Nabízíme  Religionistika  Islám

Korán, meč a volební urna

Čejka, M. /Academia/

Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce...

302,- Kč 355,- Kč

Islám - Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí

Laurentová, A. /Karmelitánské nakl./

Kniha dává precizní a nezkreslující odpovědi na všechny podstatné otázky, jež vyvolává islám v současném světě. V době, kdy emoce převládají nad racionálním přístupem, jde autorka odvážně do hloubky. Není naivní a nepotřebuje ani přehánět. K muslimům a islámu...

331,- Kč 389,- Kč

Zahalená hrozba: Moc muslimských matek a hranice tolerance

Ramadani, Z. /Triton/

„Islám k Německu nepatří,“ říká Zana Ramadani. „Muslimové k Německu patří – ale jen když se přizpůsobí jeho společnosti.“ To se však nemůže zdařit, dokud se na dnešní západní svět budou aplikovat překonaná pravidla předmoderního náboženství a dokud...

254,- Kč 299,- Kč

Islamismus: Třetí radikální hnutí odporu

Nolte, E. /CDK/

Tato kniha představuje islamismus jako třetí velkou ideologii – po ruském bolševismu a německém nacionálním socialismu –, která se staví do odporu vůči modernitě, liberální demokracii, svobodné tržní ekonomice a západnímu individualismu. Autor sleduje dějiny novodobého...

296,- Kč 348,- Kč

Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918

Mujanovič, M. /FF UK/

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický...

281,- Kč 330,- Kč

Mezi mýty a minarety: Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Rovenský, J. a kol. /Filosofia/

Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří...

221,- Kč 260,- Kč

Indický muslim o sobě a jiní o něm

Marková, D. /Dar Ibn Rushd/

V současné době se muslimové ve velké části světa netěší příliš velké oblibě. Vybraní autoři nepíší ani chvalozpěvy, ani hanopisy, ale jejich zasvěcený pohled poskytuje čtenáři představu o všedním životě, problémech i radostech indického muslima. Dagmar...

Vliv šíitského duchovenstva na politiku a společnost

Jírů, L. /Metropolitan Universty Prague Press, NLN/

Po svržení Saddáma Husajna v roce 2003 kontrolovaly americké a britské jednotky velkou část Iráku. Zatímco v sunnitských oblastech čelily sílícímu odporu, v regionech obývaných šíity se Američané i další zahraniční vojáci dlouho těšili když ne přízni, tak alespoň...

161,- Kč 189,- Kč

Islám a politika: Vznik a vývoj islamistické ideologie

Kučera, R. /Univerzita J.E.Purkyně/

Vznik a vývoj islamistické ideologie je pochopení motivů islámského terorismu v širším historickém a politickém kontextu. Kniha je rozdělena do tří rozsáhlejších oddílů. V závěru práce autor vyslovuje hypotézu, že v současné době už se nejedná o jakési opakování...

237,- Kč 279,- Kč

Alchymie jako hieratické umění

Corbin, H. /Malvern/

Tato kniha je souborem tří studií, které vynikající znalec islámské kultury a mystiky Henry Corbin věnoval alchymii. Jde o komentované překlady krátkých, ale klíčových textů, které se neomezují na pouhý popis jednotlivých operací, ale zároveň se otevřeně potýkají s...

249,- Kč 288,- Kč

Islám-Historie, současnost a perspektivy

Hillenbrandová, C. /Paseka/

Kniha renomované historičky Carole Hillenbrandové usiluje přispět k pochopení složité reality islámského světa a představit především jeho různorodost a pestrost. Čtivý a přehledný výklad, bohatě obrazově vybavený a určený všem zájemcům o danou problematiku, se...

374,- Kč 440,- Kč

Islám a západní společnost

Schirrmacherová, Ch. /Návrat domů/

Profesorka islamistiky Christine Schirrmacherová nabízí střízlivě věcnou analýzu palčivých problémů dnešní doby. Jejím cílem ale není shromáždit polemické nebo nepřátelské argumenty proti islámu a muslimům. Snaží se co nejlépe porozumět složité problematice vztahu...

140,- Kč 165,- Kč

Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích

Gombárová, J. /Karolinum/

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí „konce dějin“ Francise Fukuyamy a „střetu civilizací“ Samuela Huntingtona se...

400,- Kč 470,- Kč

Stezkou proměny: Vhled do jógy a zenu

Gopal, J. /Naše vojsko/

Téměř encyklopedická kniha o islámu, jehož aspekty nezbytné pro jeho poznání a hodnocení v dějinách a současnosti objasňuje. Pomocí mnoha příkladů ukazuje existenci několika různých verzí Koránu, poukazuje na rozpory, gramatické a historické omyly, na falšování a jeho...

424,- Kč 499,- Kč

Muslimské bratrstvo v současnosti

Bureš, J.; Čejka, M.; Daniel, J. /Academia/

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady vojenského převratu, během něhož byl svržen...

251,- Kč 295,- Kč

Ve stínu islámu-Menšinová náboženství na Blízkém východě

Gebelt, J. a kol. /Vyšehrad/

V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o...

330,- Kč 388,- Kč

Islámský stát-Cesta k moci

Fawaz, G. A. /Vyšehrad/

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduje v chaosu...

Islám a budoucnost tolerance

Harris, S.; Nawaz, M. /Volvox Globator/

Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný „umírněný“ muslim? A je islám mírumilovné náboženství, které bylo „uneseno“ teroristy? Na tyto a další...

212,- Kč 249,- Kč

Muslimové v Česku-Etablování muslimů a islámu na veřejnosti

Topinka, D. ed. /Barrister & Principal/

Kniha přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy...

378,- Kč 445,- Kč

Tady vaše fatwa neplatí-Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí

Bennoune, K. /Vyšehrad/

Islamistický extremismus je dnes oprávněně vnímán jako vážné ohrožení pro Evropu a západní svět. Málokdy se ale připomíná, že drtivá většina obětí islamistů jsou muslimové a lidé ze zemí s muslimskou většinou. Od subsaharské Afriky přes země Středního východu...

296,- Kč 348,- Kč

Islám a sebedestrukce Západu-výbor z textů

Lisicki, P. /CDK/

Polský novinář a spisovatel Paweł Lisicki říká ve svých esejích věci na rovinu. Nemilosrdně se vypořádává s mýty a polopravdami, které ve veřejné debatě udržuje politická korektnost všech odstínů. Lisicki však není pouze polemický publicista. Ve svých textech...

186,- Kč 219,- Kč

Islámský stát-Blízký východ na konci časů

Beránek, O.; Ostřanský, B. ed. /Academia/

Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu...

276,- Kč 325,- Kč

Stíny minaretů-Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik

Beránek, O.; Ostřanský, B. ed. /Academia/

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění...

251,- Kč 295,- Kč

Konečná stanice Islámský stát?-Selhání státu a náboženská válka v arabském světě

Hermann, R. /Academia/

Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje islamolog a dlouholetý korespondent deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z Blízkého východu pozadí vzniku a expanze tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku. Svou analýzu zasazuje do kontextu rozpadu státnosti v arabském světě a totálního...

157,- Kč 185,- Kč

Láska jako cesta k Bohu-Výběr z díla: Živý, syn Bdícího;Pták; Salamán a Absál; Pojednání o lásce

Ibn Síná (Avicena) /Academia/

Láska jako cesta k Bohu je netradičním výběrem z rozsáhlého díla Ibn Síny, jednoho z nejvýznamnějších středověkých muslimských filozofů. Přináší tři spisy, které stály vždy v pozadí myslitelových velkých filozofických kompendií a medicínských sum, a které...

213,- Kč 250,- Kč

Írán a kultura mučednictví-Od zbožnosti k protestu

Čech, L. /Academia/

Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko- politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace,...

383,- Kč 450,- Kč

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

Cardini, F. /Vyšehrad/

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

Muslimové a jejich svět-O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu

Mendel, M. /Dingir/

Kniha, kterou právě držíte v rukou, se snaží zprostředkovat české veřejnosti pohled na islám, který není zatížen nánosem smyšlenek, polopravd a demagogických klišé, jimiž je dnes česká veřejnost zahlcována z některých sdělovacích prostředků, aktivit občanských...

272,- Kč 320,- Kč

Průvodce Svatou zemí-Izrael - Sinaj - Jordánsko

Bourbon, F.; Lavagno, E. /Slovart/

Tato publikace představuje nejen hodnotnou pomůcku při objevování nevšedních krás a turistických atrakcí Svaté země, ale nabízí vzrušující cestu za poznáním jedné ze základních křižovatek lidstva, jež se stala dějištěm událostí, které změnily svět. Text, který...

254,- Kč 299,- Kč

Jeruzalém-Průvodce dějinami města

Cardini, F. /Argo/

Jeruzalém je pro poutníky z celého světa svatým městem už po dva tisíce let a věřící tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu –, s ním spojují nejdůležitější události a momenty svých dějin. Postihnout...

253,- Kč 298,- Kč

Nad Evropou půlměsíc I.-Muslimové v Česku a západních společnostech

Černý, K. ed. /Karolinum/

Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat principy, na nichž stojí fungování Západu? A co vlastně ovlivňuje naše mínění a formuje naše stereotypy při vnímání muslimských...

272,- Kč 320,- Kč

Salafitský islám

Ťupek, P. /Academia/

Salafitský islám je bezesporu velmi progresivním proudem sunnitského islámu. Médii bývá spíše nazírán prizmatem jeho poměrně nedávného vývoje a vnímán jako směr nejen silně sociálně konzervativní, ale i jako krajně radikální a někdy vysloveně extremistický....

242,- Kč 285,- Kč

Arabské jaro

Mendel, M. /Academia/

Eufemistický výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Autor nabízí českému čtenáři koncizní a...

298,- Kč 350,- Kč

Co je dobré vědět a arabském a islámském světě

Bahbouh, Ch.; Kopecký, R. /Dar Ibn Rushd/

Arabský a islámský svět v minulosti i v současnosti. Jeho dějiny, filosofie, náboženství, literatura, hudba, architektura, rodinné vztahy, tradice, kuchyně, oblékání, řemesla a další rozličné lidské činnosti. Na to vše soustřeďují autoři svou pozornost. Vycházejí z...

298,- Kč 351,- Kč

Boj o Jeruzalém-Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města

Gold, D. /Garamond/

Na pozadí třítisícileté historie města a dějin tří monoteistických náboženství autor předkládá vazby muslimů, křesťanů a židů ke svatým místům v Jeruzalémě a jako diplomat a politolog dokazuje, že svobodný přístup k mešitě Al Aqsá a Skalnímu dómu, Chrámu...

338,- Kč 398,- Kč

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Malecká, J. /Masarykova univerzita Brno/

Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou, smrtí a pohřbem. Obřady a zvyky provázané se třemi vybranými životními etapami člověka jsou omezeny na sunnitské muslimy žijící v Sýrii, Jordánsku, Izraeli a na území Palestinské...

255,- Kč 300,- Kč

Atlas muslimských strašáků-aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu"

Ostřanský, B. /Academia/

Zájem o islám soustavně narůstá, což se odráží v knihkupectvích i v médiích. Přitom řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních příručkách o islámu nevyskytuje vůbec nebo jen okrajově. Nezasvěcený pozorovatel tak může snadno...

200,- Kč 235,- Kč

Smrt, hroby a záhrobí v islámu-Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů

Ostřanský, B. ed. /Academia/

Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v...

298,- Kč 350,- Kč

Právo šaría pro nemuslimy

Warner, B. /CSPI/

Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jejích nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás...

127,- Kč 149,- Kč

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Bezoušková, L. /Leges/

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena....

340,- Kč 400,- Kč

Muslimští migranti a český sekulární stát

Pavlíková Eva /Pavel Mervart/

Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v...

110,- Kč 129,- Kč

Meditace o Genesi-O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Tato kniha zkoumá starobylé formy meditace a modlitby, jež vyrostly ze společné půdy tří monoteistických náboženství Blízkého východu, a snaží se tuto spirituální praxi oživit. Naše meditace Počátku krouží kolem dvou základních témat: stvoření kosmu a archetypu...

236,- Kč 278,- Kč

Wásitské vyznání

Tajmíja, I. /Academia/

Ibn Tajmíja se řadí mezi nejvlivnější myslitele moderního a současného islámu, ačkoli nás od doby jeho smrti dělí bezmála sedm set let. Jedná se o autora strohé, přísné a tradicionalistické interpretace islámu, brojící proti všemu novotářství a kacířství....

191,- Kč 225,- Kč

Milníky na cestě

Qutb, S. /Academia/

Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) Milníky na cestě představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě. Překladatel, a...

298,- Kč 350,- Kč

Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

Hazm, I. /Academia/

První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s "vlastníky Písma", tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a...

387,- Kč 455,- Kč

Islám – hluboké nahlédnutí

Hemaya, A. /Ústředí muslimských obcí/

Tato kniha objektivně představuje islám tak, jak jej chápou "tradiční imámové", a nabízí čtenářům autentické a hluboké nahlédnutí do islámu. V knize se prolíná pohled na víru založenou na Koránu s názory současné vědy. Je proložena výstižnými a pečlivě...

251,- Kč 295,- Kč

Základy islámského práva

Osina, P. /Leges/

Učebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským...

213,- Kč 250,- Kč

Křesťanství a islám v liberálním státu - Výzvy tradice a současnosti

Sládek, K. (nakladatelství Pavel Mervart)

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence...

254,- Kč 299,- Kč

Svět politického islámu - Politické probuzení Blízkého východu

Černý, K. (nakladatelství NLN - Nakladatelství Lidové noviny)

Jaká je společnost Blízkého východu? Jeden z mnoha egyptských revolučních vtipů pojednává o tom, jak se u bran pekla setkají tři bývalí prezidenti a sdělují si, jak zemřeli. Prezident Násir tvrdí, že ho otrávili rafinovaní spiklenci. Sadáta pro změnu na přehlídce...

424,- Kč 499,- Kč

Šaría-Úvod do islámského práva

Potměšil, J. /Grada/

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám - islámské právo šarí'a. Bude cenným pomocníkem pro...

229,- Kč 269,- Kč

Život po arabsku

Emíre Khidayer (nakladatelství Mladá fronta)

Po úspěšné knize Emire Khidayer s názvem Arabský svět – jiná planeta, která v Mladé frontě vyšla na sklonku předchozího roku, přichází autorka s další knihou. Ta konkrétně rozebírá jednotlivé elementy běžného života, od narození dítěte, po svatbu a další...

169,- Kč 199,- Kč

Islám & islamismus v České republice

Lhoťan, L. (nakladatel Lhoťan Lukáš)

Předkládaná publikace mapuje vývoj české muslimské komunity a její ovlivnění saúdskoarabským islamismem (wahabismem). Přináší komplexní zpracování působení různých organizací po roce 1989. V knize je popsán vývoj muslimské komunity na našem území, vnitřní...

Islám a muslimové

Sayed R. Ali (nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Publikace představuje islám jednoduchou formou otázek a odpovědí, ze kterých čtenáři bez předchozích informací o islámu mohou snadno získat prvotní přehled. Pokrývá pouze několik nejdůležitějších témat, která si nejvíce zaslouží pozornost západního nemuslima....

42,- Kč 49,- Kč

Islám a křesťanství v Bibli

Sayed R. Ali (nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Křesťanství a islám jsou dvě velká světová náboženství, obě s více než miliardou následovníků. Přestože mají z praktického hlediska mnoho společného, zeje mezi nimi hluboká propast. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek informací a vzájemného pochopení. Aby nám...

59,- Kč 69,- Kč

Cesta duše po smrti-Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh od Ibn Al-Qajjím Džawzijji s komentářem od Lajly Mabrouk

Mabrouk, L. /A.M.S trading/

Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh islámského juristy, filozofa, vědce a teologa Ibn al-Qajjíma al-Džawzijji pokrývá oblast, o které má většina lidí jen malé povědomí, ale která je zároveň pro člověka nezbytná a zajímavá. Nastiňuje, co se děje s lidskou duší od okamžiku...

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu

Čech, L. /Univerzita Pardubice/

Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně konaji v desátý den prvniho islamskeho lunarniho kalendaře. Ašúra je zde podrobena zkoumaníi z mnoha zorných uhlů , ať už z hlediska svých funkci pro společnost (náboženských,...

298,- Kč 350,- Kč

Apokalypsa v islámu

Jean-Pierre Filiu (nakladatelství Volvox Globator)

V této knize se Jean-Pierre Filiu zabývá pojetím apokalypsy v islámu a literaturou, jež se tomuto tématu věnuje. Autor zmiňuje nejen apokalyptické vize v Koránu a klasických pramenech muslimské tradice, ale také aktuální literární produkci, která aplikuje vizi konce věku na...

297,- Kč 349,- Kč

Duchovní cesty islámu

Luboš Kropáček /Vyšehrad/

V co věřili Arabové před Muhammadovým vystoupením? * Kdy se vlastně Muhammad narodil? * Proč měl celkem deset žen? * Jak vznikl Korán? * V čem spočívají zvláštnosti jeho stylu? * Čím se liší od bible? * Co rozdělilo sunnity a šíity? * Má také islám svoje desatero? *...

330,- Kč 388,- Kč

Arabský svět – jiná planeta?

Emíre Khidayer (nakladatelství Mladá fronta)

Jaký je arabský svět ve skutečnosti? Jak myslí, cítí a žijí Arabové? Jaké jsou vztahy mezi muži a ženami? Je každý Arab muslimem a každý muslim Arabem? Jak se chovají ke zvířatům? Je vůbec možné naučit se arabsky? Knihou Arabský svět - jiná planeta? přináší...

Živý, syn bdícího

Abú Bakr Ibn Tufajl (nakladatelství Academia)

Autor žil ve 12. století v Andalusii. Vykládá arabsko-islámský, v základě aristotelský, obraz světa s příměsí mystiky formou vyprávění o chlapci, který se sám na liduprázdném ostrově propracuje vlastní zkušeností a silou rozumu k plnému poznání. Dílo ovlivnilo...

Islám a islamismus - Dilema náboženství a politiky

Müller, Z. (nakladatelství Academia)

Náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročení? Islám nebo islamismus? Dilema znepokojující svět, kde žijí muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzdal politických ambicí a skončí jako individuálně žitá zbožnost, se v minulém...

272,- Kč 320,- Kč

Tvůrčí imaginace v súfismu Ibń Arabího

Corbin, H. /Malvern/

Monumentální dílo filosofa, orientalisty a religionisty Henryho Corbina (1903-1978) zásadním způsobem ovlivnilo naše poznání filosofie islámu. Díky svému vzdělání dokázal otevřít pole svých znalostí i filosofické interpretaci. Svými vydáními arabských a perských textů...

374,- Kč 440,- Kč

Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici - Mýtus a realita

Šaríf ‘Abd al-‘Azím (nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Tato kniha se zabývá postavením ženy ve třech zjevených náboženstvích, s odvoláním na jejich základní věroučné zdroje. Postavení ženy v těchto náboženstvích, jež lze definovat mimo jiné jejími právy, privilegii a odpovědnostmi, je patrně jedním z...

Zaostřeno na islám

Hammudah Abd al-‘Átí /Ústředí muslimských obcí/

Kniha je základní příručkou pro každého, kdo hledá informace o islámské víře a způsobu života. Je napsána s hlubokou znalostí dané problematiky a informace jsou doprovázeny četnými ukázkami z překladu Koránu a výroků proroka Muhammada. Nejprve přehledným způsobem...

144,- Kč 169,- Kč

Otázka víry

Sayed R. Ali (nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Potkáte-li člověka v hotelu a zeptáte se ho, co tam dělá, měl by vám dát odpověď. Může tam mít rezervaci, s někým schůzku nebo jen jde do hotelové restaurace. Ale kdyby vám řekl: "Cože? Nevím, co tu dělám," takový člověk pravděpodobně potřebuje pomoc. Podobné je...

59,- Kč 69,- Kč

Co jest islám

(nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Tato brožura přináší některé základní informace o islámu a muslimech, a rovněž citace z děl významných osobností (jako jsou např. J.W.Goethe, G.B.Shaw, M.Gándhí a další) na adresu Koránu, Muhammada a islámu. V knize jsou také kapitoly o morálním systému, proroctví,...

59,- Kč 69,- Kč

Víno a vinařství v dějinách islámu

Mendel, M. (nakladatelství Orientální ústav AV ČR)

Kniha arabisty a islamologa Miloše Mendela, kterou vydává Orientální ústav AV ČR v. v. i., pojednává o víně a vinařství, případně o jiných druzích nápojů vyrobených na bázi etylalkoholu, v dějinách islámu. Odvíjí se v ní příběh o osudech vína v dějinách těch...

319,- Kč 375,- Kč

Ignác Goldziher – vezeň z Budapešti : Život a dílo zakladatele islamologie

Beránek, O. (nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

Souhrn dnešních znalostí o vývoji islámu nestojí ani zdaleka na takové úrovni, abychom mohli s klidem v duši přehlížet klíčové práce dřívějších generací. Tím méně, jedná-li se o práce zakladatele vědecké islamologie, maďarského žida Ignáce Goldzihera...

Islám

(nakladatelství Jota)

Ústřední myšlenky, lidé a místa jednoho z nejvýznamnějších náboženství současnosti. V současné době žije na zemi téměř 1,4 miliardy praktikujících muslimů. Islám, založený v 7. století n. l. prorokem Mohamedem, se rozšířil po celém světě a muslimské komunity...

253,- Kč 298,- Kč

Džihád

Mendel, M. (nakladatelství Atlantis)

Arabista a islamista Miloš Mendel, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, ve své knize provádí historickou rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru koránu a bohaté literatury vymezuje typy a sleduje proměny...

264,- Kč 297,- Kč

Poklady Orientu - Historie a kultura islámu

/Rebo Production/

Tato kniha je věnována nejkrásnějším a nejzajímavějším stavbám islámského světa, ať už jde o architekturu církevní či světskou. Na stránkách knihy čtenáři navštíví nespočet mešit, mauzoleí a paláců, které reprezentují jedinečný islámský styl. Každé...

359,- Kč 449,- Kč

Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti

Ostřanský, B. (nakladatelství Libri)

Kniha přináší základní přehled islámu, ale na rozdíl od většiny titulů, které jsou v současnosti na českém knižním trhu dostupné, se soustřeďuje na rozmanité formy muslimské lidové i "neortodoxní" religiosity (včetně magie, mystiky, astrologie, numerologie a různých...

298,- Kč 350,- Kč

Islám v českých zemích

Červenková, D.; Rethmann, A.-P. /Centrum pro studium migrace/

Hledání skrytého pokladu

Ostřanský, B. (nakladatelství Orientální ústav AV ČR)

Hledání skrytého pokladu přináší antologii komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví a představuje tři jeho ústřední „žánry“: biografie (či hagiografie) velkých súfijských mistrů (tabaqát), slovníky odborného pojmosloví...

298,- Kč 350,- Kč

Dvojí tvář islámské charity

Beránek, O.; Ťupek, P. /CDK/

Povinné poskytování almužny je jedním z pěti pilířů islámu, který muslimům přikazuje, aby odevzdávali část svého zisku ve prospěch potřebných. Islámské charitativní organizace tímto způsobem ročně získávají nemalé prostředky, které jsou věnovány na užitečné...

168,- Kč 198,- Kč

Súfismus

Luboš Kropáček /Vyšehrad/

Přehled kapitol: I. Mystická tradice v islámu. Co je súfismus – Etymologická hra – Súfismus v evropském pohledu – Místo v islámu – Domácí a cizí zdroje – Kdo je súfí? – Snahy o typologické rozčlenění. II. Dějiny Prameny a periodizace – Súfismus rané doby –...

296,- Kč 348,- Kč

Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády

Exnerová, V. /Karolinum/

Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace muslimských...

170,- Kč 200,- Kč

Islám ve Spojených státech amerických

Hlaváčová, S. /Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity/

Publikace Simony Hlaváčové Islám ve Spojených státech amerických je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost. Mimořádnost publikace spočívá...

128,- Kč 150,- Kč

Islám v srdci Evropy

Mendel, M., Ostřanský, B. a Rataj, T. /Academia/

Česká republika tvoří prostor, který byl v průběhu dějin ovlivněn islámem velice slabě. Islám a jeho stoupenci se k nám dostávali vždy spíše zprostředkovaně a české dějiny ani národní kulturu bezprostředně neovlivňovali. V tomto ohledu jsme v Evropě raritou. Tím...

378,- Kč 445,- Kč

Mundus imaginalis aneb imaginální a imaginární

Corbin, H. /Malvern/

Tato esej je prvním dílem, jímž se tento přední znalec islámské filosofie a mystiky představuje českému čtenáři. Představuje v ní své pojetí kreativní imaginace, kterou chápe jako orgán vnímání symbolického, imaginálního světa, jenž je prostředníkem mezi světem...

119,- Kč 140,- Kč

Encyklopedie islámu

Bahbouh, C., Fleissig, J. a Raczynsk, R. /Dar Ibn Rushd/

Kniha obsahuje přes 500 hesel s výkladem zaměřeným na celou širokou oblast islámu, jeho náboženství, kultury, filosofie a osobností minulosti i současnosti.

298,- Kč 350,- Kč

Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem

Azíz bin Mohamm Nafásí /Volvox Globator/

Základem tohoto stručného úvodu do súfismu je text, který patří mezi první informace o súfismu, jež se dostaly do Evropy, některé části byly zveřejněny v latinském překladu již v roce 1663. Kniha je překladem z anglického Palmerova zpracování z roku 1867 a přibližuje...

127,- Kč 149,- Kč

Velká kniha Islámu

Crofter, W. /BVD/

První titul z třídílné řady o nejvýznamnějších světových náboženstvích je populárně odborným výkladem Koránu i historie islámského náboženství v celých jeho dějinách. Respektovaný britský historik a publicista interpretuje islám v intencích jeho původního...

229,- Kč 269,- Kč

Sunna– O chování Proroka

/Ústředí muslimských obcí/

110,- Kč 129,- Kč

Hidžra - Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí

Mendel, M. /Orientální ústav AV ČR/

Monografie Doc. Dr. Miloše Mendela, CSc., pracovníka Orientálního ústavu AV ČR Hidžra. Předmětem této knihy je náboženská emigrace v dějinách islámských zemí - společenský jev, který je znám z judaismu, křesťanství, ale zejména z islámu, kdy určitá náboženská...

Islám bez závoje

Spencer, R. /Triton/

Autor zkoumá, jaké věci islám ve skutečnosti učí, a zabývá se možnými hrozivými důsledky těchto učení pro budoucnost muslimského světa a Západu. Spencer se dostává za povrchní rozlišení k „pravému“ mírumilovnému islámu a islámu „zneužitému“ teroristickými...

Mříže v ráji - Muslimské ženy v Evropě

Frouzová, M. /Vyšehrad/

Kniha, jejíž editorkou je autorka úspěšné knihy "Závoj a džíny", přináší příběhy muslimských žen, které se narodily nebo strávily nějakou část svého života v Evropě. Ukazuje, jak rozličné jsou jejich životní styly, názory na svět, stupeň integrace, postoj k...

Válka v srdci islámu

Kepel, G. /Karolinum/

Kniha francouzského politologa a předního světového experta na islám Gillese Kepela, analyzuje současné napětí v muslimském světě. Zachycuje nejcitlivější ohniska krizí: palestinskou intifádu, globální motivy a cíle al-Kaidy, spory o budoucnost Saúdské Arábie a...

234,- Kč 275,- Kč

Svět islámu-Dějiny a kultura

Tauler, F. /Vyšehrad/

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské -...

330,- Kč 388,- Kč

Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky

Ostřanský, B. (nakladatelství Orientální ústav AV ČR)

Koncept dokonalého člověka nesporně patří k jednomu z nejpodstatnějších a nejproduktivnějších témat islámské mystiky (súfismu). Jeho odraz nacházíme na stránkách spisů mnoha významných súfijských učenců. Svou pozornost mu věnoval rovněž vrcholný představitel tzv....

178,- Kč 209,- Kč

Úsměvy a moudrost Persie

Ibrahim-Ouali, L.; Namvar-Motlag, B. /Portál/

Krátké příběhy, vybrané a převyprávěné z Masnaví. Dílo velkého perského básníka a filozofa Džaláluddína Rúmího, které Rúmí diktoval svým žákům na konci svého života - před více než sedmi sty lety. Příběhy jsou různého původu, některé jsou tradiční a...

178,- Kč 209,- Kč

Islám a muslimská obec

Frederic M. Denny /Prostor/

Další svazek knižní řady Náboženské tradice světapředstavuje vývojově třetí a nejmladší náboženský systém - islám - jemuž dalo vzniknout semitské civilizační prostředí Předního východu. Autor přistupuje k islámu z pozic kulturního antropologa, který se pouští...

Hamás - Islámský terorismus ve Svaté zemi

Massimo Introvigne (Vyšehrad)

Současné nebezpečí islámského hnutí Hamás. Radikální islámské hnutí Hamás patří mezi temné „hrozby“ dnešní doby. Kniha předního odborníka v problematice islámského radikalismu a terorismu může pomoci lépe poznat skutečnou tvář této hrozby – zabývá se...

25,- Kč 29,- Kč

Příběhy dervišů

Shah, Idries /Portál/

I přes časový a geografický odstup přitahují súfijské příběhy již po staletí pozornost čtenářů západní kultury. Súfismus - mystická tradice islámu - představuje méně známou tvář tohoto náboženství, která se vyznačuje duchovní hloubkou, otevřeností,...

Náboženství v boji o Palestinu

Mendel, M. /Atlantis/

Kniha se soustřeďuje na střet judaismu, islámu a křesťanství v souvislosti se současným etnicko-politickým konfliktem na území historické Palestiny.

Muhammad

Cook, M. /Argo/

Kniha přibližuje Muhammedův život a dílo.

41,- Kč 48,- Kč

Malá encyklopedie islámu

Bahbouh, Ch. /Dar Ibn Rushd/

Publikace poskytuje základní informace o islámu a o zemích, v nichž zaujímá islám významné místo v dnešní době.

96,- Kč 113,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku