Nabízíme  Biblistika

IZAJÁŠ I (1–12)

Vlková, G. I. /ČBS/

Kniha Izajáš patří mezi nejvlivnější prorocké spisy. Tvoří ji pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Už úvodní kapitoly nastíní její hlavní témata: lid Judska a Jeruzaléma nedbá...

296,- Kč 348,- Kč

Žalmy 76 - 100-Komentár k Starému zákonu 6

Hroboň, B. /Dobrá kniha/

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu...

561,- Kč 660,- Kč

Píseň písní - tisíc barev lásky

/Porta libri/

Budete-li mít doma jenom jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní, zvaná Píseň Šalamounova. Její verše přesahují hranice poetiky a v dějinách se staly útěchou a povzbuzením pro lidi v těžkých situacích. Pro ty, kdo naopak prožívají radost a životní štěstí,...

234,- Kč 275,- Kč

Evangelium podle Lukáše

Mareček, Petr /ČBS/

Na více než sedmi stech stranách předkládá doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., výklad Lukášova evangelia, které je svým rozsahem nejdelší knihou Nového zákona. Lukášovo evangelium je napsáno kultivovanou řečtinou a k jeho hlavním teologickým tématům náleží schéma...

338,- Kč 398,- Kč

„Historické“ knihy Starého zákona

Větrovec, P. /Pavel Mervart/

„Historické“ knihy Starého zákona kanonicky i obsahově navazují na první část Písma – Zákon, který je zapsán v pěti knihách Mojžíšových. Společným rysem těchto knih je existence lidu smlouvy, ať už jde o celého Izraele nebo později jen o Judu, jako národa ve...

179,- Kč 210,- Kč

Novozákonní teologie a hledání její závažnosti

Hatina, T. R. /Karolinum/

Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k jiným oblastem, jako je historie, literární kritika, sociologie, psychologie, historie, politika, filozofie a religionistika. Hlavní otázka se ale týká aktuálnosti dva tisíce let...

306,- Kč 360,- Kč

Marek-Evangelium Ježíše Krista syna Božího

Knight, G. R. /Advent-Orion/

George R. Knight v tomto komentáři k Evangeliu podle Marka přibližuje tehdejší svět, odhaluje tajemství o Ježíši, která dokážou obohatit hledající mysl a přinést požehnání otevřenému srdci.Z hlediska dějin křesťanství je Markovo evangelium jedinečné. Hned...

247,- Kč 290,- Kč

Radost z Bible-Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu

Imbach, J. /Vyšehrad/

O Bibli řekl americký spisovatel William Faulkner, že je to „kniha lidského rodu“. Vystihl tak význam slovesného odkazu, který po tisíciletí promlouvá k lidem na celém světě. Přestože se v Bibli stále mluví o Bohu, děje se tak vždy v rozhovoru s člověkem. Ať tuto knihu...

253,- Kč 298,- Kč

Žena v bibli

Roubalová, M.; Kubíková, J.; Butta, T. /CČSH/

Texty-výklady-kázání

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku