Nabízíme  Spiritualita

Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena

Hošek, P. /CDK/

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si všímá Tolkienových názorů na povahu...

168,- Kč 198,- Kč

Meditace

Čep, J. /CDK/

Eseje Jana Čepa, které jsou editovány v této knize, jsou jedním z badatelských objevů Jana Zatloukala, který se ve francouzských archivech pokoušel dohledat prameny k Čepovu exilovému období. Tento katolický spisovatel patří k nejvýznamnějším českým meziválečným...

382,- Kč 449,- Kč

Malý kompas víry

Kašparů, M. /Cesta/

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

101,- Kč 119,- Kč

Deset kroků k radosti

Kašparů, M. /Cesta/

Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dobré kvality je také pocit radosti a štěstí. Absolutně šťastný ovšem není nikdo na světě. Ani perský šách, ani naftový magnát z Kuvajtu. Bažení po dokonalém štěstí je klamné, a někdy může vést naopak k pocitu...

76,- Kč 89,- Kč

Sedm posledních slov-Bůh, který nám rozumí

Martin, J. /Cesta/

Útlá publikace jezuity Jamese Martina, známého u nás mimo jiné díky jeho knize „Jezuitský návod (téměř) na všechno“, se soustředí na sedm výroků, které podle evangelií pronesl Kristus na kříži: od „Žízním“ přes „To je tvá matka“ a „Proč jsi mě...

101,- Kč 119,- Kč

Otázky křehké Michaely

Kantor, J. /Návrat domů/

Na rohu ulice v malé křesťanské prodejně svítí opět výloha do širokého okolí zimní noci. Kolik příběhů ještě ovlivní? To nikdo nevíme. Můžeme ale doufat. Nutno dodat, že to není příběh, který by chtěl účelově využít dvě postavy k propagaci teologických...

135,- Kč 159,- Kč

Posvátný dotyk

Bujna, L. / Institut Plzeňské diecéze CČSH/

Husitský farář Lukáš Bujna svými texty zve nejen na místa, kde se potkává s lidmi, ať už je to jeho farnost, domov pro seniory nebo kdekoli jinde, ale také do svého nitra, kde se ve stálém dialogu s Bohem, lidmi a přírodou jeho služba rodí. Zavede čtenáře do Svaté země i...

152,- Kč 179,- Kč

S Marií na poušti

Štoidl, F. /Institut Plzeňské diecéze CČSH/

V knize duchovních úvah Filipa Štojdla se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského...

152,- Kč 179,- Kč

Poutník

Konfršt, J. /Jan Konfršt/

Netradiční pohled na životní příběh Ježíše Krista. Jan se při jedné ze svých toulek horami nečekaně setká s mužem, který na něj vlastně čeká, aby mu splnil jeho odvěký sen - dozvědět se o Ježíši víc, než je psáno. Během jedné jediné noci mu tajemný cizinec...

332,- Kč 390,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku