Nabízíme  Religionistika  Křesťanství

Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

Neubauer, Z. /Malvern/

Pronikavý rozbor velikonočních obřadů zaměřený na zasvěcení do tajemstvíVzkříšení jakožto spásy světa jeho znovustvořením: "Spása duše souvisí snápravou, přerodem lidské "přirozenosti". Uvidíme, že o "přírodu" a"přirozenost" v těchto obřadech jde především. V...

Etiopská kniha mrtvých

Kozák, J. /Eminent/

Po Egyptských knihách mrtvých přichází renomovaný autor se skutečnou perlou duchovní literatury. Etiopská kniha mrtvých je kolekcí deseti souborů zádušních textů, které nesou svébytnou pečeť etiopské esoteriky včetně tzv. manter a ukazují její inspiraci egyptskými,...

254,- Kč 299,- Kč

Tanec smrti

Nuska, B. (nakladatelství Cherm)

Prozaický cyklus. Jak je u Nusky samozřejmé, nejde o bezprostřední zachycení umírání v nějakém příběhu či konkrétně viděné situaci, ale o básnicko-filosoficko-historickou prozaickou reflexi smrti v životě člověka vůbec.

169,- Kč 199,- Kč

Aramejský otčenáš

/DharmaGaia/

Nový překlad Otčenáše z aramejštiny, původního Ježíšova jazyka, spolu s meditačními tanci universálního míru, přeložil a komentářem opatřil Neil Douglas-Klotz. S předmluvou Matthewa Foxe.

160,- Kč 188,- Kč

Křesťanství od A do Z

Petrosillo, P. /Karmelitánské nakl./

Přehledná encyklopedie pro všechny zájemce o vědní obory spojené s náboženstvím jako jsou např. teologie, spiritualita, církevní dějiny, sakrální umění. Kniha přináší informace i z dosud encyklopedicky nezpracovaných oblastí církevního práva, liturgie.

251,- Kč 295,- Kč

Ježíš

Carpenter, H. /Argo/

41,- Kč 48,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku