Nabízíme  Religionistika  Islám

Islám - Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí

Laurentová, A. /Karmelitánské nakl./

Kniha dává precizní a nezkreslující odpovědi na všechny podstatné otázky, jež vyvolává islám v současném světě. V době, kdy emoce převládají nad racionálním přístupem, jde autorka odvážně do hloubky. Není naivní a nepotřebuje ani přehánět. K muslimům a islámu...

331,- Kč 389,- Kč

Zahalená hrozba: Moc muslimských matek a hranice tolerance

Ramadani, Z. /Triton/

„Islám k Německu nepatří,“ říká Zana Ramadani. „Muslimové k Německu patří – ale jen když se přizpůsobí jeho společnosti.“ To se však nemůže zdařit, dokud se na dnešní západní svět budou aplikovat překonaná pravidla předmoderního náboženství a dokud...

254,- Kč 299,- Kč

Islamismus: Třetí radikální hnutí odporu

Nolte, E. /CDK/

Tato kniha představuje islamismus jako třetí velkou ideologii – po ruském bolševismu a německém nacionálním socialismu –, která se staví do odporu vůči modernitě, liberální demokracii, svobodné tržní ekonomice a západnímu individualismu. Autor sleduje dějiny novodobého...

296,- Kč 348,- Kč

Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918

Mujanovič, M. /FF UK/

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický...

281,- Kč 330,- Kč

Mezi mýty a minarety: Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Rovenský, J. a kol. /Filosofia/

Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří...

221,- Kč 260,- Kč

Indický muslim o sobě a jiní o něm

Marková, D. /Dar Ibn Rushd/

V současné době se muslimové ve velké části světa netěší příliš velké oblibě. Vybraní autoři nepíší ani chvalozpěvy, ani hanopisy, ale jejich zasvěcený pohled poskytuje čtenáři představu o všedním životě, problémech i radostech indického muslima. Dagmar...

Vliv šíitského duchovenstva na politiku a společnost

Jírů, L. /Metropolitan Universty Prague Press, NLN/

Po svržení Saddáma Husajna v roce 2003 kontrolovaly americké a britské jednotky velkou část Iráku. Zatímco v sunnitských oblastech čelily sílícímu odporu, v regionech obývaných šíity se Američané i další zahraniční vojáci dlouho těšili když ne přízni, tak alespoň...

161,- Kč 189,- Kč

Islám a politika: Vznik a vývoj islamistické ideologie

Kučera, R. /Univerzita J.E.Purkyně/

Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování...

237,- Kč 279,- Kč

Alchymie jako hieratické umění

Corbin, H. /Malvern/

Tato kniha je souborem tří studií, které vynikající znalec islámské kultury a mystiky Henry Corbin věnoval alchymii. Jde o komentované překlady krátkých, ale klíčových textů, které se neomezují na pouhý popis jednotlivých operací, ale zároveň se otevřeně potýkají s...

249,- Kč 288,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku