zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Smlouva se smrtí bude zrušena: Výběr kázání z let 2005 – 2017

 • Payne, P. P. /Eman/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-88060-11-6

Soubor Smlouva se smrtí bude zrušena začíná cyklem kázání na příběh o Kainovi a Abelovi, věnuje se tématům viny, vykoupení a předpokladům Ježíšovy etiky.

Kázání na Píseň písní-komplet

 • Svatý Bernard z Clairvaux /Krystal OP/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 488
 • ISBN: 978-80-757-5022-8

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně...

Memento mori středověkých reformních postil

 • Grollová, J. /FF OU/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 334
 • ISBN: 978-80-7464-937-0

Kniha seznamuje čtenáře s literárním vývojem středověkého kazatelství. Zařazuje jej do historického rámce a nově se zaměřuje především na reflexi mravní zásady memento mori ve středověké postilografii, přičemž se zaměřuje především na postily Konráda...

Ministerium verbi: Kázání Adolfa Kajpra o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry

 • Kajpr, A. /Karolinum/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 528
 • ISBN: 978-80-246-3468-5

Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i...

O formaci kazatelů

 • Humbert z Romans /Krystal OP/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-87183-92-2

Českému čtenáři se dostává do rukou překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice. Čtvrtý nástupce svatého Dominika (generální magistr řádu) sepsal pro bratry příručku, jak kázat (a především jak nekázat). Kazatelům i jejich posluchačům může být...

Kázání pro dobu adventní a vánoční

 • Bernard z Clairvaux /Krystal OP/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 320
 • ISBN: 978-80-7575-000-6

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro...

O mši svaté-Upravený přepis kázání z let 1981-1990

 • Reinsberg, J. /Triton/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 168
 • ISBN: 978-80-7387-974-7

Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše je tu...

Vera mundi lumina-Výbor dominikánských barokních kázání

 • Maroszová, J. /Karolinum/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 356
 • ISBN: 978-80-246-3148-6

Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních...

Naslouchání-kázání a zamyšlení v liturgickém roce C

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7295-201-4

Autoři knih o duchovním životě často hovoří o trojím naslouchání: naslouchání vlastnímu srdci, naslouchání Božímu slovu (Bibli) a naslouchání církvi. Všichni známe situaci, kdy jsme při bohoslužbě naslouchali kázání Co jsme při tom dělali? Počítali lidi v...

Hledat Pánovu tvář-Rozhovor, eseje, kázání

 • Zikmund, M. T. /Katolický týdeník/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 247
 • ISBN:

V nejnovější knížce autor nabízí svých šestnáct esejů a dvanáct kázání. Vedle sebe jsou takto postaveny jak jeho články pro katolické čtenáře, tak promluvy k evangelickému publiku. Tomuto výběru textů předchází rozhovor Jana Paulase s autorem, který je klíčem k...

Jak to poznám, Bože?-Deset kázání o Abrahamovi

 • Hrouda, V.
 • rok vydání: 2015
 • stran: 174
 • ISBN:

Vrátíme se do otcovské náruče-Tři kázání P. Josefa Toufara

 • Doležal, M. ed. /Nezávislý Podmelechovský spolek/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 77
 • ISBN:

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh exhumace jeho ostatků z pera Miloše...

Vydávejte svědectví o naději-Kázání a vzpomínky

 • Šourek, J. B.
 • rok vydání: 2015
 • stran: 141
 • ISBN:

Bůh mluví

 • Kaleta, B.
 • rok vydání: 2015
 • stran: 211
 • ISBN:

Biblická kázání na neděle a svátky církevního roku

Třicet kázání

 • Doležal, J. /FS ČCE Pardubice/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 129
 • ISBN:

(ČB 3/2016) Jsem rád, že tato kniha spatřila světlo světa. Zachycuje poctivé a stále čerstvé úsilí Jiřího Doležala dobrat se jádra biblické zvěsti. Při čtení se mi vybavily chvíle, které byly pro moji další cestu víry klíčové, biblické hodiny v Bohdanči a...

Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti : studie z homiletiky

 • Liguš, J.; Butta, T. /L. Marek/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 314
 • ISBN: 978-80-87127-69-8

Sedm smrtelných hříchů

 • Novotný, T. /Tomáš Novotný/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 52
 • ISBN:

Soubor kázání na téma sedmi smrtelných hříchů. Jedná se o upravený přepis kázání přednesených doc. Tomášem Novotným v ostravském sboru Českobratrské církve evangelické.

1 Sam

 • Štorek, J. /Jan Bouček/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 127
 • ISBN: 978-80-905516-0-2

Farář Českobratrské církve evangelické Jiří Petr Štorek (1941–2003) působil postupně ve sborech v Kaplici (1965–1968, kazatelská stanice sboru v Českých Budějovicích), v Českém Brodě (1968–1985) a od roku 1986 až do konce svého života v Praze-Kobylisích. Část...

Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21.stol.

 • Komenský, J. A. /Poutníkova četba/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 147
 • ISBN: 978-80-87606-03-2

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebírá, věrný vlastnímu učení o používání příkladů, a tak nás přivádí k...

O svatosti milosrdného Boha

 • Skála, P. /Eman/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-86211-90-9

Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat,...

Kázání na Píseň písní II.

 • Bernard z Clairvaux /Krystal OP/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 496
 • ISBN: 978-80-87183-39-7

Druhý díl Bernardova nejrozsáhlejšího a ve středověku nejrozšířenějšího díla, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr této...

A stalo se slovo...

 • /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 109
 • ISBN: 978-80-86211-77-0

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

Zlaté prasátko

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7295-142-0

Knížka v sobě zrcadlí atmosféru pravidelných pondělních bohoslužeb posledního roku, jež otvírají každý školní týden. Autor, spirituál školy, vychází při svých kázáních z aforismu: "Chatrč ze slámy, ve které se lidé smějí a radují, má větší cenu než palác,...

Jonáš

 • Štěpán Hájek /Eman/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 94
 • ISBN: 978-80-86211-74-9

Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale též další...

Čas Antikrista

 • Newman, J. H. /Refugium Velehrad-Roma/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 124
 • ISBN: 978-80-7412-091-6

Soubor tematických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se v neutajené připravenosti odpovědně dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Světec Newman však tady člověka těší a...

Dvířka věčnosti

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 152
 • ISBN: 978-80-7295-139-0

Kázání a zamyšlení v liturgickém roce B. Zastavit se v životě je velice důležité, dnes ještě mnohem více než dříve, a můžeme tak učinit různou formou. Jednu z nich nám autor nabízí ve své knížce promluv a zamyšlení. Již popáté vychází sbírka jeho kázání,...

Dobro, zlo a hlodavci

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 140
 • ISBN: 978-80-7295-130-7

Charisma tohoto homiletika nespočívá v plané extaltičnosti projevu, ale v souladu slova a výrazu v jazyce okořeněném osobitým humorem, který nestravitelnou teologickou omáčku změní v rajský pokrm ducha, chutný pro všechny generace.

Rizika víry

 • Newman, J. H.
 • rok vydání: 2011
 • stran: 169
 • ISBN:

Publikace přináší výběr Newmanových kázání, která on sám v listě svému příteli označil za nejlepší. Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) se jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem...

Jak lépe kázat

 • Garlock, J. /Samuel/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 77
 • ISBN:

Kniha Johna Garlocka "Jak lépe kázat" si nedělá ambice na to, aby se stala učebnicí homiletiky pro teologické školy. Na druhé straně to ale není žádná "kuchařka", která by pouze jmenovala ingredience a popisovala postup vaření z biblických citátů. Je psána tak, aby v ní...

Zdravé tělo v kómatu

 • Pastirčák, D. /Calder/
 • rok vydání: 2010
 • stran: 194
 • ISBN: 978-80-970531-4-7

Pro srdce, duši i mysl Divadelní režisér vyhledává témata, ke kterým by uměl něco dodat. Hledá v příbězích z minulosti, naslouchá přítomnosti a vnímá náhody. Hledá a hledá a obyčejně nachází, až když už to vzdá, až když hledat přestane. Asi v takovém smyslu...

Puzzle-Kázání a zamyšlení v liturgickém roce A

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2010
 • stran: 144
 • ISBN: 978-80-7295-126-0

Krátká zamyšlení a kázání na některé neděle a slavnosti v liturgickém roce cyklu A. Kázání zazněla převážně při bohoslužbách v kostele sv. Augustina v Brně a na nedalekém Biskupském gymnáziu.

Polednice-Být na cestě kázání

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2010
 • stran: 136
 • ISBN: 978-80-7295-120-8

Drobná sbírka promluv nás provází celým liturgickým rokem, který se prolíná s rokem školním. V dnešním zmateném světě přesyceném informacemi všeho druhu je naléhavým hlasem, který nám dodává odvahu přijmout evangelijní pravdy za svůj životní program.

Postila

 • Kadlec, J. /Karolinum/
 • rok vydání: 2010
 • stran: 584
 • ISBN: 978-80-246-1831-9

Jaroslav Kadlec, profesor církevních dějin na Karlově univerzitě v Praze (* 1911), sdílel v osobním životě všechny proměny českého světa 20. století. Jeho nadějné vědecké začátky přervala válka, univerzitní postup po habilitaci zase nástup éry komunismu. Zažil vězení...

K člověku hříšnému se obrátil

 • Jan. J. Široký
 • rok vydání: 2009
 • stran: 269
 • ISBN: 978-80-86057-57-6

Kázání na evangelium podle Lukáše - Jan J. Široký

Nesesmolíš

 • Konzbul, P. /Cesta/
 • rok vydání: 2009
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-7295-118-5

Autor, spirituál brněnského Biskupského gymnázia, vyvrací představy o kázání, jež by měly posluchače ohromit buď svým patosem nebo rozsahem. V jeho podání jsou výklady evangelia podbarveny neotřelými anekdotami, příběhy ze života a neopakovatelnými přirovnáními nebo...

Kázání o svatých

 • Benedikt XVI.
 • rok vydání: 2009
 • stran: 133
 • ISBN:

Sbírka promluv o svatých, které pronesl papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál. Světci jsou výkladem Ježíše Krista, který se v nich stává konkrétním – to je základní přesvědčení, z kterého J. Ratzinger vychází. Spolu s uměním označuje svaté za apologety církve....

Kázání na Píseň písní I.

 • Bernard z Clairvaux /Krystal OP/
 • rok vydání: 2009
 • stran: 524
 • ISBN:

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně...

... nakonec bude spasen i ďábel

 • Zbořilová, J. /Eman/
 • rok vydání: 2008
 • stran: 156
 • ISBN: 978-80-86211-59-6

Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

Quadragesimale Admontense/ Quadragesimale Admontské

 • /Oikoymenh/
 • rok vydání: 2007
 • stran: 496
 • ISBN: 978-80-7298-152-6

Sbírka postních kázání neznámého autora ze 14. stol., pravděpodobně mnicha patřícího k okruhu Konráda Waldhausera. Jeho kázání, plná humorných exempel, představují stav tehdejší společnosti a církve. Latinskou edici, překlad, poznámky a úvodní studii připravily D....

Deus semper maior

 • Liguš, J.; Bravená, N. ed. /Návrat domů/
 • rok vydání: 2007
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7255-169-9

ublikace Deus semper maior přibližuje homiletickou praxi v Církvi bratrské. Výběr 27 chronologicky řazených kázání Jána Liguše z let 1993 - 2003 obsahuje jednotnou strukturu, tématické názvy a odkazy na jednotlivé biblické texty. Čtenář dostává do rukou nezkrácenou...

Svědectví o světle

 • Hejzlar, J. S. /Eman/
 • rok vydání: 2006
 • stran: 392
 • ISBN: 80-86211-50-9

Bilanční postila lodníka, písmáka, pastýře, zapáleného kazatele a debatéra, v jehož blízkosti mnozí nacházeli nové světlo. Kázání meditačně ponořená do Kralické bible a otevřená nouzím i scestím dnešních křesťanů i jejich souputníků. S kresbami a reprodukcí...

Vyjdi, i vyšel-Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

 • Hájek, Š. /Eman/
 • rok vydání: 2005
 • stran: 148
 • ISBN: 80-86211-44-4

Řada kázání o Abrahamovi, která inspirativně představují jeho příběh a zasahují do leckdy překvapivých aktuálních souvislostí. Osobitá práce se slovem dává proznívat Slovu. Dramaturg Josef Kovalčuk napsal doslov inspirován tím, jak se autorovo zvěstování odráží ve...

Devět kázání o stvořní světa

 • Basil z Caesareje /Oikoymenh/
 • rok vydání: 2005
 • stran: 302
 • ISBN: 80-7298-102-1

Řecko-české vydání souboru devíti homilií, v nichž jejich autor, kappadocký theolog Basil z Caesareje, podává výklad starozákonního vyprávění o stvoření světa, obsaženého v první kapitole knihy Genesis. Jeho interpretace je vedena myšlenkou, že stvoření v sobě...

Svět je podvodný verbíř

 • Sládek, M. eds. /Argo/
 • rok vydání: 2005
 • stran: 536
 • ISBN: 80-7203-709-9

Editor a autor předmluv a komentářů Miloš Sládek sestavil výbor z české sváteční a příležitostné homiletiky výhradně z tiskem vydávaných promluv. Každé z více než půl druhé desítky kázání je uvedeno krátkou předmluvou, ze které se čtenář dozví...

Příběhy nových počátků-Třiadvacet kázání na první kapitoly bible

 • Hájek, Š. /Eman/
 • rok vydání: 2004
 • stran: 144
 • ISBN: 80-86211-36-3

Třiadvacet kázání na první kapitoly bible. Druhé doplněné vydání.

Propast k propasti volá

 • Tauler, J. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2004
 • stran: 216
 • ISBN: 80-85929-62-7

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky. Jan Tauler se narodil kolem roku 1300 ve Štrasburku....

Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?

 • Payne, P. P. /Eman/
 • rok vydání: 2002
 • stran: 110
 • ISBN: 80-86211-24-X,

Výbor z kázání od studijních let po současnost.

Boží okno-Meditace na cestu k velikonocům

 • Kohlbrugge, H. /Eman/
 • rok vydání: 1999
 • stran: 94
 • ISBN: 80-86211-06-1

Meditace na cestu k velikonocům.

Vyvýšení syna člověka

 • Jan Štefan /Susa/
 • rok vydání: 1998
 • stran: 79
 • ISBN: 80-86057-03-8

Kázání J. Štefana

Kázání na hoře

 • Ženatý, D. /Mlýn/
 • rok vydání: 1995
 • stran: 110
 • ISBN:

"Kázání na hoře" někdy také "horské kázání", je soubor Ježíšových slov, kterými nám evangelista Matouš představuje Ježíše na samém počátku jeho veřejného působení. Je to řada nečekaných a často i provokativních výroků. Právem zde můžeme mluvit o jakémsi...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít