Nabízíme  Holokaust

Pod svícnem tma: Hledání příběhu mého otce

Neumann, A. /Argo/

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční...

338,- Kč 398,- Kč

Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa: Osudy židovských farmaceutů v meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války

Arndt, T. /Academia/

Kniha se zabývá osudy židovských majitelů lékáren a farmaceutů v Československu v letech 1938–1945. Vychází z jejich profesního, společenského a sociálního postavení před druhou světovou válkou a sleduje jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci v...

383,- Kč 450,- Kč

Čekání na smrt-Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi

Hes, M. /Epocha/

V září 1943 odjely z Terezína na východ dva transporty s pěti tisíci židovskými vězni do Osvětimi-Birkenau. Při příjezdu neprošli obvyklou selekcí a byli umístěni do zvláštního tábora B IIb, kde "směli" živořit v jakémsi volnějším režimu. Ve svých kmenových...

127,- Kč 149,- Kč

Dopis od Gideona: Krátký život hudebního génia. Gideon Klein 1919–1945

Fligg, D. /P3K/

Dopis od Gideona je kniha o životě a díle českého klavíristy, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919–1945), jednoho z nejnadanějších hudebníků první poloviny 20. století. Jeho slibná umělecká kariéra rozvíjející se v meziválečném období byla přervána...

297,- Kč 349,- Kč

Poslední z táborů smrti: … přežili Treblinku a Sobibor

Chocholatý, M. /Epocha/

Kniha sleduje autorovy osobní zkušenosti s pátráním po posledních svědcích z táborů okamžitého vyhlazení Treblinka a Sobibor. Je vystavěna na základě autorova mnohaletého výzkumu holocaustu, který započal v roce 2000 návštěvou památníku v Treblince. Právě zde si autor...

254,- Kč 299,- Kč

Zadní dům: Deník v dopisech 12. červen 1942 – 1. srpen 1944

Franková, A. /Triáda/

Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama jeho autorka. Deník v dopisech si Anne Franková vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy...

297,- Kč 349,- Kč

Doufám, dokud dýchám ...: osudy pěti žen, které přežily holocaust

Vlčková, V. /Pavel Mervart/

Příběhy pěti žen, kterým osud přichystal nejkrutější životní zážitky. Mají společného jmenovatele – přežily nacistickou genocidu, ztratily nejbližší příbuzné. Vzpomínek na prožitá utrpení se nezbavily nikdy, ale až v pozdním věku byly schopny vypovídat o svém...

314,- Kč 369,- Kč

Vendulka: Útěk za svobodou

Kundra, O. /Paseka/

Když známý československý fotograf Jan Lukas zmáčkl spoušť svého aparátu, mělo Vendulce Voglové zbývat několik měsíců života. Fotografie, která později udělala z dvanáctiletého děvčete symbol holokaustu, přitom nemusela vůbec vzniknout. Vendulka byla Židovka a...

246,- Kč 289,- Kč

Pronásledování Židů v protektorátu Čechy a MoravaMístní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939–1945

Gruner, W. /Academia/

Wolf Gruner ve své knize dokazuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na...

506,- Kč 595,- Kč

Lov na Židy: Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku

Grabowski, J. /Academia/

V polských popisech situace za druhé světové války se lze pravidelně setkat s názorem, že „se objevili Němci a odstranili Židy“. Autor této knihy, polsko-kanadský historik Jan Grabowski se na základě pečlivého studia archivních materiálů pokouší odpovědět na otázku,...

383,- Kč 450,- Kč

Sonderbehandlung neboli zvláštní zacházení: Tři roky v osvětimských krematoriích a plynových komorách

Müller, F. /Rybka Publishers/

Unikátní autentické svědectví, v němž Čechoslovák Filip Müller odhalil světu, co na vlastní oči viděl a zažil jakožto člen židovského sonderkommanda v osvětimské továrně na smrt. Jeho kniha zůstává jedním z nejdůležitějších zdrojů poznání o masovém...

236,- Kč 278,- Kč

Deník varšavského ghetta

Czerniaków, A. /Sefer/

Adam Czerniaków se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavě. V meziválečném období zastával řadu funkcí v polských i židovských politických, kulturních a hospodářských organizacích Po mnoho let byl členem rady varšavské židovské obce. Těsně před vstupem německé armády...

306,- Kč 360,- Kč

Pašeráci knih: Boj o záchranu židovských pokladů před nacisty a komunisty

Fishman, D. L. /Pistorius & Olšanská/

Kniha Pašeráci knih se opírá o rozsáhlý průzkum archivních materiálů a vzpomínky pamětníků. Popisuje téměř neuvěřitelnou historii čtyřicítky vězňů z vilenského ghetta, kteří zachránili tisíce vzácných židovských knih a rukopisů před nacisty a pak i před...

365,- Kč 429,- Kč

Spravedlnost v Jeruzalémě: Svědectví muže, který žaloval Eichmanna

Hausner, G. /Paseka/

Pouhé dva týdny byl Gideon Hausner izraelským generálním prokurátorem, když premiér David Ben-Gurion 23. května 1960 oznámil únos Adolfa Eichmanna z Argentiny a jeho vydání spravedlnosti. Hausnerovo osobní svědectví nazvané Spravedlnost v Jeruzalémě jako první představilo...

339,- Kč 399,- Kč

Rotmistr Anton Schmid: Hrdina humanity a zachránce Židů

Wette, W. /Prostor/

Biografie z pera německého vojenského historika zachycuje osudy příslušníka wehrmachtu, který v době holokaustu jako jeden z mála německých vojáků aktivně a nezištně pomáhal Židům. Za tuto činnost byl odsouzen a 13. dubna 1942 popraven. Rakušan Anton Schmid (nar. 9. ledna...

278,- Kč 327,- Kč

Odložený život: Skutečný příběh Osvětimské knihovnice

Krausová, D. /Ikar/

Biografie pražské rodačky Dity Krausové (nar. 1929), která prošla Terezínem, Osvětimí a Bergen-Belsenem. Ve své biografii popisuje dětství v Praze, vzpomíná na rodiče a kamarády. V listopadu 1942 přišlo předvolání do transportu a rodina putovala nejprve do Terezína a pak do...

305,- Kč 359,- Kč

Ženy z bloku 10: Lékařské pokusy v Osvětimi

Lang, H. J. /Ikar/

V mužské části osvětimského koncentračního lágru nechalo vedení SS na jaře 1943 oddělit dvoupodlažní budovu kasáren, blok 10, od ostatního táborového území. Prováděly se tam lékařské pokusy na zhruba 800 židovských ženách. Dva doktoři na nich zkoušeli metody...

254,- Kč 299,- Kč

Holocaust

Emmert, F. /MF/

Masovou vraždu šesti milionů evropských Židů spáchanou v letech 1941 až 1945 dnes nazýváme holocaust. Němečtí nacisté tehdy chtěli z pouhé rasové nenávisti a pocitu vlastní nadřazenosti vyhladit všechny osoby židovského původu v dosahu jejich moci, včetně nejmladších...

339,- Kč 399,- Kč

Z nouze život, z nouze smrt?: Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944–1945

Putík, D. /Academia/

Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a Terezín. Na základě obsahové a...

251,- Kč 295,- Kč

Dopisy z Prahy 1939-1941

Čapková, K.; Czerner Schapiro, R.; Czerner Weinberg, H. /IRENE/

Unikátní soubor rodinných dopisů obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím Holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Úvodní slovo napsal Andrew Schapiro...

310,- Kč 365,- Kč

Pět komínů - Příběh z Auschwitz

Lengyelová, O. /Ergo Brauner, s.r.o., Kartuziánské nakladatelství/

Předlohou pro titul Pět komínů: Příběh z Auschwitz; byla kniha Olgy Lengyelové Vzpomínky z jiného světa Souvenirs de l'au-dela (tj. Vzpomínky z jiného světa vyd. Paříž, 1946). Autorka byla maďarskou Židovkou, jež byla v květnu 1944 společně se svojí rodinou, tj. rodiči,...

254,- Kč 299,- Kč

Tábor ve stínu Osvětimi: Dokumentární reportáž o osudu krakovských židů

Ditrych, B. /Epocha/

S Krakovem je úzce spojen příběh Oskara Schindlera, v ghettu ve čtvrti Podgórze pobýval s rodiči budoucí slavný režisér Roman Polański, płaszówským táborem prošel i pozdější „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal. Setkáme se i s dalšími postavami obyvatel Krakova a jejich...

169,- Kč 199,- Kč

Tobě zahynouti nedám...

Cahová, I.; Gilk, e.; Lukáš, M. ed. /Akropolis/

Holokaust patří mezi významná témata české poválečné prózy. Předkládaný výbor se nesnaží tento obraz narušit, ale obohatit o hlasy, jež zůstávaly skryté na stránkách literárních časopisů. Antologie přináší povídky autorů a autorek známých (Ladislav Fuks,...

272,- Kč 320,- Kč

„Žiji se svou minulostí“. Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust.

Chvatík, I. ed. /Oikymenh, Filosofickým ústavem AV ČR/

V roce 1995 vznikla ve Švýcarsku společnost nazvaná „Kontaktní místo pro ty, kdo přežili holokaust“, která reagovala na výzvu Elie Wiesela shromažďovat dosud neuveřejněné vzpomínky a uchovat je v rámci celosvětové sbírky svědectví o holokaustu. Podařilo se získat...

723,- Kč 850,- Kč

Co odvál dým aneb Jak jsem přežil holokaust

Bondy, M. /Prostor/

Miloš Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 let. V Terezíně byli internováni několik měsíců, podmínky zdejšího života byly sice velice stísněné a těžké, ale proti jiným táborům méně vražedné. Na...

252,- Kč 297,- Kč

Ireniny děti: Nevšední příběh hrdinky, která z varšavského getta zachránila 2500 dětí

Mazzeo, T. J. /Práh/

Irena Sendlerová bývá srovnávána s Oskarem Schindlerem, protože zachránila před jistou smrtí dva a půl tisíce dětí z varšavského ghetta. Irena ale neměla žádné výjimečné postavení ani majetek. Dalo by se říci, že to byla obyčejná sociální pracovnice. Měla ale...

297,- Kč 349,- Kč

Přepsali se a tak jsem tady-Příběh Dagmar Lieblové

Lieblová, D.; Lauermann, M. /Společnost pro jazyky/

Jedná se o vzpomínkovou knihu, kterou na základě rozhovorů s překladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou napsal Marek Lauermann. Oživuje v ní vzpomínky na dětství, rodinu, předválečnou kutnohorskou židovskou komunitu, zachycuje však i...

Prošli jsme peklem...a v pekle se ušpiníte

Doerry, M. /AOS Publishing/

Nad vzpomínkami se pomalu stahují mračna. Poslední, kteří přežili holokaust a pronásledování evropského židovství, brzy utichnou. Mnozí z nich o své útrpné cestě koncentračními tábory, o útěku či emigraci vyprávěli, jiní celý život mlčeli, svoje vzpomínky si...

424,- Kč 499,- Kč

Jizvy na duši

Jelínek, J. /Barrister & Principal/

Kniha „Jizvy na duši“ je vyprávění malého kluka, který se narodil z židovské maminky přispěním křesťanského otce v tu nejnevhodnější dobu – roku 1940. Nebýt statečnosti jeho otce, zmizela by celá rodina beze stopy v některém nacistickém koncentračním táboře....

144,- Kč 169,- Kč

Život se vzpomínkou na holokaust

Horáčková, K. a kol. /Univerzita Pardubice/

Čtivá kniha Kateřiny Horáčkové a jejích spoluautorů je cenným zdrojem informací nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale i pro mladší generace lidí, kterým je období holocaustu někdy zcela chybně vysvětlováno. Úvodní pasáže knihy se věnují vysvětlení a...

239,- Kč 281,- Kč

Deník Rivky Lipszycové

/Práh/

Slova, která jdou ze srdce, si umějí najít cestu k srdci druhých. Platí to i o Rivčiných slovech, jež málem zůstala navždy zapomenutá. Čtrnáctiletá Rivka Lipszycová si od října 1943 do dubna 1944 psala deník v Lodži, v nejizolovanějším a nejdéle fungujícím...

139,- Kč 399,- Kč

Podle náhodného výběru-Pozoruhodný příběh o odvaze a touze přežít osvětimské peklo

Eisen, M. /CPress/

Kniha Podle náhodného výběru je příběhem utrpení, strachu a žalu mladého chlapce ve strašlivé době na strašlivém místě. Více než sedmdesát let po osvobození nacistických koncentračních táborů spojenci podrobně líčí Max Eisen ve své biografii deportace do...

254,- Kč 299,- Kč

Přežila jsem Hitlera

Jalowiczová Simonová, M. /Argo/

Berlín 1940. Mladičké Židovce Marii Jalowiczové hrozí deportace. Jenže ona chce žít. Za každou cenu. A tak zmizí. Celou válku se skrývá a někdy za to platí opravdu vysokou cenu. Po 50 letech od skončení války namluví Marie poprvé celý svůj životní příběh na 77...

296,- Kč 348,- Kč

Buchenwald - Peklo na kopečku-Každodenní život mezi mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy

Whitlock, F. /Cosmopolis/

vraždily a nechávaly hladovět desetitisíce bezbranných vězňů. Kde nacističtí lékaři mohli volně provádět děsivé pseudolékařské experimenty a studnice zla neměla žádné dno. Kniha popisuje každodenní život v koncentračním táboře Buchenwald, kterému vládli lidé bez...

Narodili se aby přežili-Skutečný příběh Češky, Slovenky a Polky, které těhotné odjely do koncentračního tábora Osvětim

Holdenová, W. /MF/

Tři mladé matky a jejich neobyčejné příběhy odvahy, utrpení a přežití. Mezi milionem obětí holokaustu, které byly v roce 1944 poslány do koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, prošly Priska, Rachel i Anka jeho branami s tajemstvím – všechny tři právě otěhotněly, a...

297,- Kč 349,- Kč

Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech

Radil, T. /Academia/

Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných režimů a jejich ideologie v Evropě, teorie a praxe masových genocidních programů, metody manipulace fašistů s vězni a obranné...

251,- Kč 295,- Kč

Boží svědek v propasti zla-Život Etty Hillesum

Bériault, Y. /Karmelitánské nakl./

Díky Etty nalézá světlo a cestu k Bohu mnoho lidí, kteří mají potíže přijmout církev. Bůh totiž není svázán se strukturami žádné církve, je svrchovaně svobodný. (Jean Vanier) Etty Hillesum (1914 – 1943) byla mladá holandská Židovka, která zahynula na podzim roku 1943...

186,- Kč 219,- Kč

Holokaust a jiné genocidy

kol. /Past production/

Kniha se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – holokaustu, genocidě Arménů, hladomoru na Ukrajině, kambodžské, rwandské a jugoslávské genocidě. Záměrem je poskytnout sice základní, ale ty nejzásadnější informace. Kniha je doplněna o DVD s filmy, vzpomínkami...

242,- Kč 285,- Kč

Holocaust, Spojenci a Osvětim-Znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim

Elbl, P. B. /NOOS/

Znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim. Autor, který je historik, se ve své nové knize zabývá mapováním faktů počátku vzniku myšlenky vyhlazení Židů v Evropě a její uskutečňování během...

247,- Kč 290,- Kč

A ty ses nevrátil…

Loridan-Ivens, M. /No Limits/

Od svého vydání jedna z nejprodávanějších francouzských knih posledních let. Jedna válka. Dva osudy. Tři kilometry. Francouzská herečka a režisérka Marceline Loridan-Ivens ve své knize velmi otevřeně a bez příkras vypráví o tom, jak se jí podařilo přežít holocaust....

Terezín, ráj mezi lágry

Fall, S. /Revolver Revue/

Susanne Fall (1922–2003) podává svým autobiografickým textem, který vznikl krátce po druhé světové válce jako dokumentárně stylizovaný záznam vzpomínek na roky právě prožité v terezínském ghettu, detailně názorné a v nejednom ohledu překvapivé svědectví....

178,- Kč 209,- Kč

Katastrofa slovenských židov

Grünhut, A. /Marenčin PT/

V knihe Arona Grünhuta, bratislavského rodáka a záchrancu Židov, sú uchované spomienky na tragické udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, keď bratislavská židovská komunita bojovala o holú existenciu. Grünhut ako člen ilegálnej siete zohrával jednu z kľúčových úloh pri...

Maestro-Pátrání po hudbě z koncentračních táborů

Saintourens, T. /Volvox Globator/

Kniha Maestro – pátrání po hudbě z koncentračních táborů sleduje cestu pianisty Franceska Lotora po stopách skladatelů, kteří tvořili navzdory osudu a hudbu skládali i v koncentračních táborech. Sledujeme tak život nejen Hanse Krásy, Viktora Ullmana či Erwína Schulhoffa,...

212,- Kč 249,- Kč

Černá zem-Holokaust - historie a varování

Snyder, T. /Paseka/

Kdo přišel s myšlenkou "konečného řešení židovské otázky" a jak vznikly politické a společenské podmínky k jejímu uskutečnění? Kdo zabíjel a kdo byl přímým spolupachatelem? Kdo naopak pomáhal a zachraňoval? A kdo určoval, která jména mají zůstat v historické...

337,- Kč 397,- Kč

A brány se otevřely-Osvobození 1945: Dachau, Osvětim, Terezín

Hes, M. /Epocha/

Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933 až 1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik milionů osob....

144,- Kč 169,- Kč

Můj soused Hitler

Feuchtwanger, E. /Triton/

Období nástupu nacismu a jeho následného teroru zůstává nadále nevyčerpatelným zdrojem svědectví z řad jeho odpůrců a obětí. Vzpomínky historika Edgara Feuchtwangera, synovce známého německého spisovatele Liona Feuchtwangera, které poprvé sepsal ve svých 88 letech a...

229,- Kč 269,- Kč

Spravedlivý riskuje-Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii

Tronchin, A. /Karmelitánské nakl./

Život Karla Weiricha (1906–1981) zůstal donedávna neznámý jak české, tak italské veřejnosti. Karel Weirich pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od roku 1935 působil jako vatikánský korespondent ČTK. Během druhé světové války se mu z Říma podařilo jedinečným...

169,- Kč 199,- Kč

Mezi všemi tábory. Život v době, která zešílela

Scholten, G. /Argo/

Osud autora této knihy je ojediněle koncentrovaným příkladem toho, jak se politické a společenské tendence českých dějin poloviny 20. století podepsaly na obyčejných lidech, jejichž jedinou „vinou“ byl „špatný“ rasový nebo národnostní původ, popřípadě majetek....

253,- Kč 298,- Kč

Děti, které přežily Mengeleho: Zpověď dvojčat Evy a Miriam

Rojanyová Buccieriová, L.; Mozesová Korová, E. /Grada/

Evě Mozes bylo deset let, když byla se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry byli posláni do plynových komor, Evu a její dvojče Miriam si vybral coby pokusné objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti - Dr. Josef Mengele. Dívky byly...

237,- Kč 279,- Kč

Jak odškodnit holocaust?-Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění

Kuklík, J. a kol. /Karolinum/

Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký historický a komparativní...

383,- Kč 450,- Kč

Pojišťovny ve službách hákového kříže-Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování

Jelínek, T. /Karolinum/

Jakou roli měly protektorátní pojišťovny při financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství? Jakým způsobem byl v protektorátním pojišťovnictví prosazován německý vliv? Kdo měl prospěch z arizace životních pojistek a jak byla...

230,- Kč 270,- Kč

Holocaust - slepá kolej dějin

Cílek, R. /Moba/

Tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů "Je to hluboce lidská, poctivá a dobrá kniha. Řadí se k tomu nejlepšímu, co bylo napsáno o druhé světové válce, a ve svém oboru sahá k dokonalosti. Dočetl jsem ji, jsem hluboce pohnut a jde mi...

254,- Kč 299,- Kč

Hvězdy nad námi

Slonimová, E. /MF/

„Tyto události, perzekuce mých lidí, se staly součástí souboru faktů, kterým dnes lidé říkají historie. Já jsem tyto události prožívala každý den. Jsou součástí mé paměti.“ V březnu roku 1939 roztříštila nevinnost sedmileté Evy Weissové německá invaze do...

220,- Kč 259,- Kč

Einsatzgruppe H-Působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků

Šindelářová, L. /Academia/

Operační skupina H byla speciální jednotka berlínského Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, která byla vyslána po vypuknutí Slovenského národního povstání koncem srpna 1944 společně s dalšími německými složkami na území Slovenska. Jejím prvořadým úkolem bylo...

412,- Kč 485,- Kč

Mauthausenský proces - Americká vojenská justice v Německu

Jardim, T. /Academia/

Proces s předními nacistickými pachateli válečných zločinů před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku byl mnohokrát zpracován. Jak však probíhaly procesy s méně významnými pachateli z koncentračních a vyhlazovacích táborů? Detailní podání příběhu...

293,- Kč 345,- Kč

Nina 71978

Pelc, V.; Pelcová-Weilová, N. /

Kniha zachycuje vzpomínky paní Niny Pelcové – Weilové na holocaust i na další její osudy. Vzpomínky jsou doplněny dobovými dokumenty a fotografiemi. Paní Nina Pelcová – Weilová se narodina v r. 1932 ve Švihově u Klatov, od roku 1968 žije se svým manželem Vilémem Pelcem ve...

115,- Kč 135,- Kč

Akvarely pro Mengeleho

Ostałowská, L. /P3K/

Výjimečná publikace věnující se nejen šoa. Pojednává o osudu Židů za války, ale také Romů, a věnuje se též potrestání viníků. Ústředním a titulním motivem je osud brněnské rodačky Diny Gottliebové-Babbitt (1923–2009), která byla deportovaná z Terezína do...

212,- Kč 249,- Kč

Osudy ve stínu šoa

Fischleinová, F. /P3K/

Příběhy z lodžského a terezínského ghetta během 2. světové války a nové začátky (nejen) v Izraeli. Kniha věnovaná osudům tři přeživších, tří pamětnic popisující nejen tragédii holokaustu, ale také vítězství nového života po něm. Strhující příběh jedené z...

135,- Kč 159,- Kč

Maškaráda kolem smrti-Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem

Soros, T. /Kava-Pech/

  Neuvěřitelný, přesto skutečný příběh otce známého amerického filantropa židovského původu George Sorose, původem z Maďarska, jak dokázal během 10 měsíčního krutého holokaustu v Maďarsku svojí chytrostí a předvídavostí zachránit životy nejen všem...

252,- Kč 297,- Kč

Zvláštní zacházení-Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau

Drda, A. /Revolver Revue/

Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizorodého – ne jako specifická a přitom neoddělitelná součást národní tragédie, ale jako osud „těch druhých“. Stručně řečeno: zdejším symbolem nacistické krutosti jsou Lidice, jejichž...

251,- Kč 295,- Kč

A kde byl Bůh...?-Sedmatřicet svědectví přeživších holocaust

Jelínek, J. /Barrister & Principal/

Číst sedmatřicet výpovědí „přeživších holocaust“ je jako absolvovat skotský střik. Čtenáře nejprve plnou silou zasáhne proud ledové hrůzy, ale vzápětí ho poleje vlna horkosti. Člověk se mimoděk brání chladu těch syrových a věcných výpovědí mužů a žen,...

Anne Franková

Heyl, M. /Triáda/

Deník Anne Frankové je dokumentem šoa. Tato kniha si proto neklade za cíl převyprávět deníkové záznamy, ale popisuje Annin životní příběh v kruhu rodiny a přátel v době pronásledování Židů, v emigraci a v úkrytu. Pětaosmdesát let po narození Anne Frankové vychází...

167,- Kč 196,- Kč

Vrazi paměti-Papírový Eichmann a jiné eseje o revizionismu

Vidal-Naquet, P. /Pavel Mervart/

Pierre Vidal-Naquet (1930–2006) byl vynikající francouzský historik, odborník na dějiny starého Řecka. Mezi jeho díla patří Économies et Sociétés en Grčce ancienne (Hospodářství a společnost ve starém Řecku, 1972, spoluautor Michel Austin), Le Chasseur noir. Formes de...

212,- Kč 249,- Kč

Sedmý milion-Izraelci a holocaust

Segev, T. /Paseka/

Autorova nejvýznamnější kniha jako první ukázala zásadní vliv holocaustu na identitu, ideologii a politiku Izraele. Na základě deníků, rozhovorů a odtajněných dokumentů autor rozebírá a přehodnocuje roli politických bojů a historických osobností, jako byli David...

Stroje na smrt-Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení

Kyncl, V. /Epocha/

EDICE TRAUMATA VÁLKY, jejíž první svazek Vám právě nabízíme, představuje nové pohledy na vojenské konflikty, jejichž traumatizující dopad lze sledovat i desítky let po jejich ukončení. Příběhy obětí, svědků a zločinců zrcadlí hluboké společenské otřesy, které...

254,- Kč 299,- Kč

Život si nikdo nevybere

Schreiber, B. /NLN/

Vzpomínková kniha Bruno Schreibera začíná nahlédnutím do života položidovské rodiny v České Lípě před druhou světovou válkou. Po roce 1938 musela rodina město opustit a těžké válečné časy přečkávala na vesnici ve středních Čechách. Autor připomíná tehdejší...

169,- Kč 199,- Kč

Kdo udal Anne Frankovou?

Barnouw, D.; Stroom, G. van der / Academia/

Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z mnoha, ale díky svému deníku se stala...

251,- Kč 295,- Kč

Zdálo se, že Bůh je lhostejný

Drda, A. /Radioservis/

Publikace zachycuje osudy několika pamětníků-českých Židů především v období nacismu. Setkáte se v ní s lidmi, kteří se v českých zemích buď narodili, nebo k nim měli či mají zvláštní vztah. Všichni zakusili antisemitskou persekuci, všichni jen zázrakem přežili...

212,- Kč 249,- Kč

Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak

Šedová, L. /Barrister a Principal/

Ojedinělá a reprezentativní antologie přináší ukázky z děl žen, v jejichž literární tvorbě se nějak odrazila tematika nacismu a holocaustu. Zahrnuto je široké spektrum autorek, od těch více známých (Ruth Bondyová, Hana Bořkovcová, Milada Marešová), přes méně známé...

84,- Kč 99,- Kč

Životy Evy L.

Erbenová, E.; Mališová, M. /Nakladatelství Franze Kafky/

Příběh dívky, která přežila šoa, a knihy, která nikdy neskončila. Kniha je nejen jedinečným svědectvím přeživší holocaustu, ale také psychologickou sondou ženy, kterou zasáhly dějiny 20. století. Eva Erbenová se v 82 letech rozhodla s Markétou Mališovou otevřeně...

204,- Kč 240,- Kč

Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře

Heinrichová, N.; Hrdličková, J. /Pavel Mervart/

Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci. V rámci svého profesního literárněvědného profilu se v ní autorky zaměřily na příkladu vybraných děl německy psané literatury na literární reflexi jednoho z...

118,- Kč 139,- Kč

Tábor smrti Osvětim-Válka v obrazech

Baxter, I. /Jota/

Koncentrační tábor v Osvětimi-Birkenau byl místem jedné z největších masových vražd v dějinách. V plynových komorách zde zahynulo více než milion především židovských mužů, žen a dětí. Mnohem víc jich však zemřelo v důsledku nemocí a hladovění. Kniha je...

279,- Kč 328,- Kč

Chlapec na dřevěné bedně-Jak se nemožné stalo možným…na Schindlerově seznamu

Leyson, L. /Fortuna Libri/

Leonu Leysonovi (narozen jako Leib Lejzon) bylo teprve deset let, když nacisté obsadili Polsko a jeho rodina byla donucena přestěhovat se do krakovského ghetta. S velkou dávkou štěstí, houževnatosti a odvahy Leyson přežil sadismus nacistů. Byly to především šlechetnost a...

127,- Kč 149,- Kč

Zapomenuté transporty

Lukáš Přibyl – Michal Plzák

Dokumentární filmy ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY vzbudily u diváků mimořádnou pozornost. Podařilo se v nich zachytit výpovědi několika málo svědků, kteří přežili transporty českých Židů do Lotyšska, Běloruska, Estonska a do oblasti Lublinu v Polsku. V rozhovoru, který...

150,- Kč 287,- Kč

Přátelství navzdory Hitlerovi-Osudy českých dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech.

Matyášová, J. /MF/

Životní cesta mnoha tisíců židovských rodin z Československa skončila za druhé světové války. Stále ale existuje řada příběhů, které pokračují do současnosti. Někteří židé stihli opustit republiku ještě před vypuknutím války, jiní se úspěšně skrývali....

246,- Kč 289,- Kč

Nepokradeš!-Nálady a postoje k židovské otázce, 1938-1945

Kubátová, H. /Academia/

Kniha pojednává o náladách a postojích většinového slovenského obyvatelstva k židovské otázce v průběhu let 1938-1945. Autorka se ve své analýze zaměřuje především na hospodářské a sociální aspekty tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Zkoumá zainteresovanost...

242,- Kč 285,- Kč

Čtyřiatřicet

Burke, W. H. /Academia/

Čtyřiatřicet. Právě tolik jmen obsahoval seznam, který předložil ve vězeňské cele Albert Göring americkým vyšetřovatelům, aby prokázal svou aktivní protinacistickou činnost. Albert Göring, bratr Hermanna Göringa, jednoho z hlavních pohlavárů Třetí říše a...

276,- Kč 325,- Kč

Plyn, plyn..., pak oheň

Kraus, F. R. /Grantis/

Autobiografický příběh odehrávající se v době druhé světové války v koncentračním táboře Osvětim.František Kraus velice poutavě popisuje vlastní zážitky z tábora, které jsou dnes již nepředstavitelné a známé především jen s válečných filmů. Kniha vydaná...

127,- Kč 149,- Kč

Dva prstýnky-Skutečný příběh ženy, která jako dívka přežila Osvětim a v těch nejtemnějších dnech našla lásku…

Werberová, M.; Kellerová, E. /Víkend/

Millie Werberová před svými blízkými celý život tajila, co prožila za druhé světové války, jaké prodělala utrpení i jak v těch nejtemnějších dnech našla svou lásku. V roce 1942, kdy už žila v ghettu, se jako šestnáctiletá dívka vdala za svou velkou lásku Henieka....

Moje dlouhé mlčení-Život a holocaust

Bezdíčková, E. /Kartuziánské nakl./

Erika Bezdíčková, autorka autobiografického příběhu byla v roce 1944 jako třínáctiletá odsunuta do Osvětimi, kde zahynuli oba rodiče i větší část rodiny. Na konci války utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození. Předmluvu ke knize napsala režisérka Olga...

Století moudrosti-Lekce ze života Alice Herzové Sommerové, nejstarší žijící osoby na světě, která přežila holokaust

Stoessinger, C. /Jota/

Stodesítiletá klavíristka Alice Herzová Sommerová na vlastní oči viděla celé minulé století a první dekádu století tohoto. Přežila koncentrační tábor v Terezíně, byla při procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě a během té doby přicházela do styku s některými z...

Simon Wiesenthal-Skutečnost a legenda

Segev, T. /Paseka/

Přes zasloužený respekt není slavný „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal jednoduchou postavou a není snadné jej pod nánosem legend – často vlastní „výroby“ – uchopit. Kniha Toma Segeva vrhá nové světlo na množství kauz a kontroverzí s Wiesenthalem spjatých: na jeho...

Lékař pro život-Příběh Lea Eitingera

Skjaeraasen, M. /Doplněk/

Životní pouť Lea Eitingera, norského psychiatra a humanisty, popisuje autor, novinář, na pozadí drsných historických událostí, které zmítaly dvacátým stoletím a obzvláště drastickým způsobem dopadaly na Židy. Leo Eitinger se narodil v Lomnici na Tišnovsku, vystudoval...

138,- Kč 162,- Kč

Rasismus, antisemitismus, holocaust

Kryl, M. a kol. /Doplněk/

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje romský holocaust, úlohu Terezína, osud slovenských...

229,- Kč 269,- Kč

Deník 1938–1945

Weissová, H. /Jota/

Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské rodiny, která přežila hrůzy druhé světové války. Stejně jako v případě Deníku Anny Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stane součástí paměti lidstva. V roce 1938, kdy si...

296,- Kč 348,- Kč

Osudy jednoho židovského sirotčince / The Fate of a Jewish Orphanage

/Lauderovy školy/

Reprezentativní knížka o dějinách sirotčince v Belgické, o osudech jejích chlapců za války - Zdeněk Ornest, Hanuš Hachenburg ad. Včetně historie opery Brundibár, která zde vznikla, byť ji "proslavil" později až Terezín.

195,- Kč 229,- Kč

Šoa v české literatuře a v kulturní paměti

Holý, J., Málek, P., Špirit, M., Tomáš, F.

Téma monografie čtyř autorů z Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK by šlo shrnout jako "implicitní polemiku" s tradovaným výrokem Theodora W. Adorna o nemožnosti psaní poezie po Osvětimi. Tématem je právě šoa/holokaust v české literatuře s...

230,- Kč 270,- Kč

Děvčata z pokoje 28-Přátelství, naděje a přežití v Terezíně

Brenner - Wonschicko, H. /Barrister & Principal/

"Věříš mi - věřím ti, víš a vím, buď jak buď, nezradíš - nezradím." Tuto tajnou přísahu svěřila Helga Pollaková jako dvanáctiletá svému deníku. Jí i dalším děvčatům z pokoje 28 v koncentračním táboře v Terezíně skýtala tato přísaha v nejobtížnější...

234,- Kč 275,- Kč

Opožděné vzpomínky

Merová, E. /Barrister & Principal/

Autorka Opožděných vzpomínek se narodila v roce 1930 do asimilované židovské rodiny. Poklidný rodinný život, finanční zajištění a jako kulisa Praha, „nejkrásnější město na světě“, se zdají být zárukou příštích předvídatelných desetiletí. Koncem třicátých...

200,- Kč 235,- Kč

Zákonné bezpráví-Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Petrův, H. /Auditorium/

Kniha ukazuje život Židů v prostředí svázaném rasovými předpisy. Autorka rozebírá dobové protižidovské předpisy platné na území protektorátu a předkládá ukázky jejich aplikace v praxi.Současně poukazuje na postoj české protektorátní vlády k této problematice. Text...

357,- Kč 420,- Kč

Tisíce obyčejných smrtí-Svědectví novináře, který viděl počátky i konce

Cílek, R.; Kraus, F. R. /P3K/

Kniha zachycuje unikátní vzpomínky publicisty, spisovatele Františka R. Krause. Zápisky a vzpomínky jsou převyprávěny, doplněny a upraveny uznávaným spisovatelem literatury faktu Romanem Cílkem. Text se soustřeďuje na období 1933-45, tedy na dobu nástupu nacismu k moci a jeho...

186,- Kč 219,- Kč

Královské děti

Kaiser, R. /Kartuziánské nakl./

Příběh židovského mládence Rudolfa Kaufmanna a švédské dívky Ingeborg Magnussonové nazvaný podle německé balady ze 17. století Královské děti se odehrává v nejstrašnějších létech Evropy 20. století. Pronásledování židovského národa zavinilo, že dva milující se...

166,- Kč 195,- Kč

Deník Otty Wolfa 1942-1945

/Sefer/

Druhé vydání originálního, ve světě ojedinělého textu: deníku patnáctiletého Otty Wolfa, který si začal psát v létě 1942, když se - spolu s rodiči a starší sestrou Felicitas - uchýlil do úkrytu v okolí obce Tršic u Olomouce. Otto deník vedl skoro po tři roky (ve...

Bez viny a bez trestu-Pokus o zvládnutí nezvládnutelného

Améry, J. /Prostor/

Soubor esejů Jeana Améryho (1912-1978) se vrací do období druhé světové války a let následujících a zachycuje autorovu klíčovou zkušenost - zážitky židovského vězně nacistických vyhlazovacích táborů. Co znamená být člověkem ducha v takovém zařízení, co znamená...

238,- Kč 280,- Kč

Terezín, tři roky v předpeklí

Ross, C. /Víkend/

Mnozí lidé, kteří přežívali v Terezíně, nazývali toto místo předpeklím. Odtud odjížděly transporty do Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborů, transporty do pekla. V roce 1942 byl tehdy čtrnáctiletý David Rosen odvezen do Terezína. Tento koncentrační tábor, který...

220,- Kč 259,- Kč

Tajný posel Jan Karski

Haenel, Y. /Jota/

Mohl vůbec někdo zastavit holocaust? Poutavě a neotřele zbeletrizovaný životopis muže, který se o to pokusil a jehož život se nesl ve znamení mimořádné morální odvahy a hrdinství. Protagonistou románu je skutečný kurýr polského odboje Jan Karski (1914–2000), který...

41,- Kč 48,- Kč

Píšu a sešit mi leží na kolenou

Bořkovcová, H. /Plus/

Deníky, které si v letech 1940–1946 vedla Hana Bořkovcová, zaznamenávají události od doby nástupu protižidovských opatření, přes lágry, osvobození až k návratu zpět do „běžného“ poválečného života. Zápisy z doby před transportem do Terezína podávají obraz...

Paměť a genocida-Úvahy o politice holocaustu

Barša, P. /Argo/

Ústředním tématem knihy Pavla Barši Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu je vztah sociální reality k sociální paměti. Na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe. Za zlomový okamžik považuje přelom 60. a...

246,- Kč 289,- Kč

Padělatel-Neuvěřitelný příběh židovského grafika ve válečném Berlíně

Schönhaus, C. /Academia/

Cioma Schönhaus se narodil v roce 1922 v Berlíně jako syn ruských emigrantů židovského původu. Za nacistické diktatury na poslední chvíli jen o vlas unikl transportu do vyhlazovacích koncentračních táborů, v nichž zahynuli jeho rodiče i větší část jeho širší rodiny, a v...

251,- Kč 295,- Kč

Šoa

Lanzmann, C. /Prostor/

Kniha s předmluvou Simone de Beauvoir je přepisem rozhovorů, které vedl autor ve svém dokumentárním filmu z roku 1985 Shoah. Spisovatel a režisér dokumentarista Claude Lanzmann na něm pracoval od roku 1974. Shoah představuje mimořádné dokumentární dílo zabývající se...

238,- Kč 280,- Kč

Zachráněna v šanghajském ghettu

Votická, A. /P3K/

Unikátní vzpomínky paní Votické, které se podařilo uprchnout před nacismem a která našla záchranu v Japonci spravovaném ghettu v Šanghaji. V roce 1940 se jí podařilo získat povolení pro odjezd do Šanghaje, kde pak ve zcela výjimečném až absurdním prostředí, pod ochranou...

135,- Kč 159,- Kč

V pekle plynových komor-autentické svědectví přeživšího člena osvětimského sonderkommanda

Venezia, S. /Rybka Publishers/

Autentické svědectví někdejšího člena židovského sonderkommanda v Osvětimi – jednoho z mála těch, kteří osvětimské peklo přežili, a jediného, kdo podal ucelenou pravdivou výpověď o smrticí mašinérii, které musel sloužit. Shlomo Venezia se odvážil otevřeně popsat...

237,- Kč 279,- Kč

Za hranicí lidskosti

Zámečník, S. /Paseka/

Německým specifikem druhé světové války bylo masové, ideologicky motivované vyvražďování nevinných lidí za frontou a v německém zázemí. Na tomto masovém vraždění měli největší podíl nacističtí lékaři, kteří prováděli smrtící pokusy na vězních...

212,- Kč 249,- Kč

A byla láska v ghettu

Edelman, M. /Volvox Globator/

Varšava je okupovaná, lidé žijící v ghettu jsou vyháněni ze svých nuzných provizorních příbytků a často odchytáváni přímo na ulicích a posíláni do koncentračních táborů v Osvětimi či Treblince. Marek Edelman vzpomíná na konkrétní osoby, přátele a kolegy, s...

169,- Kč 199,- Kč

Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě-Sudety 1938–1945

Osterloh, J. /Argo/

Kniha mladého německého historika Jőrga Osterloha detailním způsobem zpracovává doposud neznámou problematiku pronásledování židovského obyvatelstva české i německé národnosti v bývalých pohraničních oblastech Československa v období, kdy byla tato území násilně...

508,- Kč 598,- Kč

Osvětim - Nacisté a "konečné řešení"

Rees, L. /Universum/

neobyčejně populární autor a reportér, o historii nejproslulejšího nacistického zařízení. Dozvídáme se, jak se Osvětim vyvinula z koncentračního tábora pro polské politické vězně v místo největší masové vraždy v dějinách -- částečně to byl tábor smrti,...

254,- Kč 299,- Kč

Moji židovští sousedé

Loy, R. /Academia/

Autorka popisuje ve své knize osudy italských židů za 2. světové války. Při vyprávění příběhů ze svého dětství konfrontuje dětské vidění událostí s dospělým postojem, opírajícím se o životní zkušenosti a dokumenty doby. Spojením těchto dvou rovin tak...

166,- Kč 195,- Kč

Proč holocaust: Hitlerova vědecká mesianistická vražda

Horník, J. /Rybka Publishers/

Proč Hitler spáchal genocidu Židů? Jan Horník za uspokojivou odpověď v žádném případě nepovažuje běžná vysvětlení. Proto se autor nejdříve důsledně ptá, proč byl Hitlerův nacismus rasistický, fanaticky antisemitský atd., dokud nenalezne pevný bod, o nějž lze...

339,- Kč 399,- Kč

Alice Herzová-Sommerová - Rajská zahrada uprostřed pekla-Život v jednom století

Müllerová, M.; Piechocki, R. /Rybka Publishers/

Před více než sto lety, v roce 1903, přichází v Praze na svět Alice Herzová-Sommerová. Její mládí je spojené s Prahou Franze Kafky, Maxe Broda a Felixe Weltsche, kteří jsou častými hosty její rodiny. S Franzem Kafkou, který byl pro ni jako starší bratr, chodí Alice na...

Deník-Deník židovské dívky v okupované Francii 1942 - 1944

Berrová, H. /Vyšehrad/

V loňském roce poprvé vydaný deník mladé francouzské Židovky Hélene Berrové se stal bez nadsázky literární událostí, po francouzském vydání rychle následovaly překlady do řady světových jazyků. Zápisky inteligentní, citlivé a statečné mladé ženy umožňují...

Hitlerův kat na východě

Poprzeczny, J. /Academia/

Spolupracovník Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, Odilo Globocnik, nese odpovědnost za smrt alespoň 1,5 milionů lidí ve třech nacistických táborech v okupovaném Polsku: Treblince, Sobibóru a Belzeku. Spolu s Rudolfem Hössem by mohl být označen za jednoho z prvních masových...

Úvahy o holokaustu

Bauer, J. /Academia/

Lze vůbec hrůzy systematické genocidy většiny evropských Židů za druhé světové války popsat „objektivně“? Pražský rodák Jehuda Bauer, profesor Hebrejské univerzity a vědecký poradce jeruzalémského památníku Jad Vašem si jako světově uznávaný historik v knize...

281,- Kč 330,- Kč

Ve čtrnácti sám v Osvětimi

Radil, T. /Academia/

Jde o příběh chlapce, jeho příbuzných a lidí, s nimiž přicházel do styku, v průběhu stupňujících se protižidovských opatření z roku 1942, kdy docházelo k „urychlenému odbavení“ Židů spočívající: v jejich identifikaci a označení, ve vytržení ze všech...

421,- Kč 495,- Kč

Terezínský deník (1941–45)

Roubíčková, E. /P3K/

203,- Kč 239,- Kč

Cesta do Wannsee

Richard Seemann, ed.

Konečné řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí.

187,- Kč 220,- Kč

My z Jedwabneho

Bikont, A. /H+H/

Autorka rekonstruuje události v Jedwabnem, které se odehrály v červenci r. 1941, jejichž následkem bylo masové vyvraždění Židů v obci, na němž se podíleli Poláci. Založila svou knihu na desítkách rozhovorů s pamětníky tehdejších událostí, vzpomínkách zachráněných...

442,- Kč 520,- Kč

Opět doma?

Spiegel, P. /Cesta/

Autor vzpomíná na holocaust, který rozvrátil jeho rodinu, avšak nevěnuje se jen svým osobním zážitkům, ale popisuje vývoj v Německu od událostí těsně před válkou, za války, po jejím skončení a zejména v dalších poválečných letech. Po celý život se zasazuje o...

160,- Kč 188,- Kč

Pohár slz-Deník varšavského ghetta

Lewin, A. /Academia/

Abraham Lewin vyučoval na židovské střední škole ve Varšavě. V roce 1940, kdy došlo ke zřízení varšavského ghetta, mu bylo 47 let. Počátkem roku 1943, několik měsíců po manželčině deportaci a smrti, pravděpodobně zahynul i se svou dcerou v koncentračním táboře...

Přervaný život-Deníky z let 1941-1943

Hillesum, E. /Karmelitánské nakl./

Válečné zápisky mladé holandské Židovky se na západě setkaly s náležitým uznáním. Etty si navíc uvědomovala svůj literární talent - chtěla se v budoucnosti stát spisovatelkou. To přání se jí paradoxně splnilo mnoho let po smrti. Její dílo se trvale zapsalo do...

Svědkové z továrny na smrt-Historie a svědectví židovského sonderkommanda v Osvětimi

Friedler, E.; Kilian, A. /Rybka Publishers/

Členové zvláštního židovského oddílu, známého jako „sonderkommando“, byli jedi­nými očitými svědky masového vraždění ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Brzezinka. Nikdo jiný – kromě pachatelů samotných – nesměl vědět, co se v osvětimské továrně na smrt...

297,- Kč 349,- Kč

Dora Bruderová

Mudiano, P. /Barrister & Principal/

Jednou skutečně žila malá Pařížanka jménem Dora Bruder. Potkalo ji však to osudové neštěstí, že zrovna byla válka, z ní se pro okupační úředníky stala „nezletilá židovka na útěku“, a tak se dostala do dvojnásob nebezpečné kategorie. Když jako dospívající...

140,- Kč 165,- Kč

Myslící srdce-Dopisy z let 1941 - 1943

Hilesum, E. /Karmelitánské nakl./

Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným osudem. Odlišnost je ve stylu dopisů, jasné...

26,- Kč 30,- Kč

Utekl jsem z Osvětimi

Vrba, R. /Sefer/

Hlavní hrdina Walter Rosenberg (Rudolf Vrba) byl při druhém pokusu o útěk za hranice Slovenského štátu transportován do vyhlazovacího tábora v Majdanku a posléze do Osvětimi. Podstatná část knihy je tvořena líčením jeho zážitků a pozorování z táborů. Roku 1944 s...

Deník

Franková, A. /Triáda/

Annelies Marie Franková (12. června 1929 - březen 1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do...

Deník

Věra Kohnová

Dvanáctiletá židovská dívka z Plzně si psala deník od prázdnin 1941 do ledna 1942 - do odjezdu transportu plzeňských Židů do Terezína, z něhož se nikdo z rodiny nevrátil. Vychází faksimile deníku spolu s jeho překladem do angličtiny a do němčiny v jednom

213,- Kč 258,- Kč

Průmysl holocaustu-Úvahy o zneužívání židovského utrpení

Finkelstein, N. G. /Dokořán/

Provokativní kniha amerického politologa se dotýká nejcitlivějšího místa moderní židovské historie a již po svém prvním vydání v roce 2000 vyvolala bouřlivou odezvu v mnoha zemích. Autor nezpochybňuje nacistický holocaust, ostatně jeho rodina byla za války téměř...

To ty jsi Daniel

Krallová, H. /H+H/

Ve své knize reportáží To ty jsi Daniel zachytila současná polská spisovatelka a reportérka Hanna Krallová osudy polských, židovských i německých postav v době druhé světové války, za totalitního režimu i v současnosti. Příběhy psané formou reportáží představují...

101,- Kč 119,- Kč

Trhlina v dějinách-Esej o Osvětimi a intelektuálech

Traverso, E. /Academia/

Kniha Trhlina v dějinách je příspěvkem do dnes již rozsáhlého souboru děl o holocaustu. Francouzský kulturní historik Enzo Traverso se však termínu „holocaust“ vyhýbá a s diskursivní přísností, charakteristickou pro francouzskou esejistickou literaturu, hovoří o...

212,- Kč 249,- Kč

Motýla jsem tu neviděl

/Židovské muzeum v Praze/

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková.

Slunečnice-Vyprávění o vině a odpuštění

Wiesenthal, S. /H+H/

Slunečnice zachycující autorův vlastní osud v době, kdy byl jakožto Žid v letech 1941 - 45 nacisty vězněn v pracovních a koncentračních táborech. Děj se odehrává převážně ve Lvově, kde před válkou vystudoval architekturu. V rámci svého neradostného vyprávění...

213,- Kč 250,- Kč

Mé zraněné srdce

Doerry, M. /Prostor/

Před několika lety náhodně nalezená krabice zažloutlých dopisů připomněla jeden takřka zapomenutý tragický osud opředený mlčením. Vnukovi autorky listů Lilli Jahnové, zástupci šéfredaktora Spiegelu Martinu Doerrymu se toto mlčení po více než půl století podařilo...

297,- Kč 349,- Kč

Arizace a arizátoři ....

Jančík, D.; Kubů, E. /Karolinum/

Původní vědecká práce předních českých historiků se zabývá dodnes v odborné i populárně naučné literatuře opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem germanizace Protektorátu Čechy a Morava. V centru pozornosti stojí prototyp vypjatého...

306,- Kč 360,- Kč

Deník mého bratra

Ginz, P.; Pressburger, Ch. /Trigon/

Kniha seznamuje veřejnost s nově nalezenými, dosud nepublikovanými deníky židovského chlapce Petra Ginze (1928-1944), které si vedl v Praze v letech 1941-1942 před svou deportací do koncentračního tábora Terezín. Předmluvu ke knize "Deník mého bratra" napsal PhDr. Leo Pavlát,...

Jsem, protože musím...-...napsala jsem si ve čtrnácti do lágrového deníku

Pošová, K. /Prostor/

V centru této knížky je deník, který si v prosinci 1944 začala psát čtrnáctiletá Katka Bárkányová v pracovním koncentračním táboře Glöwen u Wittenbergu. Deník psaný formou dopisů otci, kterého viděla naposledy na osvětimské rampě v červnu téhož roku a o němž byla...

212,- Kč 249,- Kč

Hanin kufřík-Příběh dívky, která se nevrátila.

Levine, K. /Portál/

Příběh sourozenců Hanky a Jiřího Bradyových, kteří se po deportaci rodičů rázem octli sami v Novém Městě na Moravě. Ovšem po několika měsících i je - desetileté židovské děti odvezli do terezínského ghetta. Jiří nakonec díky mnoha šťastným náhodám válku...

161,- Kč 189,- Kč

Holocaust - slepá kolej dějin

Cílek, R. /MOBA/

Tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů "Je to hluboce lidská, poctivá a dobrá kniha. Řadí se k tomu nejlepšímu, co bylo napsáno o druhé světové válce, a ve svém oboru sahá k dokonalosti. Dočetl jsem ji, jsem hluboce pohnut a jde mi...

254,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku