Nabízíme  Spiritualita

Modlitba Otčenáš

Bergoglio, J. /Paulínky/

V této publikaci předkládáme cyklus veřejných katechezí papeže Františka na téma modlitby Otčenáš. Jde o dílko útlé, ale obsahem velmi hutné. Z textu je zřejmé, že papeži Františkovi na tématu záleží a byl by rád, aby zasáhlo srdce posluchačů; snaží se proto...

115,- Kč 135,- Kč

Návrat ztraceného syna

Nouwen, H. J. M. /Paulínky/

Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil... Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem. Jednotlivé postavy na obraze...

195,- Kč 229,- Kč

Beze zbraně

Kossak, Z. /Paulínky/

Ve svém románu Beze zbraně se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby 12. a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historicko-náboženském podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších...

336,- Kč 395,- Kč

Z pokladnice otců: Patristická čítanka na každý den

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě...

357,- Kč 420,- Kč

Otčenáš

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty,...

136,- Kč 160,- Kč

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Rupnik, M. I. / Refugium Velehrad-Roma/

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán.

85,- Kč 100,- Kč

Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvočení svatého Ignáce z Loyoly

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat,...

187,- Kč 220,- Kč

Filokalie I.

/Refugium Velehrad-Roma/

Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality – vedle tradice ikon – se obecně považuje „encyklopedie“ duchovních textů zvaná Filokalie. Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu 4. – 15. století....

536,- Kč 630,- Kč

Oskar a růžová paní, Noemovo dítě, Pan Ibrahim a květy Koránu

Schmitt, E.-E. /Garamond/

Soubor tří příběhů na téma světových náboženství (křesťanství, judaismu, islámu) se stal prvním Schmittovým bestsellerem a patří do stále se rozmnožujícího Cyklu o Neviditelném (pokud člověk nemá lásku, stává se neviditelným), který k letošnímu roku čítá už...

247,- Kč 290,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku