zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Kapačka, cévka, houkačka: Jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat

 • Hillman, K. /Cesta domů/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-88126-44-7

Respektovaný australský anesteziolog je autorem pozoruhodné knihy. S odborným vhledem i milým humorem připomíná, že lidé – všichni lidé – stárnou a umírají. Podivuje se, jak je možné, že tato prostá skutečnost pořád lidstvo překvapuje. Dodává odvahu k tomu, abychom...

Morálka do kapsy

 • Schönborn, Christopher /Karmelitánské nakladatelství/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 124
 • ISBN: 978-80-7566-041-1

Znamená morálka jen příkazy a zákazy? A co život v plnosti, k němuž nás zve Ježíš Kristus? Knížečka vznikla jako úvod k třetí části Katechismu katolické církve, nazvané příznačně „Život v Kristu“. Autor nám ukazuje, že morálka není něco odtrženého od...

Pravdivý život: Víra a ekologie ve věku konzumerismu

 • Valeriová, R. /Triton/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 304
 • ISBN: 978-80-755-3424-8

Globalizace a konzumerismus ovlivňují každou oblast našeho života. Nejde jen o nakupování. Tyto mocné síly utvářejí i náš osobní život, ovlivňují, jak se k sobě navzájem chováme, jak se díváme na svět – a především mají zhoubný dopad na život chudých lidí a na...

Vina, láska, náhoda

 • Pacovská, K. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 296
 • ISBN: 978-80-7465-312-4

Co znamená odsoudit někoho za to, co učinil? Je vůbec možné „nenávidět hřích, ale milovat hříšníka“? Otázky po významu morálního soudu, vinění a zodpovědnosti otevírají v knize rozsáhlé zkoumání vztahu člověka a jeho pomíjivého, ale zároveň nezvratného...

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

 • Červenková, D. /Karolinum/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 156
 • ISBN: 978-80-246-3911-6

Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její...

Co je eutanazie: Studie k pojmu dobré smrti

 • Kuře, J. /Academia/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 300
 • ISBN: 978-80-200-2762-7

Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí odlišné chápání eutanazie...

Spiritualita a psychosomatika

 • Kopecký, V.; Sládek, K. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-746-5287-5

Při psaní předkládané monografie si autoři – jeden spirituální teolog, druhý lékař – vytkli nelehký úkol, a sice představit fenomén psychosomatické terapie z pohledu křesťanské spirituality a psychoterapie. Teolog se ze své perspektivy více věnoval vědomým stavům...

Jak mohou přežít hodnoty?

 • Hanuš, J. /CDK/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7325-426-1

Příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou...

Základní otázky křesťanské etiky

 • Hilpert, K. /CDK/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 224
 • ISBN: 978-80-732-5442-1

Kniha známého německého filosofa a teologa přichází s vybranými etickými tématy, jež autor osobitě reflektuje a aktualizuje. Paleta témat sahá od pojednání o všeobecné etické odpovědnosti až po bioetiku, od dekalogu až po lidská práva, od utváření hodnot v životním...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít