zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Hegel ve Francii: Francouzská recepce Hegelovy filosofie času

 • /Oikymenh/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 235
 • ISBN: 978–80–7298–524–1

Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpretace J. Wahla Nešťastné vědomí v Hegelově filosofii (1929), po níž se v rozmezí tří dekád objevila řada hegelovských...

Obec a politično v Aristotelově myšlení

 • Jinek, J. /Oikoymenh/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 744
 • ISBN: 978–80–7298–208–0

Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filosofický problém a současně předmět praktické péče. Význam tohoto kroku vystupuje především ve srovnání s předchozí...

Co je nového ve filozofii

 • Petříček, M. /Nová beseda/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 92
 • ISBN: 978-80-906751-8-6

Pohyby současného myšlení. Myšlení, filozofické nevyjímaje, je aktuální, to jest nějak nové, jen tehdy, pokud se pokouší překračovat své vlastní hranice. Své době odpovídá tím, že se mění. Kniha Co je nového ve filozofii chce sledovat právě tento pohyb transformace v...

Dopisy psané stoikem

 • Seneca, L. A. /Rybka Publishers/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 564
 • ISBN: 978-80-87950-51-7

Jaký je smysl života, v čem spočívá pravé štěstí, jak dosáhnout trvalé radosti, neohrožené mysli a moudrosti, jak žít, ale také jak zemřít, to jsou základní témata a otázky nejznámějšího a nejčtenějšího Senekova díla, které vzniklo před téměř dvěma tisíci...

Češi a Evropa

 • Hejdánek, L. /Ústav pro studium totalitních režimů/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 124
 • ISBN: 978-80-87912-95-9

Evropa a úkol Čechů v ní, reflexe naší nedávné minulosti, národ a nacionalismus. To jsou některá z důležitých témat, kterými se zabýval filosof Ladislav Hejdánek. Jeho texty jsme do přítomné publikace vybrali ke stému výročí založení Československa. Nejde o všechny...

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

 • Svoboda, D. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 224
 • ISBN: 978-80-757-5028-0

Vztah je jedním ze základních filosofických pojmů. Vše, co existuje, se totiž k něčemu vztahuje. To nás zcela přirozeně vede k tomu, že začneme uvažovat o samotném vztahu. Co je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence? Jak existuje a jakým způsobem ho lze dělit? Proč je...

Tekuté zlo: život bez alternativ

 • Bauman, Z.; Donskis, L. /Pulchra/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 256
 • ISBN: 978-80-7564-028-4

Pomocí precizní definice „tekutého zla“ podávají autoři jedinečnou diagnózu aktuální geopolitické situace v Evropě, která se vyznačuje vratkostí, nejistotou, permanentními změnami, politickým populismem a prohlubujícími se rozdíly napříč společností. Tekuté zlo s...

Příslib štěstí

 • Maarcuse, H.; Profant, M. ed. /Epocha/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 376
 • ISBN: 978-80-7557-102-1

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší Nové prameny k založení historického materialismu pochází z roku 1932, nejmladší Represivní tolerance pak byla napsána v roce 1965, ale zásadně rozšířena v roce 1968....

Nebeské a ďábelské: Proměny lidství a Goethův Faust

 • Anderegg, J. /Malvern/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 256
 • ISBN: 978-80-7530-142-0

Jak se to má u Goetha s ďábelskostí? Zdá se nasnadě smést ďábla ze stolu stejně snadno jako peklo, vždyť ani on vlastně nevěří ve vlastní existenci – každopádně ne na tu s kopytem a rohy. Zde je však nutno vybídnout k obezřetnosti: Mefistova existence může být...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít