Nabízíme  Judaistika

Zadní dům: Deník v dopisech 12. červen 1942 – 1. srpen 1944

Franková, A. /Triáda/

Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama jeho autorka. Deník v dopisech si Anne Franková vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy...

297,- Kč 349,- Kč

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Klenovský, J. /Grada/

Památky židovské kultury – svědci letité historie komunity – představují jednu z dříve opomíjených, dnes jistě právem ceněných součástí spektra hmotných pamětihodností naší minulosti. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter...

594,- Kč 699,- Kč

Židovské hřbitovy a pohřbívání

Haidler, J. A. /Grada/

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy,...

339,- Kč 399,- Kč

Lampa přikázání (Ner miswa)

Jehuda Leva ben Besalel, Sládek, P. ed. /Academia/

Jehuda Leva ben Besalel, pražský Maharal (asi 1525–1609), je v obecném povědomí znám jako tvůrce golema. Legendy jsou ovšem odrazem jeho významu jako náboženského filozofa. Maharal za svého života vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou...

221,- Kč 260,- Kč

Dějiny Židů v Kutné Hoře

Lauermann, Marek /Společnost pro jazyky/

Historická monografie, která čtivých způsobem popisuje život kutnohorských Židů od středověku, přes období emancipace až po holocaust a připomínku jeho obětí. Je přehledně členěna do kapitol věnovaných jak osudům židovské komunity v různých dějinných epochách a...

Berounsko a jeho Židé

Rosenbaumová, J. a kol. /Machart/

Unikátní obrazová historická publikace se snaží dosud nebývale rozsáhlým způsobem zmapovat bohatou historii židovské komunity v Berouně a jeho okolí od poloviny 17. století až do druhé světové války. Snahou publikace je populárně-naučným způsobem přiblížit židovské...

212,- Kč 249,- Kč

Židovská ročenka 5779, 2018/2019

Daníček, J.; Marxová, A. ed. /Federace židovských obcí/

Židovská ročenka pro rok 5779 (2018/2019) přináší texty dvanácti autorů, domácích i zahraničních. V úvodu je otištěna kapitola z knihy Svět modliteb známého a respektovaného učence, rabína Elie Munka, nazvaná Hodiny modlitby a jejich význam. ¦ Druhý příspěvek se...

Kabala a pražská judaika

Sadek, V. /Malvern/

Kabala a pražská judaika přináší výbor z obtížně dostupných textů prof. Vladimíra Sadka (1932–2008), význačné osobnosti české judaistiky a hebraistiky. Průřez autorovým dílem zároveň poskytuje vhled do situace židovských bádání v této zemi během druhé poloviny...

252,- Kč 297,- Kč

Příběhy rabiho Nachmana

Buber, M. /Malvern/

Kniha proslulého židovského filosofa Martina Bubera (1878–1965) Příběhy rabiho Nachmana vyšla poprvé v r. 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění části příběhů z původní textové sbírky Sipurej ma‘asijot, tradující výroky, příběhy a pohádky rabiho...

211,- Kč 248,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku