Nabízíme  Holokaust

Tobě zahynouti nedám...

Cahová, I.; Gilk, e.; Lukáš, M. ed. /Akropolis/

Holokaust patří mezi významná témata české poválečné prózy. Předkládaný výbor se nesnaží tento obraz narušit, ale obohatit o hlasy, jež zůstávaly skryté na stránkách literárních časopisů. Antologie přináší povídky autorů a autorek známých (Ladislav Fuks,...

272,- Kč 320,- Kč

„Žiji se svou minulostí“. Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust.

Chvatík, I. ed. /Oikymenh, Filosofickým ústavem AV ČR/

V roce 1995 vznikla ve Švýcarsku společnost nazvaná „Kontaktní místo pro ty, kdo přežili holokaust“, která reagovala na výzvu Elie Wiesela shromažďovat dosud neuveřejněné vzpomínky a uchovat je v rámci celosvětové sbírky svědectví o holokaustu. Podařilo se získat...

723,- Kč 850,- Kč

Co odvál dým aneb Jak jsem přežil holokaust

Bondy, M. /Prostor/

Miloš Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 let. V Terezíně byli internováni několik měsíců, podmínky zdejšího života byly sice velice stísněné a těžké, ale proti jiným táborům méně vražedné. Na...

252,- Kč 297,- Kč

Ireniny děti: Nevšední příběh hrdinky, která z varšavského getta zachránila 2500 dětí

Mazzeo, T. J. /Práh/

Irena Sendlerová bývá srovnávána s Oskarem Schindlerem, protože zachránila před jistou smrtí dva a půl tisíce dětí z varšavského ghetta. Irena ale neměla žádné výjimečné postavení ani majetek. Dalo by se říci, že to byla obyčejná sociální pracovnice. Měla ale...

297,- Kč 349,- Kč

Přepsali se a tak jsem tady-Příběh Dagmar Lieblové

Lieblová, D.; Lauermann, M. /Společnost pro jazyky/

Jedná se o vzpomínkovou knihu, kterou na základě rozhovorů s překladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou napsal Marek Lauermann. Oživuje v ní vzpomínky na dětství, rodinu, předválečnou kutnohorskou židovskou komunitu, zachycuje však i...

Prošli jsme peklem...a v pekle se ušpiníte

Doerry, M. /AOS Publishing/

Nad vzpomínkami se pomalu stahují mračna. Poslední, kteří přežili holokaust a pronásledování evropského židovství, brzy utichnou. Mnozí z nich o své útrpné cestě koncentračními tábory, o útěku či emigraci vyprávěli, jiní celý život mlčeli, svoje vzpomínky si...

424,- Kč 499,- Kč

Jizvy na duši

Jelínek, J. /Barrister & Principal/

Kniha „Jizvy na duši“ je vyprávění malého kluka, který se narodil z židovské maminky přispěním křesťanského otce v tu nejnevhodnější dobu – roku 1940. Nebýt statečnosti jeho otce, zmizela by celá rodina beze stopy v některém nacistickém koncentračním táboře....

144,- Kč 169,- Kč

Život se vzpomínkou na holokaust

Horáčková, K. a kol. /Univerzita Pardubice/

Čtivá kniha Kateřiny Horáčkové a jejích spoluautorů je cenným zdrojem informací nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale i pro mladší generace lidí, kterým je období holocaustu někdy zcela chybně vysvětlováno. Úvodní pasáže knihy se věnují vysvětlení a...

239,- Kč 281,- Kč

Deník Rivky Lipszycové

/Práh/

Slova, která jdou ze srdce, si umějí najít cestu k srdci druhých. Platí to i o Rivčiných slovech, jež málem zůstala navždy zapomenutá. Čtrnáctiletá Rivka Lipszycová si od října 1943 do dubna 1944 psala deník v Lodži, v nejizolovanějším a nejdéle fungujícím...

339,- Kč 399,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku