Nabízíme  Filosofie

Čas a rytmus (3., opravené vydání)

Sokol, J. /Oikoymenh/

Přehled pojetí času ve filosofické tradici i ve vědách. Role rytmu v lidské časovosti.

Eichmann v Jeruzalémě

Arendtová, H. /Filosofický ústav AV ČR, Oikoymenh/

Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým funkcionářem Adolfem Eichmannem. Ze statí původně určených pro magazín The New Yorker vznikla kniha,...

388,- Kč 398,- Kč

Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés

Platón /Oikoymenh/

Čtyři Platonovy dialogy o rozumnosti, statečnosti, přátelské lásce a pedagogické schopnosti Sokratově.

151,- Kč 178,- Kč

Za horizontem lidských práv

Benoist, A. de /Sol Noctis/

Ideologie lidských práv se stala sekulárním náboženstvím naší doby. Má svá dogmata, své svaté, své mučedníky, své křížové výpravy a svou inkvizici. Ačkoli byla formulována s úmyslem zabránit tyranii a přinést svobodu, nakonec se sama stala svazující. Autor v této...

V myšlenkovém světě Tomáše Halíka: Od modernismu k neomarxismu

Fuchs, J. /Academia Bohemica/

Od sametové revoluce je Tomáš Halík stálicí naší veřejné scény. Muž mnoha profesí a zájmů, plodný autor; téměř barokně-renesanční osobnost. Pro mnohé autorita ve věcech křesťanského života. Donedávna měl obdiv široké veřejnosti. Dnes se, aspoň u nás karta...

170,- Kč 200,- Kč

Filosofie jako lék: Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení

Cardal, R. /Academia Bohemica/

Platónovo myšlení se často krčí ve stínu děl myslitelů, kterým na filosofickém kolbišti přisoudili rozhodčí lepší skóre. Mnohá pojednání o Platónovi se odvíjejí ve stereotypních kolejích a popisují tohoto řeckého filosofa jako nějaký muzeální artefakt, který byl...

306,- Kč 360,- Kč

Přítomnost a budoucnost

Jung, C. G. /Nadační fond Holar/

Jungova znepokojivá zpráva o rozpolcenosti světa je současně výzvou k nápravě nežádoucího stavu, jenž dnes stejně jako v době vzniku této knihy představuje nebezpečí pro zdraví a život jednotlivého člověka i lidstva jako celku. A na jednotlivého člověka, na skutečného...

227,- Kč 267,- Kč

De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury /Scriptorium/

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu "De grammatico", který on sám označil...

234,- Kč 275,- Kč

Chvála antické filosofie

Hadot, P. /Rybka Publishers/

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a ukazuje, že "filosofovat" neznamenalo osvojovat si...

127,- Kč 149,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku