Nabízíme  Holokaust

Zvláštní zacházení-Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau

Drda, A. /Revolver Revue/

Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizorodého – ne jako specifická a přitom neoddělitelná součást národní tragédie, ale jako osud „těch druhých“. Stručně řečeno: zdejším symbolem nacistické krutosti jsou Lidice, jejichž...

251,- Kč 295,- Kč

A kde byl Bůh...?-Sedmatřicet svědectví přeživších holocaust

Jelínek, J. /Barrister & Principal/

Číst sedmatřicet výpovědí „přeživších holocaust“ je jako absolvovat skotský střik. Čtenáře nejprve plnou silou zasáhne proud ledové hrůzy, ale vzápětí ho poleje vlna horkosti. Člověk se mimoděk brání chladu těch syrových a věcných výpovědí mužů a žen,...

Anne Franková

Heyl, M. /Triáda/

Deník Anne Frankové je dokumentem šoa. Tato kniha si proto neklade za cíl převyprávět deníkové záznamy, ale popisuje Annin životní příběh v kruhu rodiny a přátel v době pronásledování Židů, v emigraci a v úkrytu. Pětaosmdesát let po narození Anne Frankové vychází...

167,- Kč 196,- Kč

Vrazi paměti-Papírový Eichmann a jiné eseje o revizionismu

Vidal-Naquet, P. /Pavel Mervart/

Pierre Vidal-Naquet (1930–2006) byl vynikající francouzský historik, odborník na dějiny starého Řecka. Mezi jeho díla patří Économies et Sociétés en Grčce ancienne (Hospodářství a společnost ve starém Řecku, 1972, spoluautor Michel Austin), Le Chasseur noir. Formes de...

212,- Kč 249,- Kč

Sedmý milion-Izraelci a holocaust

Segev, T. /Paseka/

Autorova nejvýznamnější kniha jako první ukázala zásadní vliv holocaustu na identitu, ideologii a politiku Izraele. Na základě deníků, rozhovorů a odtajněných dokumentů autor rozebírá a přehodnocuje roli politických bojů a historických osobností, jako byli David...

50,- Kč 499,- Kč

Stroje na smrt-Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení

Kyncl, V. /Epocha/

EDICE TRAUMATA VÁLKY, jejíž první svazek Vám právě nabízíme, představuje nové pohledy na vojenské konflikty, jejichž traumatizující dopad lze sledovat i desítky let po jejich ukončení. Příběhy obětí, svědků a zločinců zrcadlí hluboké společenské otřesy, které...

254,- Kč 299,- Kč

Život si nikdo nevybere

Schreiber, B. /NLN/

Vzpomínková kniha Bruno Schreibera začíná nahlédnutím do života položidovské rodiny v České Lípě před druhou světovou válkou. Po roce 1938 musela rodina město opustit a těžké válečné časy přečkávala na vesnici ve středních Čechách. Autor připomíná tehdejší...

169,- Kč 199,- Kč

Kdo udal Anne Frankovou?

Barnouw, D.; Stroom, G. van der / Academia/

Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z mnoha, ale díky svému deníku se stala...

251,- Kč 295,- Kč

Zdálo se, že Bůh je lhostejný

Drda, A. /Radioservis/

Publikace zachycuje osudy několika pamětníků-českých Židů především v období nacismu. Setkáte se v ní s lidmi, kteří se v českých zemích buď narodili, nebo k nim měli či mají zvláštní vztah. Všichni zakusili antisemitskou persekuci, všichni jen zázrakem přežili...

212,- Kč 249,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku