Nabízíme  Biblistika

První Samuelova

Chalupa, P. /ČBS/

Proč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou postavou. Znamená snad Boží vyvolení za krále nezrušitelnou kvalitu člověka, nebo ji může takový člověk zničit svým pošetilým jednáním?...

253,- Kč 298,- Kč

Samolepky do Bible

/Gimel/

Nalepovací záložky pro lepší orientaci a vyhledávání jednotlivých knih v Bibli.

89,- Kč 99,- Kč

Dvanáctka. Uvedení do Malých proroků

Beneš, J. /Návrat domů/

Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli "hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré". I ve své knize, věnované dvanácti malým prorokům, jako moudrý učitel "otevírá Písmo", jež se tak stává živým oslovením, ukazatelem cesty a...

247,- Kč 290,- Kč

IZAJÁŠ I (1–12)

Vlková, G. I. /ČBS/

Kniha Izajáš patří mezi nejvlivnější prorocké spisy. Tvoří ji pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Už úvodní kapitoly nastíní její hlavní témata: lid Judska a Jeruzaléma nedbá...

296,- Kč 348,- Kč

Žalmy I.

/Vyšehrad/

Žalmy, písně pocházející z prostředí starověkého Izraele, pro svou vysokou poetickou hodnotu nepochybně patří ke světovému kulturnímu dědictví. V první polovině 2. století před naším letopočtem vznikl mezi řecky mluvícími Židy překlad těchto textů z hebrejštiny...

169,- Kč 199,- Kč

Jeremjáš I 1 - 5

Pacner, S. /ČBS/

Co uděláte, až přijde konec Jeruzaléma? Kniha Jeremjáš, která je hned po Žalmech druhou nejdelší knihou Starého zákona a nejdelší prorockou knihou vůbec, hovoří o okolnostech, které předcházely pádu Jeruzaléma v roce 586 př. Kr. a zničení judské samostatnosti a o...

296,- Kč 348,- Kč

Markovo evangelium 9 - 16

Mrázek, J. /Mlýn/

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

127,- Kč 149,- Kč

Příběhy Boží milosti-Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše

Moskala, J. /Advent-Orion/

Kniha, jejímž autorem je Jiří Moskala, THD, PHD, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA, není podrobným komentářem k biblickým knihám Ezdráše a Nehemjáše. Jedná se spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která...

111,- Kč 130,- Kč

Daniel

Stefanovic, Z. /Advent-Orion/

Kniha Daniel poskytovala v průběhu dějin odvahu a naději věřícím lidem. Její přesně naplněná proroctví působí dokonce i na skeptiky. Na druhou stranu její mocné poselství častokrát zatemňovaly předsudky a svévolné výklady. S touto knihou je možné studovat celou...

298,- Kč 350,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku