Nabízíme  Religionistika  Islám

Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti

Ostřanský, B. (nakladatelství Libri)

Kniha přináší základní přehled islámu, ale na rozdíl od většiny titulů, které jsou v současnosti na českém knižním trhu dostupné, se soustřeďuje na rozmanité formy muslimské lidové i "neortodoxní" religiosity (včetně magie, mystiky, astrologie, numerologie a různých...

298,- Kč 350,- Kč

Islám v českých zemích

Červenková, D.; Rethmann, A.-P. /Centrum pro studium migrace/

Hledání skrytého pokladu

Ostřanský, B. (nakladatelství Orientální ústav AV ČR)

Hledání skrytého pokladu přináší antologii komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví a představuje tři jeho ústřední „žánry“: biografie (či hagiografie) velkých súfijských mistrů (tabaqát), slovníky odborného pojmosloví...

298,- Kč 350,- Kč

Dvojí tvář islámské charity

Beránek, O.; Ťupek, P. /CDK/

Povinné poskytování almužny je jedním z pěti pilířů islámu, který muslimům přikazuje, aby odevzdávali část svého zisku ve prospěch potřebných. Islámské charitativní organizace tímto způsobem ročně získávají nemalé prostředky, které jsou věnovány na užitečné...

168,- Kč 198,- Kč

Súfismus

Luboš Kropáček /Vyšehrad/

Přehled kapitol: I. Mystická tradice v islámu. Co je súfismus – Etymologická hra – Súfismus v evropském pohledu – Místo v islámu – Domácí a cizí zdroje – Kdo je súfí? – Snahy o typologické rozčlenění. II. Dějiny Prameny a periodizace – Súfismus rané doby –...

296,- Kč 348,- Kč

Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády

Exnerová, V. /Karolinum/

Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace muslimských...

170,- Kč 200,- Kč

Islám ve Spojených státech amerických

Hlaváčová, S. /Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity/

Publikace Simony Hlaváčové Islám ve Spojených státech amerických je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost. Mimořádnost publikace spočívá...

128,- Kč 150,- Kč

Islám v srdci Evropy

Mendel, M., Ostřanský, B. a Rataj, T. /Academia/

Česká republika tvoří prostor, který byl v průběhu dějin ovlivněn islámem velice slabě. Islám a jeho stoupenci se k nám dostávali vždy spíše zprostředkovaně a české dějiny ani národní kulturu bezprostředně neovlivňovali. V tomto ohledu jsme v Evropě raritou. Tím...

378,- Kč 445,- Kč

Mundus imaginalis aneb imaginální a imaginární

Corbin, H. /Malvern/

Tato esej je prvním dílem, jímž se tento přední znalec islámské filosofie a mystiky představuje českému čtenáři. Představuje v ní své pojetí kreativní imaginace, kterou chápe jako orgán vnímání symbolického, imaginálního světa, jenž je prostředníkem mezi světem...

119,- Kč 140,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku