Nabízíme  Biblistika

Apokalypsa byla zítra

Elian Cuvillier

Vyznání naděje v Novém zákoně

50,- Kč 59,- Kč

Filosofie jako brána k teologii

Diogenes Allen

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofie s náboženství

118,- Kč 139,- Kč

Vznešený Teofile

Petr Pokorný

Teologie Lukášova evangelia a Skutků.

84,- Kč 99,- Kč

Slovo v setmělém světě

Jean Zumstein

Objevování Janova evangelia a jeho čtenářů.

Lukášovská podobenství

Jiří Mrázek

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje

127,- Kč 149,- Kč

Bláznovství víry podle Jakuba

Jiří Mrázek

Výklad Jakubovy epištoly.

84,- Kč 99,- Kč

Skrytý Bůh

Thomas Römer

Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně.

93,- Kč 109,- Kč

Místo svobody

Fraçois Bovon

Život ve svobodě podle Nového zákona.

38,- Kč 45,- Kč

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

Filip Čapek

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse.

169,- Kč 199,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku