Nabízíme  Kázání

Ministerium verbi: Kázání Adolfa Kajpra o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry

Kajpr, A. /Karolinum/

Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i...

417,- Kč 490,- Kč

O formaci kazatelů

Humbert z Romans /Krystal OP/

Českému čtenáři se dostává do rukou překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice. Čtvrtý nástupce svatého Dominika (generální magistr řádu) sepsal pro bratry příručku, jak kázat (a především jak nekázat). Kazatelům i jejich posluchačům může být...

255,- Kč 300,- Kč

Kázání pro dobu adventní a vánoční

Bernard z Clairvaux /Krystal OP/

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro...

298,- Kč 350,- Kč

O mši svaté-Upravený přepis kázání z let 1981-1990

Reinsberg, J. /Triton/

Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše je tu...

127,- Kč 149,- Kč

Vera mundi lumina-Výbor dominikánských barokních kázání

Maroszová, J. /Karolinum/

Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních...

357,- Kč 420,- Kč

Naslouchání-kázání a zamyšlení v liturgickém roce C

Konzbul, P. /Cesta/

Autoři knih o duchovním životě často hovoří o trojím naslouchání: naslouchání vlastnímu srdci, naslouchání Božímu slovu (Bibli) a naslouchání církvi. Všichni známe situaci, kdy jsme při bohoslužbě naslouchali kázání Co jsme při tom dělali? Počítali lidi v...

83,- Kč 98,- Kč

Hledat Pánovu tvář-Rozhovor, eseje, kázání

Zikmund, M. T. /Katolický týdeník/

V nejnovější knížce autor nabízí svých šestnáct esejů a dvanáct kázání. Vedle sebe jsou takto postaveny jak jeho články pro katolické čtenáře, tak promluvy k evangelickému publiku. Tomuto výběru textů předchází rozhovor Jana Paulase s autorem, který je klíčem k...

166,- Kč 195,- Kč

Vrátíme se do otcovské náruče-Tři kázání P. Josefa Toufara

Doležal, M. ed. /Nezávislý Podmelechovský spolek/

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh exhumace jeho ostatků z pera Miloše...

76,- Kč 89,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku