Nabízíme  Holokaust

Z nouze život, z nouze smrt?: Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944–1945

Putík, D. /Academia/

Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a Terezín. Na základě obsahové a...

251,- Kč 295,- Kč

Dopisy z Prahy 1939-1941

Čapková, K.; Czerner Schapiro, R.; Czerner Weinberg, H. /IRENE/

Unikátní soubor rodinných dopisů obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím Holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Úvodní slovo napsal Andrew Schapiro...

310,- Kč 365,- Kč

Pět komínů - Příběh z Auschwitz

Lengyelová, O. /Ergo Brauner, s.r.o., Kartuziánské nakladatelství/

Předlohou pro titul Pět komínů: Příběh z Auschwitz; byla kniha Olgy Lengyelové Vzpomínky z jiného světa Souvenirs de l'au-dela (tj. Vzpomínky z jiného světa vyd. Paříž, 1946). Autorka byla maďarskou Židovkou, jež byla v květnu 1944 společně se svojí rodinou, tj. rodiči,...

254,- Kč 299,- Kč

Tábor ve stínu Osvětimi: Dokumentární reportáž o osudu krakovských židů

Ditrych, B. /Epocha/

S Krakovem je úzce spojen příběh Oskara Schindlera, v ghettu ve čtvrti Podgórze pobýval s rodiči budoucí slavný režisér Roman Polański, płaszówským táborem prošel i pozdější „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal. Setkáme se i s dalšími postavami obyvatel Krakova a jejich...

169,- Kč 199,- Kč

Tobě zahynouti nedám...

Cahová, I.; Gilk, e.; Lukáš, M. ed. /Akropolis/

Holokaust patří mezi významná témata české poválečné prózy. Předkládaný výbor se nesnaží tento obraz narušit, ale obohatit o hlasy, jež zůstávaly skryté na stránkách literárních časopisů. Antologie přináší povídky autorů a autorek známých (Ladislav Fuks,...

272,- Kč 320,- Kč

„Žiji se svou minulostí“. Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust.

Chvatík, I. ed. /Oikymenh, Filosofickým ústavem AV ČR/

V roce 1995 vznikla ve Švýcarsku společnost nazvaná „Kontaktní místo pro ty, kdo přežili holokaust“, která reagovala na výzvu Elie Wiesela shromažďovat dosud neuveřejněné vzpomínky a uchovat je v rámci celosvětové sbírky svědectví o holokaustu. Podařilo se získat...

723,- Kč 850,- Kč

Co odvál dým aneb Jak jsem přežil holokaust

Bondy, M. /Prostor/

Miloš Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 let. V Terezíně byli internováni několik měsíců, podmínky zdejšího života byly sice velice stísněné a těžké, ale proti jiným táborům méně vražedné. Na...

252,- Kč 297,- Kč

Ireniny děti: Nevšední příběh hrdinky, která z varšavského getta zachránila 2500 dětí

Mazzeo, T. J. /Práh/

Irena Sendlerová bývá srovnávána s Oskarem Schindlerem, protože zachránila před jistou smrtí dva a půl tisíce dětí z varšavského ghetta. Irena ale neměla žádné výjimečné postavení ani majetek. Dalo by se říci, že to byla obyčejná sociální pracovnice. Měla ale...

297,- Kč 349,- Kč

Přepsali se a tak jsem tady-Příběh Dagmar Lieblové

Lieblová, D.; Lauermann, M. /Společnost pro jazyky/

Jedná se o vzpomínkovou knihu, kterou na základě rozhovorů s překladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou napsal Marek Lauermann. Oživuje v ní vzpomínky na dětství, rodinu, předválečnou kutnohorskou židovskou komunitu, zachycuje však i...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku