Nabízíme  Církevní dějiny

Příběhy pražských svatyní

Bedrníček, P. /Volvox Globator/

Autor knihy MUDr. Pavel Bedrníček (1930 – 2010) zasvětil svému koníčku – historii Prahy a jejím památkám – celý svůj život. A právě v této, v mnoha ohledech výjimečné knize nabízí čtenářům výsledek své dlouholeté práce. Vypráví příběhy jednotlivých...

424,- Kč 499,- Kč

Husitské re-formace: Proměna kulturního kódu v 15. století

Cermanová, P.; Soukup, P. ed. /NLN/

Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy, napsal v roce 1458 Enea Silvio Piccolomini. Zpětný pohled nicméně ukazuje, že leccos zůstalo nezměněno, a...

339,- Kč 399,- Kč

Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku

Nodl, M.; Šmahel, F. /NLN/

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty...

254,- Kč 299,- Kč

Boj o svatého Vladimíra: Křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu

Mlejnek, J. jr. /CDK/

Otázka autokefality ukrajinské pravoslavné církve zdaleka přesahuje hranice církevního života. Prezident Petro Porošenko ji charakterizoval jako zásadní věc nejen pro nezávislost a národní bezpečnost své země, ale i pro světovou geopolitiku. Z historického hlediska měla dle...

212,- Kč 249,- Kč

Křesťanský zápas o českou věc: Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972 -1989

Placák, P. /Argo, Ústav pro studium totalitních režimů/

V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky. U oltáře...

279,- Kč 328,- Kč

Hlas volajícího na poušti

Melmuková Eva a kol.

Tato publikace obsahuje výsledky setkávání skupiny křesťanů různých vyznání, kteří se vzápětí po pádu totality začali jako Kruh českých duchovních tradic pravidelně scházet. Na setkáních se probíraly jednotlivé tradice českého národa. Snad se výsledky rozhovorů...

169,- Kč 199,- Kč

Gustav Adolf Procházka - II. patriarcha Církve československé (husitské): a jeho doba

Chadima, M. /Královéhradecká diecéze Církve českoslov. husitské/

Publikace je postavena na mnohaleté práci autora s archiváliemi různého druhu (korespondence, osobní vzpomínky, poznámky z deníků, zápisy z jednání) zasazených do širšího kontextu předzvěsti schizmatu, vzniku a vývoje Církve československé v první polovině 20. století....

552,- Kč 649,- Kč

Tajemství pravoslaví

Baudišová, J. /Pavel Mervart/

Kniha přináší pohled do světa pravoslavné zbožnosti, u nás zatím málo známé, přestože v sobě skrývá hodnoty, jež nenajdeme nikde jinde. Ukazuje jedinečnou cenu pravoslaví jako náboženství pravdy a lásky založené na věrnosti Kristu. Pravoslavná církev je zde...

127,- Kč 149,- Kč

Nebe, peklo, poezie: Reformace z různých stran

Jaluška, M. ed. /Ústav pro českou literaturu AV/

Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a ohlasy německé reformace. Jejím základem je...

203,- Kč 239,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku