Tvárnosti tušeného

Pavel Rejchrt

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

15,- Kč 234,- Kč

Víno tvé výborné (Rozhovory)

Sváťa Karásek, Štěpán Hájek, Michal Plzák

"Nikde jinde jsem nenašel tak výmluvné, chápavé, neexhibující svědectví o undergroundu 60. a 70. let jako v Karáskově vyprávění naplněném lidskostí," napsal Vladimír Karfík. Knížka rozhovorů, které s farářem, básníkem a písničkářem S. Karáskem vedli Š. Hájek a M....

Hořící keř

Vladimír Kučera

Verše jednoho z nejtalentovanějších básníků, teologa a kazatele vysočinských sborů. Výbor z let 1943­1992.

115,- Kč 138,- Kč

Jedno nezbytné

Jan Amos Komenský

Ve svém posledním spisku (Unum necessarium, 1668) krátce před smrtí Komenský zkoumá, v čem je umění žít a jak se v chaosu doby neminout tím jediným nezbytným, pro život podstatným.

Člověk a zvíře - stvoření Boží (Starý zákon o zvířatech)

Albert de Pury

V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství. Autorem aktuální studie je znalec náboženství Blízkého východu, ženevský profesor Starého zákona.

10,- Kč 60,- Kč

Evangelium podle Dickense

Charles Dickens

Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána. Vzácně prostým stylem v něm shrnul příběh Ježíše Krista, tak jak jej podávají novozákonní evangelia. Nyní již pouze ve slovenštině.

96,- Kč 120,- Kč

Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století

Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie.

315,- Kč 350,- Kč

Rosa na ratolestech 2/

Slavomil Daněk, Balabán, Bohatcová

2. svazek řady je věnován pozoruhodné osobnosti duchovního a teologa, který výrazně ovlivnil myšlení dalších generací českých bohoslovců.

5,- Kč 40,- Kč

Golem

Jiří Kahoun

Slavná legenda rudolfinské doby o učeném rabínu Jehudu Löwovi, "stvořiteli" neposlušného Golema, v podání známého autora dětských knížek.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku