Nabízíme  Religionistika  Islám

Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

Hazm, I. /Academia/

První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s "vlastníky Písma", tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a...

387,- Kč 455,- Kč

Islám – hluboké nahlédnutí

Hemaya, A. /Ústředí muslimských obcí/

Tato kniha objektivně představuje islám tak, jak jej chápou "tradiční imámové", a nabízí čtenářům autentické a hluboké nahlédnutí do islámu. V knize se prolíná pohled na víru založenou na Koránu s názory současné vědy. Je proložena výstižnými a pečlivě...

251,- Kč 295,- Kč

Základy islámského práva

Osina, P. /Leges/

Učebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským...

213,- Kč 250,- Kč

Křesťanství a islám v liberálním státu - Výzvy tradice a současnosti

Sládek, K. (nakladatelství Pavel Mervart)

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence...

254,- Kč 299,- Kč

Svět politického islámu - Politické probuzení Blízkého východu

Černý, K. (nakladatelství NLN - Nakladatelství Lidové noviny)

Jaká je společnost Blízkého východu? Jeden z mnoha egyptských revolučních vtipů pojednává o tom, jak se u bran pekla setkají tři bývalí prezidenti a sdělují si, jak zemřeli. Prezident Násir tvrdí, že ho otrávili rafinovaní spiklenci. Sadáta pro změnu na přehlídce...

424,- Kč 499,- Kč

Šaría-Úvod do islámského práva

Potměšil, J. /Grada/

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám - islámské právo šarí'a. Bude cenným pomocníkem pro...

229,- Kč 269,- Kč

Život po arabsku

Emíre Khidayer (nakladatelství Mladá fronta)

Po úspěšné knize Emire Khidayer s názvem Arabský svět – jiná planeta, která v Mladé frontě vyšla na sklonku předchozího roku, přichází autorka s další knihou. Ta konkrétně rozebírá jednotlivé elementy běžného života, od narození dítěte, po svatbu a další...

169,- Kč 199,- Kč

Islám & islamismus v České republice

Lhoťan, L. (nakladatel Lhoťan Lukáš)

Předkládaná publikace mapuje vývoj české muslimské komunity a její ovlivnění saúdskoarabským islamismem (wahabismem). Přináší komplexní zpracování působení různých organizací po roce 1989. V knize je popsán vývoj muslimské komunity na našem území, vnitřní...

Islám a muslimové

Sayed R. Ali (nakladatelství Ústředí muslimských obcí)

Publikace představuje islám jednoduchou formou otázek a odpovědí, ze kterých čtenáři bez předchozích informací o islámu mohou snadno získat prvotní přehled. Pokrývá pouze několik nejdůležitějších témat, která si nejvíce zaslouží pozornost západního nemuslima....

42,- Kč 49,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku