zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od boha a mluví o Bohu pro spásu světa

 • Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./
 • rok vydání: 25015
 • stran: 200
 • ISBN:

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

Jak se dělá sbor

 • /Eman/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 176
 • ISBN: 978-80-88060-13-0

Společenství na konkrétním místě, u evangelíků zvané sbor, je pořád základem pro pospolitý život křesťanů. Jak ho v současné době utvářet? Kolem čeho ho soustředit, jak ho otevírat ven? Kdy ještě sbor je sborem a kdy zašel? A jaké jsou širší kontexty tohoto...

Uvedení do teologie

 • Morales, J. /Axis/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 118
 • ISBN: 978-80-88037-20-0

Víra je základem a kořenem teologie. Tato vědecká disciplína je rozpracováním víry s pomocí lidského rozumu. Kniha pojednává způsobem přístupným běžnému čtenáři o podstatě, zdrojích a metodách teologické vědy.

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

 • Franc, A. /L. Marek/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 544
 • ISBN: 978-80-87127-86-5

Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe tohoto nepřehlédnutelného fenoménu. Tato...

O Boží moci III

 • Akvinský, T. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 328
 • ISBN: 978-80-7575-037-2

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo sv. Tomáše. Poslední díl překladu De potentia přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problematikou bytí a zázraků.

O víře. O naději. O lásce

 • Pieper, J. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 244
 • ISBN: 978-80-7575-036-5

Má dnes ještě smysl hovořit o víře, o naději, o lásce? Lze ještě pod nánosy nejrůznějších karikatur, banalit a klišé najít pravý význam těchto slov? Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, nás postupně dovádí k poznání, že víra, naděje a...

Kněžství v prvních staletích církve I

 • Vopřada, D. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 256
 • ISBN: 978-80-7575-033-4

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

 • Akvinský, T. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-757-5030-3

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale zaměřuje se v první řadě na duchovní...

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

 • Akvinský, T. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-757-5029-7

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité Boží dary mají sice jiný původ, ale týkají...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít