Nabízíme  Judaistika

Nová pražská pesachová Hagada

/Sefer/

Česko-hebrejské vydání tradičního vyprávění o exodu Židů z Egypta.

187,- Kč 220,- Kč

Antisemitismus: tady a teď

Lipstadtová, D. E. /Triton/

Autorka se zabývá otázkou současného antisemitismu, neboť v posledních letech byl zaznamenán nápadný nárůst výskytu antisemitských projevů fyzické i rétorické povahy. Autorka se ptá: týká se veškerá kritika výhradně státu Izrael? Vidíme antisemitismus tam, kde žádný...

305,- Kč 359,- Kč

Biblický humanismus: Vybrané spisy k Bibli a židovství

Buber, M. /Malvern/

Filosof náboženství a pedagog Martin Buber (1878–1964) se stal známým také německým překladem Bible, na němž spolupracoval s F. Rosenzweigem. Tuto práci provázely jednak rozsáhlejší články věnující se biblickému bádání, jednak kratší eseje, přednášky a...

211,- Kč 248,- Kč

Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova

Cava'at Ha-RIBaŠ /Malvern/

Kniha představuje čtenářům chasidismus, podnětné lidové hnutí, které vzniklo v rámci východoevropského judaismu osmnáctého století, na příkladu jednoho z prvních chasidských spisů. Kromě prvního českého překladu Cava’at Ha-RIBaŠ obsahuje kniha také originální...

252,- Kč 297,- Kč

Rebe: Život a učení Menachema M. Schneersona, nejvlivnějšího rabína v moderní historii

Telushkin, J. /Chabad Lubavitch - Czech Republic/

ato publikace je podrobným a zcela fascinujícím portrétem rabína Menachema Mendela Schneersona, lubavičského Rebeho, jehož hluboké humánní, duchovní a morální učení se stalo přínosem pro lidi všech vyznání a podnítilo je k vedení smysluplnějšího života. Z malé...

493,- Kč 580,- Kč

Vše je dobré, vše je Jedno: Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo

Krekulová, T. /Trigon/

Kniha Terezy Krekulové je věnována životu a dílu rabi Nachmana (1772-1810), který byl bezesporu nejoriginálnější a zároveň nejrozporuplnější osobností chasidského hnutí. Jedinečnost Nachmanových myšlenek autorka dokládá jak příklady z jeho příběhů, tak zejména...

281,- Kč 330,- Kč

Židovská ročenka 5780, 2019/2020

Daníček, J.; Marxová, A. ed. /Federace židovských obcí/

Židovská ročenka na rok 5780 přináší na 168 stranách celkem deset textů. Prvním z nich je úvodní kapitola ze Vzpomínek na Podkarpatské Rusi narozené Sarah Udi. / Doreen Warrinerová přijela do Prahy v říjnu 1938 a úspěšně organizovala záchranné transporty pro osoby...

Židovský odboj - Povstání proti nacistům za druhé světové války

Roland, P. /Universum/

Ve druhé světové válce hrozilo židovskému obyvatelstvu vyhlazení. Mnoho Židů odmítlo kráčet pod dohledem nacistů vstříc jisté smrti s rukama nad hlavou, ale nadechlo se k heroickým činům. Vězni v Sobiboru a Treblince zorganizovali úspěšná povstání, zatímco v Auschwitzu...

220,- Kč 259,- Kč

Svět modliteb

Munk, E. /Garamond/

Kniha Svět modliteb rabína Elieho Munka je do dnešní doby považována za nejlepší komentář k židovským modlitbám, který byl napsán v jiném jazyce než hebrejštině. Zároveň hluboce náboženský a filosofický komentář k denním i svátečním modlitbám pomáhá k...

468,- Kč 550,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku