Nabízíme  Religionistika  Buddhismus

Raný indický buddhismus - Základní texty východních náboženství 2

Zbavitel, D. /Argo/

Tato část čtyřdílné antologie obsahuje Buddhovy rozpravy, písně z Théragáth, Dhammapadam, několik džátak (to vše z pálijského kánonu Tipitaka) a nekanonické Milindovy otázky . Jednotlivé texty jsou vedle úvodů opatřeny také poznámkovým aparátem, mimoto svazek...

220,- Kč 259,- Kč

Čínský, japonský a korejský buddhismus - Základní texty východních náboženství 3

Král, O. (nakladatelství Argo)

Třetí svazek obsahuje vedle základní části buddhismu čínského i texty buddhismu japonského a korejského, které představují významné aspekty dálněvýchodní filosofické a náboženské kultury a její literární prezentace: Lankavatara sútra, Lotosová sútra, Diamantová...

338,- Kč 398,- Kč

Poklad v srdci probuzených: Praxe náhledu, meditace a jednání. Promluva ctnostná na počátku, uprostřed i na konci

Dilgo Khjence Rinpočhe /DharmaGaia/

Autor (1910-1991) byl jedním z nejvyšších mistrů dzogčhenu v starobylé tibetské tradici Ňingma a zároveň jedním z posledních představitelů generace velkých lamů, kteří své vzdělání a duchovní vyškolení získali ještě v Tibetu. V této knize komentuje rozsáhlou...

287,- Kč 338,- Kč

Rady mistra Zrozeného z lotosu: Kolekce Padmasambhavových rad dákiní Ješe Cchogjal a jiným blízkým žákům

/DharmaGaia/

Guru Padmasambhava byl jedním z velkých indických učitelů, kteří v 8. století uvedli buddhismus do Tibetu. Dodnes je považován za nejvýznamnějšího mistra tantrického buddhismu a v Tibetu za druhého buddhu. Dvanáct jeho různých textů (terma), převážně ústních poučení...

253,- Kč 298,- Kč

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Neumann, K. E. /Bibliotheca gnostica/

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka, svaté buddhistické knihy ortodoxního buddhismu, tzv. théravády (učení starších), která důsledně zastává a ctí myšlenky Buddhovy. 4. vydání obsahující nejstarší Buddhovy proslovy

298,- Kč 350,- Kč

Život v harmonii: Hovory o bdělosti, sebeléčbě a meditaci

Tulku, T. /DharmaGaia/

Nauka význačného tibetského učitele meditace, psaná zcela moderním a srozumitelným jazykem, pojednává o otevřenosti a odpovědnosti, frustracích i relaxaci, meditaci a bdělém vědomí i o vztahu mezi učitelem a žákem.

202,- Kč 238,- Kč

Diamantová sútra

Holba Jiří /DaharmaGaia/

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Japonští a čínští buddhisté jej považují za jeden z nejhůře pochopitelných. Je to poměrně krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim....

389,- Kč 458,- Kč

Mahájánový buddhismus

Williams Paul /DharmaGaia/

Mahájánový buddhismus se od chvíle svého vzniku ve starověké Indii rozšířil po celé Asii a v Tibetu a východní Asii se stal převažující formou religiozity. V průběhu posledních pětadvaceti let zájem obyvatel Západu o mahájánu výrazně vzrostl, což se odráží jednak v...

551,- Kč 648,- Kč

Čínský zen: Cesta ke klidu a štěstí

Yansheng, W. /Argo/

Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního uvědomění a duchovní stability? Právě zen, který v sobě zahrnuje orientální moudrost, vám v tom může výrazně pomoci. Smyslem zenové meditace je pročistit mysl tak, aby se stala průzračnou jako voda. Tato kniha vás na základě...

168,- Kč 198,- Kč

Život Buddhy

Sherab Chödzin Kohn /Společnost diamantové cesty/

Sherab Chödzin Kohn, dlouholetý žák Trungpy rinpočheho, čerpal při psaní Buddhova životopisu z mnoha různých zdrojů. Výsledkem je kniha, která ukazuje mnoho fascinujících aspektů života a aktivity Buddhy Šákjamuniho, aniž by upadala do přílišného patosu či...

213,- Kč 250,- Kč

Stezkou proměny: Vhled do jógy a zenu

Olšovský, J. /Malvern/

Soubor reflexí zkoumá možnost průniku západního a východního myšlení, v zdánlivě nespojitelném nalézá to společné, jež se dotýká niterného vývoje duše a stupňovaného rozvoje lidského ducha.. Ten je pak s to se otevírat se i transcendenci, tomu, co nás přesahuje....

153,- Kč 180,- Kč

Buddhismus pro začátečníky: V otázkách a odpovědích

Chodronová, T. /Barrister & Principal/

Buddhismus pro začátečníky je kniha, která původně vzešla z nejčastějších dotazů, se kterými se autorka při své letité výuce setkávala, a to jak na Východě, kde je buddhismus tradičním náboženstvím, tak na Západě, kde je buddhismus něčím neznámým. Buddhismus pro...

208,- Kč 245,- Kč

Úvod do tantry-Transformace touhy

Lama Thubten Yeshe /DharmaGaia/

Co je tantra a jaké jsou její cíle? Podle buddhismu má každá lidská bytost potenciál dospět k hlubokému a trvalému štěstí a probuzení. A podle nauk tantrického buddhismu lze této pozoruhodné transformace dosáhnout velmi rychle, budeme-li využívat všech aspektů naší...

202,- Kč 238,- Kč

Bezstarostně a důstojně-Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli

Tsoknyi Rinpočhe /DharmaGaia/

Tsoknyi Rinpočhe (nar. 1966 v Nepálu) je v současnosti jedním z nejproslulejších mistrů tibetského buddhismu. Již více než dvacet let předává studentům z celého světa učení o nejvnitřnější podstatě lidské mysli. Je oceňován pro přístupný styl výkladu učení,...

236,- Kč 278,- Kč

Malá kniha buddhismu

Dalajlama XIV. /Omega/

Kniha citátů Jeho Svatosti Dalajlamy, který si získal celý svět svou odvahou a moudrostí. V této malé knížce vám nabízí svůj pohled na buddhismus, nejrychleji se rozvíjející náboženství v západním světě

110,- Kč 129,- Kč

Umění meditovat

Ricard, M. /Rybka Publishers/

Meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt klid, harmonii a radost. Přestože se i ti největší mudrci učí meditovat po celý život, věnujeme-li meditaci trochu času každý...

169,- Kč 199,- Kč

Nebojácný soucit-Vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli

Rinpočhe, D. K. /DharmaGaia/

Komentář věhlasného tibetského mistra meditace (1910-1991) k jednomu ze základních textů tibetského buddhismu, slavnému Atíšovu Sedmibodovému výcviku mysli (11. stol.), jenž v kostce vysvětluje mahájánovou praxi bódhisattvy od meditace tonglen (imaginativní výměně...

194,- Kč 228,- Kč

Cesta k probuzení v tradici korejského

Činul / DharmaGaia/

Reprezentativní výběr šesti textů z díla zenového mistra Činula, jenž patří k nejvýraznějším postavám v dějinách korejského buddhismu. Činul (1158–1210) se do historie zapsal nejen jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo...

194,- Kč 228,- Kč

Pravda utrpení

Chögyam Trungpa /Pragma/

V tomto praktickém průvodci k osvícenému životu nabízí Trungpa Rinpoče inspirující vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli, ale i mimo něj. Pocit osobní svobody...

Nágárdžuna-Filosofie střední cesty

Holba, J. /Oikoymenh/

Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je naukao prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez...

389,- Kč 458,- Kč

Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu

Hopkins, J. a Rinpočhe, L. (nakladatelství Barrister & Principal)

Tento text, patřící mezi nejvyšší jógické tantry, podrobně vysvětluje systém tibetského buddhismu, který se zabývá jemnou fyziologií, a podává důkladný výklad kanálků, kapek a větrů, jež jsou základem vědomí. Pro praxi dvou stadií cesty nejvyšší jógické...

166,- Kč 195,- Kč

Buddha

Armstrongová, K. (nakladatelství Barrister & Principal)

Originální portrét Buddhy od světoznámé autorky vychází v nakladatelství Barrister & Principal již ve druhém vydání (v originále vyšel v prestižní edici Penguin Lives). Autorka se zabývá jak archetypální náboženskou ikonou, tak Buddhou jako člověkem. Popisuje...

195,- Kč 229,- Kč

Vznik a vývoj buddhismu

Miltner, V. (Vyšehrad)

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ seznamuje s Buddhovým učením a...

169,- Kč 199,- Kč

Zen je právě tady - Poučné příběhy a anekdoty Shunrya Suzukiho

Chedwick, D. (nakladatelství Volvox Globator)

O výjimečném daru Shunrya Suzukiho zprostředkovat tradiční zenové učení pomocí běžně používaného jazyka není pochyb. V této knize ožívá v příhodách, které o něm vyprávějí jeho žáci. Tato živá setkání se zenem jsou naléhavá, bezprostřední, vtipná,...

212,- Kč 249,- Kč

Buddhistické myšlení - úplné uvedení do indické tradice

Tribe, A.;Williams, P. (nakladatelství ExOriente)

Tato kniha vede čtenáře k pochopení a ocenění základních pojmů klasického indického buddhistického myšlení: sleduje jeho vývoj už od Buddhovy doby a otvírá pohled na nejnovější vědecké poznatky i sporné otázky. Autoři zpřístupňují jasným a srozumitelným stylem...

204,- Kč 240,- Kč

Svoboda v exilu: vlastní životopis

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Občanské sdružení Lungta)

Dalajlamova autobiografie Svoboda v exilu se dá číst jako poutavé vyprávění prostého mnicha i jako příběh pohnuté tibetské historie 20. století. Tändzin Gjamccho líčí, jak v něm v útlém věku rozpoznali nového dalajlamu, jak vyrůstal pod přísným dozorem svých...

298,- Kč 350,- Kč

Putování mladého Lin-ťiho

Šu-La-Ce

Kronikář čchanového buddhismu z 9. století známý už i našim čtenářům, mnich jménem Šu la ce, nás v této práci seznamuje se zráním, a formováním učení slovutného opata Lin ťiho na břehu řeky Chu tchuo, který dodnes patří k nejvíce oceňovaným a nejznámějším...

213,- Kč 250,- Kč

Mistr Jün-men

Urse Appa /Půdorys/

Čtenáři tohoto vpravdě průkopnického překladu Záznamu o Jün-menovi se ocitnou před tisíci lety v síni tohoto výjimečného čínského čchanového učitele a spolu s jeho žáky mohou směřovat k budoucímu osvícení. Urs App více než deset let studoval životní osudy a...

338,- Kč 398,- Kč

Velká radost

Chögyam Trungpa /Pragma/

108 krátkých učení Chögyam Trugpy, jednoho z nejvlivnějších buddhistických učitelů naší doby. Jeho učení se pádným a bezprostředním způsobem dotýkají řady námětů, včetně strachu, nebojácnosti, příjetí naší nedokonalosti, rozvoje důvěry, pomoci ostatním,...

83,- Kč 98,- Kč

Zen - protože jsme lidé

Fumon Nakagawa (nakladatelství Ornament Music s.r.o.)

Japonský zenový mistr Fumon S. Nakagawa (*1947) žije a učí již více než 20 let v Německu. Je kaikjóši - oficiální zahraniční zmocněnec školy sótó zenu, také opatem chrámu Šinrjů-An v Tokiu a chrámového kláštera Daihizan-Fumondži nedaleko německého Mnichova....

Příběh buddhismu - Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením

Donald, S. Lopez, J. (nakladatelství Barrister & Principal)

Druhé vydání poutavého úvodu do buddhismu od předního buddhologa Donalda S. Lopeze nabízí odborný a zároveň jasný pohled na buddhismus, jeho praktikování, učení a školy. Mísí se zde pronikavá analýza s poutavým vyprávěním příběhů. Lopez objasňuje společné rysy a...

Co z vás (ne)dělá buddhistu

Dzongsar Khyentse (nakladatelství DharmaGaia)

Dzongsar Jamyang Khyentse, provokující učitel, významný filmař, umělec a spisovatel, je jedním z nejkreativnějších a nejinovativnějších tibetských buddhistických učitelů naší doby. Jeho kniha Co z vás (ne)dělá buddhistu nás vybízí ke zkoumání našich základních...

Jednota v rozmanitosti - Současný buddhismus v České republice

(nakladatelství DharmaGaia)

Kniha vznikla v rámci stejnojmenného projektu, jehož smyslem je vytvářet porozumění a harmonii mezi různými buddhistickými tradicemi, školami a skupinami v České republice. Je zároveň ojedinělou příležitostí představit čtenářům souhrnně českou buddhistickou scénu....

251,- Kč 295,- Kč

Mýtus svobody a Cesta meditace

Chögyam Trungpa (nakladatelství Pragma)

V této knize Chögyam Trungpa zkoumá význam svobody v hlubokém kontextu tibetského buddhismu. Vysvětluje významnou roli, již meditace hraje v možnosti zaměřit se na příčiny frustrace, a jak usnadňuje, aby tyto negativní síly pomáhaly v postupu ke skutečné svobodě. Trungpova...

168,- Kč 198,- Kč

Slovo Buddhovo

Nyánatiloka Maháthera /Dhammárámma/

Záměrem této knížky je podat jasný přehled celého učení v jeho vnitřních souvislostech - a sice ve všeobsáhlém rámci Čtyř ušlechtilých pravd, tedy pravdy utrpení, jeho vzniku, jeho překonání a k jeho překonání vedoucí Ušlechtilé osmičlenné stezky. Z tohoto...

179,- Kč 210,- Kč

Moje duchovní pouť životem

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Argo)

Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama nás v roce padesátého výročí svého odchodu do exilu v důsledku čínského vpádu do Tibetu a zároveň v roce sedmdesátého výročí svého uvedení na trůn provází svou duchovní poutí životem, prodchnutou realistickými názory na vše, co je...

Jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Argo)

Dalajlama patří k největším duchovním autoritám současnosti. Nuceně pobývá v exilu, a snad právě proto může dobře zprostředkovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. Vnáší jeho myšlenky do kontextu s jinou duchovní tradicí, ale ukazuje je jako univerzálně...

202,- Kč 238,- Kč

Mystikové a mágové Tibetu

Alexandra David-Neelová (nakladatelství Elfa)

Kniha je autentickým vyprávěním jediné Evropanky, která kdy byla v Tibetu vysvěcena na lamu. A. David-Neelová procestovala celý, tehdy Evropanům zapovězený, Tibet a učila se nejrůznějším duchovním a tantrickým cvičením, ale i magickým praktikám všude, kam přišla: v...

160,- Kč 188,- Kč

Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

Mistr Uisang (nakladatelství DharmaGaia)

Mapa říše skutečnosti představuje Uisangův stručný výklad esence nauky sútry. Z 210 čínských znaků vytvořil „báseň nejzazší moudrosti“, jejíchž třicet veršů o sedmi znacích uspořádal do útvaru připomínajícího otisk tradičního čínského razítka. Mistr...

134,- Kč 158,- Kč

Buddhistický slovník

Thera, N. (nakladatelství DharmaGaia)

Nyanatilokův slovník představuje již po několik desetiletí jednu z nejpopulárnějších učebnic buddhismu na Západě i v Asii, především na Srí Lance. Slovník podává jasná vysvětlení základních buddhistických pojmů v kontextu pálijského kánonu a nauk théravádového...

219,- Kč 258,- Kč

Mosty k porozumění - Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Hayward, J. a Varela, F. (nakladatelství DharmaGaia)

Co je podstatou lidské mysli? Mohou mít počítače vědomí? Můžeme se naučit soucítění? Kdy vstoupí vědomí do lidského embrya? Tyto a další otázky byly předmětem prvního velkého dialogu západních vědců s tibetským dalajlamou (1987). Tématy byly výzkum mozku a...

321,- Kč 378,- Kč

Buddhismus

Claude Levensonová (nakladatelství Agite/Fra)

Proč by člověka měla zajímat cesta za pravdou a poznáním muže, jenž žil před pětadvaceti stoletími, v době tak odlišné od té dnešní? Odpověď je jednoduchá: protože buddhismus je zároveň filosofií, náboženstvím, životním názorem, způsobem vnímání okolního...

Proč potřebujeme dalajlamu - Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět

Thurman, R. (nakladatelství DharmaGaia)

Kniha představuje jednoho z nejpozoruhodnějších lidí současnosti 14. tibetského dalajlamu Tändzina Gjamccha v celé ohromující šíři jeho osobnosti, kterou u nás dosud neznáme: jako buddhistického mnicha, učitele buddhismu, hlasatele mezináboženské snášenlivosti, jako...

253,- Kč 298,- Kč

Soucitná objektivnost

Choa Kok Sui /Pragma/

Tyto Zlaté lotosové sútry mistra Choa Kok Sui, které jsou věnovány aratickým jogínům a pránickým léčitelům na celém světě, jsou sestaveny z poznámek pořízených během devíti let přednášek mistra Choa Kok Sui. Obsahují sútry O vytváření charakteru; O přesném...

66,- Kč 78,- Kč

Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie

Kolmaš, J. /Libri/

Autor, jeden z největších světových znalců Tibetu a jeho civilizace, přináší po úvodní stati abecedně členěný výklad rozličných aspektů náboženských systémů: vedle specifické formy buddhismu známé také jako lamaismus s jeho sektami či odnožemi (Červené, Žluté...

298,- Kč 350,- Kč

Tajný buddhismus

Kalu Rinpočhe /Bílý deštník/

Přehled tibetského buddhismu od významného tibetského lamy, Kalu rinpočheho, obsahuje mnoho základních pojmů i pokročilejších učení představených přístupnou formou. Tento svazek sebraných učení se zaměřuje na vadžrajánu a kromě rozdělení a vysvětlení různých...

Původní učení čchanového buddhismu

/Půdorys/

Tato kniha obsahuje překlad záznamů devatenácti čchanových mistrů. Je tematicky rozdělena na pět hlavních škol čchanového buddhismu a obsahuje i zprávy o nejranějším čchanovém učení. Každá skupina mistrů z jednotlivých škol je pro lepší porozumění textu opatřena...

358,- Kč 448,- Kč

Buddhistická meditace

Žižlavský, R. (nakladatelství Triton)

Buddhismus je nauka vedoucí k přímému nahlédnutí a pochopení naší vlastní mysli. Meditace klidu a vhledu zde představují účinné nástroje, které nám toto poznaní pomohou realizovat.

Mými vlastními slovy - Uvedení do mého učení a filozofie

Dalajlama XIV. /Pragma/

Tato kniha je věnována všem živým bytostem tak, aby byly osvobozeny od veškerého utrpení, a velkým učitelům všech tradic, kteří nás učili, jak to provést. Obsahuje podnětné myšlenky o praktikování meditace a popisuje, jak by bylo možné uvést západní vědu do souladu s...

187,- Kč 220,- Kč

Svět buddhistických obrazů

Schumann, H. W. /Academia/

Souhrnná příručka ikonografie buddhismu mahájány a tantrajány ztvárňuje veškeré nadpozemské bytosti, jež jsou v duchovním životě severní Indie stejně jako Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Mongolska předmětem vzývání a uctívání, ale také velké osobnosti z dějin...

Brána bez dveří

Wumen /Maxima/

Brána bez dveří, čínsky Wumenguan, sinojaponsky Mumokan, je nejznámější sbírka čínských zenových kóanů. Autorem sbírky byl mnich a učitel Wumen (1183-1260). Sbírka sestává ze 4á „případů“ s autorovým často paradoxním nebo ironickým komentářem a závěrečným...

Zrcadlo zenu

Sosan, T. /DharmaGaia/

Mistr Sosan (1520-1604), vůdčí osobnost korejského buddhismu v království Čoson, po sobě zanechal útlou, leč pozoruhodnou knihu Zrcadlo zenu (1564). Shrnuje zde v 86 krátkých kapitolkách esenci zásadních pasáží z různých buddhistických textů a objasňuje mj. vztah mezi...

Jak se prodavač papíru stal buddhou-Korejské buddhistické legendy

/DharmaGaia/

Součástí tradice korejského buddhismu a korejské literatury jsou legendy o moudrosti a soucitu buddhů i o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě i o neúnavném duchovním hledání mnichů a laiků. Tato kniha poprvé v češtině představuje čtyřicet devět legend...

194,- Kč 228,- Kč

Rady jak umírat a žít lepší život

Jeho svatost Dalajlama XIV. /Argo/

Kniha je Dalajlámovým komentářem o duchovní přípravě na smrt a je inspirována klasickým textem tibetského buddhismu – básní ze 17. století, jejímž autorem je první pančhenlama. Tuto značně ezoterní báseň Jeho Svatost 14. Dalajlama komentuje a rozvádí do konkrétních...

203,- Kč 239,- Kč

Krocení tygra-Tibetská učení pro všední život

Tulku, A. /DharmaGaia/

Akong Rinpočhe klade ve svém učení velký důraz na terapii jako hodnotnou metodu práce na sobě i práce s každodenními situacemi a potížemi. Jeho terapie je určena pro lidi ze Západu žijící běžným životem. Při jejím vytváření Rinpočhe čerpal z hlubokých znalostí...

Světlo osvobození - Dějiny buddhismu v Indii

(nakladatelství Pragma)

Dějiny buddhismu v Indii.

338,- Kč 398,- Kč

Moje cesta k lamům - aneb Buddhové střechy světa

Nydahl, O. (nakladatelství Společnost diamantové cesty)

Nové přepracované vydání oblíbené knihy od lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních lidí ze Západu, kteří obdrželi titul "lama", tj. učitel v tradici tibetského buddhismu. Tato kniha je nejen zajímavým cestopisem popisujícím putování Oleho Nydahla a jeho ženy Hannah do...

Buddhistická eschatologie - Šambhalský mýtus

Bělka, L. (vydavatelství Masarykova univerzita )

Kniha se zabývá šambhalským mýtem a jeho zobrazeními, jakož i jeho západní recepcí a svébytným přetvářením.

83,- Kč 98,- Kč

Mahámudrá-Cesta k poznání skutečnosti

Geše Rabten /DharmaGaia/

Hlavní dílo známého současného tibetského mistra meditace, dalajlamova učitele, jenž v posledních letech působil v Evropě. Kniha Mahámudra. Cesta k poznání skutečnosti je sestavena z různých gešeho výkladů buddhistické meditace v Indii a ve Švýcarsku: v prvním dílu,...

Jízda na tygrovi - aneb Jak se buddhové dostali na Západ

Nydahl, O. (Společnost diamantové cesty)

Volné pokračování knihy Moje cesta k lamům. Téměř čtyři sta stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě. Vzhledem k otevřenému přístupu k problémům je...

Malá encyklopedie buddhismu

Miltner, V. /Libri/

Originální slovník z pera našeho předního, žel předčasně zesnulého indologa Vladimíra Miltnera, přináší už ve 2. (v LIBRI 1.) vydání čtenáři zasvěcené a srozumitelně vyložené pojmy spojené s buddhismem, a to včetně výkladu o jednotlivých školách a osobnostech...

272,- Kč 320,- Kč

Leopold Procházka - první český buddhista

Trávníček, Z. (vydavatelství Masarykova univerzita)

Publikace přibližuje život a dílo Leopolda Procházky, prvního českého buddhisty, stejně jako širší kontext šíření buddhismu na Západě, v němž se Procházkovo myšlení rozvíjelo.

102,- Kč 120,- Kč

Buddhův lotosový květ

Schwarz, E. /Portál/

Kniha Buddhův lotosový květ je poetickým uvedením do myšlenkového světa zenového buddhismu. Zenový buddhismus představuje ve svém historickém kontextu revoluční, anti-autoritářské, anti-hierarchické duchovní hnutí, jež si uchovalo úctu vůči člověku bez ohledu na jeho...

176,- Kč 207,- Kč

Stezka k probuzení

Dalajlama XIV. /DharmaGaia/

Esence rafinovaného zlata čili slavná meditační příručka 3. dalajlamy je pro svou hutnost v Tibetu jedním z nejvyhledávanějších textů o nauce lamrim. Nynější 14. dalajlama ve svém komentáři vyzdvihuje skutečnost, že Esence zušlechtěného zlata zahrnuje všechny...

253,- Kč 298,- Kč

Základy buddhismu

Nyanasatta, T. (nakladatelství Alternativa)

Český mnich žijící na Cejloně a mezinárodně známý buddhistický publicista podávají moderní pohled na historii, filozofii i životní a meditační praxi jednoho z nejvlivnějších myšlenkových systémů.

230,- Kč 270,- Kč

Strom v lese: Příběhy a podobenství

Adžán Čá /DharmaGaia/

Příběhy a podobenství významného meditačního mistra současné thajské lesní tradice théravádového buddhismu.

134,- Kč 158,- Kč

Křesťanství a buddhismus

Küng, H.; Bechert, H, /Vyšehrad/

Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přehlednou...

Buddhistický katechismus

/Filipský Jan/

51,- Kč 60,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku