Nabízíme  Biblistika

Biblický humanismus Jana Blahoslava: Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext

Just, J. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní...

340,- Kč 400,- Kč

Pláč Jeremjášův

Beneš, J. /Advent-Orion/

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného...

425,- Kč 500,- Kč

Staročeské biblické předmluvy

Svobodová, A.; Voleková, K. ed. /Scriptorium/

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského...

365,- Kč 429,- Kč

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše: Kritická edice staročeského překladu

Homolková, M.; Svobodová, A. /Scriptorium/

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století...

580,- Kč 682,- Kč

Etické aspekty u předexilních Malých proroků

Mackerle, A. /Krystal OP/

Je-li Bible pro křesťanství Božím slovem a normou víry, je logické, že se křesťané obracejí právě na ni, chtějí-li vědět, co je dobré a co špatné, co je Bohu milé a co se mu oškliví. Často však je obtížné, zvláště ve Starém zákoně, nalézt odpovědi na naše...

340,- Kč 400,- Kč

Bible pro ty, kdo už nejsou děti

Muchová, L. /Triton/

Kniha je pokusem o zpřístupnění základních biblických příběhů generaci čtenářů, kteří se díky svému věku již nepovažují za děti, ale ještě jim není vlastní ani svět dospělých. Pokud vyrůstají v prostředí křesťansky věřící rodiny, příběhy určitě...

144,- Kč 169,- Kč

Mojžíšův život

Řehoř z Nyssy /Oikoymenh/

Mojžíšův život, jedno z Řehořových vrcholných děl, má být odpovědí na otázku, v čem spočívá dokonalá ctnost. Ve snaze objasnit čtenářům podstatu dokonalosti autor nejprve vypráví a následně krok za krokem interpretuje biblickou zprávu o Mojžíšovi. Nabídnutý...

304,- Kč 358,- Kč

Filosofická zkoumání

Wittgenstein, L. /Filosofie/

Filosofická zkoumání (1953) vydali z Wittgensteinovy pozůstalosti jeho žáci jako rekonstrukci knihy, na níž pracoval od roku 1929 a jež měla jako vyjádření jeho filosofie nahradit Tractatus logico-philosophicus (1921). Využili přitom především text z přelomu třicátých a...

221,- Kč 260,- Kč

Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona

Ryšková, M. /Karolinum/

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i...

315,- Kč 370,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku