Nabízíme  Holokaust

Průmysl holocaustu-Úvahy o zneužívání židovského utrpení

Finkelstein, N. G. /Dokořán/

Provokativní kniha amerického politologa se dotýká nejcitlivějšího místa moderní židovské historie a již po svém prvním vydání v roce 2000 vyvolala bouřlivou odezvu v mnoha zemích. Autor nezpochybňuje nacistický holocaust, ostatně jeho rodina byla za války téměř...

To ty jsi Daniel

Krallová, H. /H+H/

Ve své knize reportáží To ty jsi Daniel zachytila současná polská spisovatelka a reportérka Hanna Krallová osudy polských, židovských i německých postav v době druhé světové války, za totalitního režimu i v současnosti. Příběhy psané formou reportáží představují...

101,- Kč 119,- Kč

Trhlina v dějinách-Esej o Osvětimi a intelektuálech

Traverso, E. /Academia/

Kniha Trhlina v dějinách je příspěvkem do dnes již rozsáhlého souboru děl o holocaustu. Francouzský kulturní historik Enzo Traverso se však termínu „holocaust“ vyhýbá a s diskursivní přísností, charakteristickou pro francouzskou esejistickou literaturu, hovoří o...

212,- Kč 249,- Kč

Motýla jsem tu neviděl

/Židovské muzeum v Praze/

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková.

Slunečnice-Vyprávění o vině a odpuštění

Wiesenthal, S. /H+H/

Slunečnice zachycující autorův vlastní osud v době, kdy byl jakožto Žid v letech 1941 - 45 nacisty vězněn v pracovních a koncentračních táborech. Děj se odehrává převážně ve Lvově, kde před válkou vystudoval architekturu. V rámci svého neradostného vyprávění...

213,- Kč 250,- Kč

Mé zraněné srdce

Doerry, M. /Prostor/

Před několika lety náhodně nalezená krabice zažloutlých dopisů připomněla jeden takřka zapomenutý tragický osud opředený mlčením. Vnukovi autorky listů Lilli Jahnové, zástupci šéfredaktora Spiegelu Martinu Doerrymu se toto mlčení po více než půl století podařilo...

297,- Kč 349,- Kč

Arizace a arizátoři ....

Jančík, D.; Kubů, E. /Karolinum/

Původní vědecká práce předních českých historiků se zabývá dodnes v odborné i populárně naučné literatuře opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem germanizace Protektorátu Čechy a Morava. V centru pozornosti stojí prototyp vypjatého...

306,- Kč 360,- Kč

Deník mého bratra

Ginz, P.; Pressburger, Ch. /Trigon/

Kniha seznamuje veřejnost s nově nalezenými, dosud nepublikovanými deníky židovského chlapce Petra Ginze (1928-1944), které si vedl v Praze v letech 1941-1942 před svou deportací do koncentračního tábora Terezín. Předmluvu ke knize "Deník mého bratra" napsal PhDr. Leo Pavlát,...

Jsem, protože musím...-...napsala jsem si ve čtrnácti do lágrového deníku

Pošová, K. /Prostor/

V centru této knížky je deník, který si v prosinci 1944 začala psát čtrnáctiletá Katka Bárkányová v pracovním koncentračním táboře Glöwen u Wittenbergu. Deník psaný formou dopisů otci, kterého viděla naposledy na osvětimské rampě v červnu téhož roku a o němž byla...

212,- Kč 249,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku