Nabízíme  Religionistika  Islám

Alchymie jako hieratické umění

Corbin, H. /Malvern/

Tato kniha je souborem tří studií, které vynikající znalec islámské kultury a mystiky Henry Corbin věnoval alchymii. Jde o komentované překlady krátkých, ale klíčových textů, které se neomezují na pouhý popis jednotlivých operací, ale zároveň se otevřeně potýkají s...

249,- Kč 288,- Kč

Islám-Historie, současnost a perspektivy

Hillenbrandová, C. /Paseka/

Kniha renomované historičky Carole Hillenbrandové usiluje přispět k pochopení složité reality islámského světa a představit především jeho různorodost a pestrost. Čtivý a přehledný výklad, bohatě obrazově vybavený a určený všem zájemcům o danou problematiku, se...

374,- Kč 440,- Kč

Islám a západní společnost

Schirrmacherová, Ch. /Návrat domů/

Profesorka islamistiky Christine Schirrmacherová nabízí střízlivě věcnou analýzu palčivých problémů dnešní doby. Jejím cílem ale není shromáždit polemické nebo nepřátelské argumenty proti islámu a muslimům. Snaží se co nejlépe porozumět složité problematice vztahu...

140,- Kč 165,- Kč

Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích

Gombárová, J. /Karolinum/

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí „konce dějin“ Francise Fukuyamy a „střetu civilizací“ Samuela Huntingtona se...

400,- Kč 470,- Kč

Stezkou proměny: Vhled do jógy a zenu

Gopal, J. /Naše vojsko/

Téměř encyklopedická kniha o islámu, jehož aspekty nezbytné pro jeho poznání a hodnocení v dějinách a současnosti objasňuje. Pomocí mnoha příkladů ukazuje existenci několika různých verzí Koránu, poukazuje na rozpory, gramatické a historické omyly, na falšování a jeho...

424,- Kč 499,- Kč

Muslimské bratrstvo v současnosti

Bureš, J.; Čejka, M.; Daniel, J. /Academia/

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady vojenského převratu, během něhož byl svržen...

251,- Kč 295,- Kč

Ve stínu islámu-Menšinová náboženství na Blízkém východě

Gebelt, J. a kol. /Vyšehrad/

V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o...

330,- Kč 388,- Kč

Islámský stát-Cesta k moci

Fawaz, G. A. /Vyšehrad/

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduje v chaosu...

Islám a budoucnost tolerance

Harris, S.; Nawaz, M. /Volvox Globator/

Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný „umírněný“ muslim? A je islám mírumilovné náboženství, které bylo „uneseno“ teroristy? Na tyto a další...

212,- Kč 249,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku