přináší texty dvanácti autorů, domácích i zahraničních. V úvodu je otištěna kapitola z knihy Svět modliteb známého a respektovaného učence, rabína Elie Munka, nazvaná Hodiny modlitby a jejich význam. ¦ Druhý příspěvek se...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku