Nabízíme  Biblistika

Přísloví krále Šalomouna

Steiger, I. /ČBS/

Ivan Steiger je světově známým karikaturistou, jehož kresby vycházely v mnoha západoevropských a amerických novinách a časopisech. Jen ve Frankfurter Allgemeine Zeitung mu za 42 let vyšlo více než 9300 kreseb. Jeho kresba pařízku, z něhož raší křehká květina se po roce...

423,- Kč 498,- Kč

Izaiáš-Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

/Vyšehrad/

Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny, mimo jiné souvisí s vnímáním...

339,- Kč 399,- Kč

Markovo evangelium 1 - 8

Mrázek, J. /Mlýn/

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

127,- Kč 149,- Kč

Leviticus

Gane, R. /Advent-Orion/

Tato knih s podtitulem „Pozvání k oltáři“ srozumitelně vysvětluje význam obřadů ve svatyni a odpovídá na otázky, které mají úzkou souvislost s tím, jaký mají křesťané vztah k Bohu a jak Kristova oběť ovlivňuje naše spasení. Prostřednictvím obřadů v pozemské...

221,- Kč 260,- Kč

Dokonalá láska vyhání strach

Plátová, J. /Mlýn/

Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie

118,- Kč 139,- Kč

Skutky apoštolů 2

Fausti, S. /Paulínky/

Jako Nový zákon po evangeliích plynule pokračuje knihou Skutky apoštolů, tak i vydání čtyř svazků komentářů k jednotlivým evangeliím by nebylo úplné, kdyby chyběla část, jež se týká období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve.

421,- Kč 495,- Kč

Skutky apoštolů 1

Fausti, S. /Paulínky/

Jako Nový zákon po evangeliích plynule pokračuje knihou Skutky apoštolů, tak i vydání čtyř svazků komentářů k jednotlivým evangeliím by nebylo úplné, kdyby chyběla část, jež se týká období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve.

506,- Kč 595,- Kč

Záhada Ježíšova rodokmenu

Drápal, D. /Návrat domů/

Třetí kniha biblických studií z pera Dana Drápala je věnována spíše těm, kdo se nebojí obtížných míst a neoptimistických témat. Možná také milovníkům záhad, tajemných výroků a hádanek, které před vykladače Písmo staví. Každopádně je tato kniha psána s ohromnou...

Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy

Walton, J. H. /Návrat domů/

V úsporně psané, dobře proargumentované knize s promyslenou stavbou a strukturou sdělení se autor zdařile pokouší s velkým citem k jazyku 1 Moj 1 (zkoumá slovní pole hebrejských slov) a ke kultuře doby, v níž 1 Moj 1 vznikala, rozkrývat na pozadí 1 Moj 1 širší souvislosti...

179,- Kč 210,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku