Nabízíme  Religionistika  Buddhismus

Poklad v srdci probuzených: Praxe náhledu, meditace a jednání. Promluva ctnostná na počátku, uprostřed i na konci

Dilgo Khjence Rinpočhe /DharmaGaia/

Autor (1910-1991) byl jedním z nejvyšších mistrů dzogčhenu v starobylé tibetské tradici Ňingma a zároveň jedním z posledních představitelů generace velkých lamů, kteří své vzdělání a duchovní vyškolení získali ještě v Tibetu. V této knize komentuje rozsáhlou...

287,- Kč 338,- Kč

Rady mistra Zrozeného z lotosu: Kolekce Padmasambhavových rad dákiní Ješe Cchogjal a jiným blízkým žákům

/DharmaGaia/

Guru Padmasambhava byl jedním z velkých indických učitelů, kteří v 8. století uvedli buddhismus do Tibetu. Dodnes je považován za nejvýznamnějšího mistra tantrického buddhismu a v Tibetu za druhého buddhu. Dvanáct jeho různých textů (terma), převážně ústních poučení...

253,- Kč 298,- Kč

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Neumann, K. E. /Bibliotheca gnostica/

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka, svaté buddhistické knihy ortodoxního buddhismu, tzv. théravády (učení starších), která důsledně zastává a ctí myšlenky Buddhovy. 4. vydání obsahující nejstarší Buddhovy proslovy

298,- Kč 350,- Kč

Život v harmonii: Hovory o bdělosti, sebeléčbě a meditaci

Tulku, T. /DharmaGaia/

Nauka význačného tibetského učitele meditace, psaná zcela moderním a srozumitelným jazykem, pojednává o otevřenosti a odpovědnosti, frustracích i relaxaci, meditaci a bdělém vědomí i o vztahu mezi učitelem a žákem.

202,- Kč 238,- Kč

Diamantová sútra

Holba Jiří /DaharmaGaia/

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Japonští a čínští buddhisté jej považují za jeden z nejhůře pochopitelných. Je to poměrně krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim....

389,- Kč 458,- Kč

Mahájánový buddhismus

Williams Paul /DharmaGaia/

Mahájánový buddhismus se od chvíle svého vzniku ve starověké Indii rozšířil po celé Asii a v Tibetu a východní Asii se stal převažující formou religiozity. V průběhu posledních pětadvaceti let zájem obyvatel Západu o mahájánu výrazně vzrostl, což se odráží jednak v...

551,- Kč 648,- Kč

Čínský zen: Cesta ke klidu a štěstí

Yansheng, W. /Argo/

Chcete dosáhnout štěstí, vnitřního uvědomění a duchovní stability? Právě zen, který v sobě zahrnuje orientální moudrost, vám v tom může výrazně pomoci. Smyslem zenové meditace je pročistit mysl tak, aby se stala průzračnou jako voda. Tato kniha vás na základě...

168,- Kč 198,- Kč

Život Buddhy

Sherab Chödzin Kohn /Společnost diamantové cesty/

Sherab Chödzin Kohn, dlouholetý žák Trungpy rinpočheho, čerpal při psaní Buddhova životopisu z mnoha různých zdrojů. Výsledkem je kniha, která ukazuje mnoho fascinujících aspektů života a aktivity Buddhy Šákjamuniho, aniž by upadala do přílišného patosu či...

213,- Kč 250,- Kč

Stezkou proměny: Vhled do jógy a zenu

Olšovský, J. /Malvern/

Soubor reflexí zkoumá možnost průniku západního a východního myšlení, v zdánlivě nespojitelném nalézá to společné, jež se dotýká niterného vývoje duše a stupňovaného rozvoje lidského ducha.. Ten je pak s to se otevírat se i transcendenci, tomu, co nás přesahuje....

153,- Kč 180,- Kč

Buddhismus pro začátečníky: V otázkách a odpovědích

Chodronová, T. /Barrister & Principal/

Buddhismus pro začátečníky je kniha, která původně vzešla z nejčastějších dotazů, se kterými se autorka při své letité výuce setkávala, a to jak na Východě, kde je buddhismus tradičním náboženstvím, tak na Západě, kde je buddhismus něčím neznámým. Buddhismus pro...

208,- Kč 245,- Kč

Úvod do tantry-Transformace touhy

Lama Thubten Yeshe /DharmaGaia/

Co je tantra a jaké jsou její cíle? Podle buddhismu má každá lidská bytost potenciál dospět k hlubokému a trvalému štěstí a probuzení. A podle nauk tantrického buddhismu lze této pozoruhodné transformace dosáhnout velmi rychle, budeme-li využívat všech aspektů naší...

202,- Kč 238,- Kč

Bezstarostně a důstojně-Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli

Tsoknyi Rinpočhe /DharmaGaia/

Tsoknyi Rinpočhe (nar. 1966 v Nepálu) je v současnosti jedním z nejproslulejších mistrů tibetského buddhismu. Již více než dvacet let předává studentům z celého světa učení o nejvnitřnější podstatě lidské mysli. Je oceňován pro přístupný styl výkladu učení,...

236,- Kč 278,- Kč

Malá kniha buddhismu

Dalajlama XIV. /Omega/

Kniha citátů Jeho Svatosti Dalajlamy, který si získal celý svět svou odvahou a moudrostí. V této malé knížce vám nabízí svůj pohled na buddhismus, nejrychleji se rozvíjející náboženství v západním světě

110,- Kč 129,- Kč

Umění meditovat

Ricard, M. /Rybka Publishers/

Meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt klid, harmonii a radost. Přestože se i ti největší mudrci učí meditovat po celý život, věnujeme-li meditaci trochu času každý...

161,- Kč 189,- Kč

Nebojácný soucit-Vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli

Rinpočhe, D. K. /DharmaGaia/

Komentář věhlasného tibetského mistra meditace (1910-1991) k jednomu ze základních textů tibetského buddhismu, slavnému Atíšovu Sedmibodovému výcviku mysli (11. stol.), jenž v kostce vysvětluje mahájánovou praxi bódhisattvy od meditace tonglen (imaginativní výměně...

194,- Kč 228,- Kč

Cesta k probuzení v tradici korejského

Činul / DharmaGaia/

Reprezentativní výběr šesti textů z díla zenového mistra Činula, jenž patří k nejvýraznějším postavám v dějinách korejského buddhismu. Činul (1158–1210) se do historie zapsal nejen jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo...

194,- Kč 228,- Kč

Pravda utrpení

Chögyam Trungpa /Pragma/

V tomto praktickém průvodci k osvícenému životu nabízí Trungpa Rinpoče inspirující vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli, ale i mimo něj. Pocit osobní svobody...

Nágárdžuna-Filosofie střední cesty

Holba, J. /Oikoymenh/

Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je naukao prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez...

389,- Kč 458,- Kč

Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu

Hopkins, J. a Rinpočhe, L. (nakladatelství Barrister & Principal)

Tento text, patřící mezi nejvyšší jógické tantry, podrobně vysvětluje systém tibetského buddhismu, který se zabývá jemnou fyziologií, a podává důkladný výklad kanálků, kapek a větrů, jež jsou základem vědomí. Pro praxi dvou stadií cesty nejvyšší jógické...

166,- Kč 195,- Kč

Buddha

Armstrongová, K. (nakladatelství Barrister & Principal)

Originální portrét Buddhy od světoznámé autorky vychází v nakladatelství Barrister & Principal již ve druhém vydání (v originále vyšel v prestižní edici Penguin Lives). Autorka se zabývá jak archetypální náboženskou ikonou, tak Buddhou jako člověkem. Popisuje...

195,- Kč 229,- Kč

Vznik a vývoj buddhismu

Miltner, V. (Vyšehrad)

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ seznamuje s Buddhovým učením a...

169,- Kč 199,- Kč

Zen je právě tady - Poučné příběhy a anekdoty Shunrya Suzukiho

Chedwick, D. (nakladatelství Volvox Globator)

O výjimečném daru Shunrya Suzukiho zprostředkovat tradiční zenové učení pomocí běžně používaného jazyka není pochyb. V této knize ožívá v příhodách, které o něm vyprávějí jeho žáci. Tato živá setkání se zenem jsou naléhavá, bezprostřední, vtipná,...

212,- Kč 249,- Kč

Buddhistické myšlení - úplné uvedení do indické tradice

Tribe, A.;Williams, P. (nakladatelství ExOriente)

Tato kniha vede čtenáře k pochopení a ocenění základních pojmů klasického indického buddhistického myšlení: sleduje jeho vývoj už od Buddhovy doby a otvírá pohled na nejnovější vědecké poznatky i sporné otázky. Autoři zpřístupňují jasným a srozumitelným stylem...

204,- Kč 240,- Kč

Svoboda v exilu: vlastní životopis

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Občanské sdružení Lungta)

Dalajlamova autobiografie Svoboda v exilu se dá číst jako poutavé vyprávění prostého mnicha i jako příběh pohnuté tibetské historie 20. století. Tändzin Gjamccho líčí, jak v něm v útlém věku rozpoznali nového dalajlamu, jak vyrůstal pod přísným dozorem svých...

298,- Kč 350,- Kč

Putování mladého Lin-ťiho

Šu-La-Ce

Kronikář čchanového buddhismu z 9. století známý už i našim čtenářům, mnich jménem Šu la ce, nás v této práci seznamuje se zráním, a formováním učení slovutného opata Lin ťiho na břehu řeky Chu tchuo, který dodnes patří k nejvíce oceňovaným a nejznámějším...

213,- Kč 250,- Kč

Mistr Jün-men

Urse Appa /Půdorys/

Čtenáři tohoto vpravdě průkopnického překladu Záznamu o Jün-menovi se ocitnou před tisíci lety v síni tohoto výjimečného čínského čchanového učitele a spolu s jeho žáky mohou směřovat k budoucímu osvícení. Urs App více než deset let studoval životní osudy a...

338,- Kč 398,- Kč

Velká radost

Chögyam Trungpa /Pragma/

108 krátkých učení Chögyam Trugpy, jednoho z nejvlivnějších buddhistických učitelů naší doby. Jeho učení se pádným a bezprostředním způsobem dotýkají řady námětů, včetně strachu, nebojácnosti, příjetí naší nedokonalosti, rozvoje důvěry, pomoci ostatním,...

83,- Kč 98,- Kč

Čínský, japonský a korejský buddhismus - Základní texty východních náboženství 3

Král, O. (nakladatelství Argo)

Třetí svazek obsahuje vedle základní části buddhismu čínského i texty buddhismu japonského a korejského, které představují významné aspekty dálněvýchodní filosofické a náboženské kultury a její literární prezentace: Lankavatara sútra, Lotosová sútra, Diamantová...

Zen - protože jsme lidé

Fumon Nakagawa (nakladatelství Ornament Music s.r.o.)

Japonský zenový mistr Fumon S. Nakagawa (*1947) žije a učí již více než 20 let v Německu. Je kaikjóši - oficiální zahraniční zmocněnec školy sótó zenu, také opatem chrámu Šinrjů-An v Tokiu a chrámového kláštera Daihizan-Fumondži nedaleko německého Mnichova....

Příběh buddhismu - Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením

Donald, S. Lopez, J. (nakladatelství Barrister & Principal)

Druhé vydání poutavého úvodu do buddhismu od předního buddhologa Donalda S. Lopeze nabízí odborný a zároveň jasný pohled na buddhismus, jeho praktikování, učení a školy. Mísí se zde pronikavá analýza s poutavým vyprávěním příběhů. Lopez objasňuje společné rysy a...

Co z vás (ne)dělá buddhistu

Dzongsar Khyentse (nakladatelství DharmaGaia)

Dzongsar Jamyang Khyentse, provokující učitel, významný filmař, umělec a spisovatel, je jedním z nejkreativnějších a nejinovativnějších tibetských buddhistických učitelů naší doby. Jeho kniha Co z vás (ne)dělá buddhistu nás vybízí ke zkoumání našich základních...

Jednota v rozmanitosti - Současný buddhismus v České republice

(nakladatelství DharmaGaia)

Kniha vznikla v rámci stejnojmenného projektu, jehož smyslem je vytvářet porozumění a harmonii mezi různými buddhistickými tradicemi, školami a skupinami v České republice. Je zároveň ojedinělou příležitostí představit čtenářům souhrnně českou buddhistickou scénu....

251,- Kč 295,- Kč

Mýtus svobody a Cesta meditace

Chögyam Trungpa (nakladatelství Pragma)

V této knize Chögyam Trungpa zkoumá význam svobody v hlubokém kontextu tibetského buddhismu. Vysvětluje významnou roli, již meditace hraje v možnosti zaměřit se na příčiny frustrace, a jak usnadňuje, aby tyto negativní síly pomáhaly v postupu ke skutečné svobodě. Trungpova...

168,- Kč 198,- Kč

Slovo Buddhovo

Nyánatiloka Maháthera /Dhammárámma/

Záměrem této knížky je podat jasný přehled celého učení v jeho vnitřních souvislostech - a sice ve všeobsáhlém rámci Čtyř ušlechtilých pravd, tedy pravdy utrpení, jeho vzniku, jeho překonání a k jeho překonání vedoucí Ušlechtilé osmičlenné stezky. Z tohoto...

179,- Kč 210,- Kč

Moje duchovní pouť životem

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Argo)

Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama nás v roce padesátého výročí svého odchodu do exilu v důsledku čínského vpádu do Tibetu a zároveň v roce sedmdesátého výročí svého uvedení na trůn provází svou duchovní poutí životem, prodchnutou realistickými názory na vše, co je...

253,- Kč 298,- Kč

Jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Argo)

Dalajlama patří k největším duchovním autoritám současnosti. Nuceně pobývá v exilu, a snad právě proto může dobře zprostředkovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. Vnáší jeho myšlenky do kontextu s jinou duchovní tradicí, ale ukazuje je jako univerzálně...

202,- Kč 238,- Kč

Mystikové a mágové Tibetu

Alexandra David-Neelová (nakladatelství Elfa)

Kniha je autentickým vyprávěním jediné Evropanky, která kdy byla v Tibetu vysvěcena na lamu. A. David-Neelová procestovala celý, tehdy Evropanům zapovězený, Tibet a učila se nejrůznějším duchovním a tantrickým cvičením, ale i magickým praktikám všude, kam přišla: v...

160,- Kč 188,- Kč

Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry

Mistr Uisang (nakladatelství DharmaGaia)

Mapa říše skutečnosti představuje Uisangův stručný výklad esence nauky sútry. Z 210 čínských znaků vytvořil „báseň nejzazší moudrosti“, jejíchž třicet veršů o sedmi znacích uspořádal do útvaru připomínajícího otisk tradičního čínského razítka. Mistr...

134,- Kč 158,- Kč

Buddhistický slovník

Thera, N. (nakladatelství DharmaGaia)

Nyanatilokův slovník představuje již po několik desetiletí jednu z nejpopulárnějších učebnic buddhismu na Západě i v Asii, především na Srí Lance. Slovník podává jasná vysvětlení základních buddhistických pojmů v kontextu pálijského kánonu a nauk théravádového...

219,- Kč 258,- Kč

Mosty k porozumění - Rozhovory předních vědců s dalajlamou o zkoumání lidské mysli

Hayward, J. a Varela, F. (nakladatelství DharmaGaia)

Co je podstatou lidské mysli? Mohou mít počítače vědomí? Můžeme se naučit soucítění? Kdy vstoupí vědomí do lidského embrya? Tyto a další otázky byly předmětem prvního velkého dialogu západních vědců s tibetským dalajlamou (1987). Tématy byly výzkum mozku a...

321,- Kč 378,- Kč

Buddhismus

Claude Levensonová (nakladatelství Agite/Fra)

Proč by člověka měla zajímat cesta za pravdou a poznáním muže, jenž žil před pětadvaceti stoletími, v době tak odlišné od té dnešní? Odpověď je jednoduchá: protože buddhismus je zároveň filosofií, náboženstvím, životním názorem, způsobem vnímání okolního...

Proč potřebujeme dalajlamu - Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět

Thurman, R. (nakladatelství DharmaGaia)

Kniha představuje jednoho z nejpozoruhodnějších lidí současnosti 14. tibetského dalajlamu Tändzina Gjamccha v celé ohromující šíři jeho osobnosti, kterou u nás dosud neznáme: jako buddhistického mnicha, učitele buddhismu, hlasatele mezináboženské snášenlivosti, jako...

253,- Kč 298,- Kč

Soucitná objektivnost

Choa Kok Sui /Pragma/

Tyto Zlaté lotosové sútry mistra Choa Kok Sui, které jsou věnovány aratickým jogínům a pránickým léčitelům na celém světě, jsou sestaveny z poznámek pořízených během devíti let přednášek mistra Choa Kok Sui. Obsahují sútry O vytváření charakteru; O přesném...

66,- Kč 78,- Kč

Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie

Kolmaš, J. /Libri/

Autor, jeden z největších světových znalců Tibetu a jeho civilizace, přináší po úvodní stati abecedně členěný výklad rozličných aspektů náboženských systémů: vedle specifické formy buddhismu známé také jako lamaismus s jeho sektami či odnožemi (Červené, Žluté...

298,- Kč 350,- Kč

Tajný buddhismus

Kalu Rinpočhe /Bílý deštník/

Přehled tibetského buddhismu od významného tibetského lamy, Kalu rinpočheho, obsahuje mnoho základních pojmů i pokročilejších učení představených přístupnou formou. Tento svazek sebraných učení se zaměřuje na vadžrajánu a kromě rozdělení a vysvětlení různých...

Původní učení čchanového buddhismu

/Půdorys/

Tato kniha obsahuje překlad záznamů devatenácti čchanových mistrů. Je tematicky rozdělena na pět hlavních škol čchanového buddhismu a obsahuje i zprávy o nejranějším čchanovém učení. Každá skupina mistrů z jednotlivých škol je pro lepší porozumění textu opatřena...

358,- Kč 448,- Kč

Buddhistická meditace

Žižlavský, R. (nakladatelství Triton)

Buddhismus je nauka vedoucí k přímému nahlédnutí a pochopení naší vlastní mysli. Meditace klidu a vhledu zde představují účinné nástroje, které nám toto poznaní pomohou realizovat.

Mými vlastními slovy - Uvedení do mého učení a filozofie

Dalajlama XIV. /Pragma/

Tato kniha je věnována všem živým bytostem tak, aby byly osvobozeny od veškerého utrpení, a velkým učitelům všech tradic, kteří nás učili, jak to provést. Obsahuje podnětné myšlenky o praktikování meditace a popisuje, jak by bylo možné uvést západní vědu do souladu s...

187,- Kč 220,- Kč

Svět buddhistických obrazů

Schumann, H. W. /Academia/

Souhrnná příručka ikonografie buddhismu mahájány a tantrajány ztvárňuje veškeré nadpozemské bytosti, jež jsou v duchovním životě severní Indie stejně jako Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Mongolska předmětem vzývání a uctívání, ale také velké osobnosti z dějin...

421,- Kč 495,- Kč

Brána bez dveří

Wumen /Maxima/

Brána bez dveří, čínsky Wumenguan, sinojaponsky Mumokan, je nejznámější sbírka čínských zenových kóanů. Autorem sbírky byl mnich a učitel Wumen (1183-1260). Sbírka sestává ze 4á „případů“ s autorovým často paradoxním nebo ironickým komentářem a závěrečným...

Zrcadlo zenu

Sosan, T. /DharmaGaia/

Mistr Sosan (1520-1604), vůdčí osobnost korejského buddhismu v království Čoson, po sobě zanechal útlou, leč pozoruhodnou knihu Zrcadlo zenu (1564). Shrnuje zde v 86 krátkých kapitolkách esenci zásadních pasáží z různých buddhistických textů a objasňuje mj. vztah mezi...

Jak se prodavač papíru stal buddhou-Korejské buddhistické legendy

/DharmaGaia/

Součástí tradice korejského buddhismu a korejské literatury jsou legendy o moudrosti a soucitu buddhů i o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě i o neúnavném duchovním hledání mnichů a laiků. Tato kniha poprvé v češtině představuje čtyřicet devět legend...

194,- Kč 228,- Kč

Rady jak umírat a žít lepší život

Jeho svatost Dalajlama XIV. /Argo/

Kniha je Dalajlámovým komentářem o duchovní přípravě na smrt a je inspirována klasickým textem tibetského buddhismu – básní ze 17. století, jejímž autorem je první pančhenlama. Tuto značně ezoterní báseň Jeho Svatost 14. Dalajlama komentuje a rozvádí do konkrétních...

203,- Kč 239,- Kč

Krocení tygra-Tibetská učení pro všední život

Tulku, A. /DharmaGaia/

Akong Rinpočhe klade ve svém učení velký důraz na terapii jako hodnotnou metodu práce na sobě i práce s každodenními situacemi a potížemi. Jeho terapie je určena pro lidi ze Západu žijící běžným životem. Při jejím vytváření Rinpočhe čerpal z hlubokých znalostí...

Světlo osvobození - Dějiny buddhismu v Indii

(nakladatelství Pragma)

Dějiny buddhismu v Indii.

338,- Kč 398,- Kč

Moje cesta k lamům - aneb Buddhové střechy světa

Nydahl, O. (nakladatelství Společnost diamantové cesty)

Nové přepracované vydání oblíbené knihy od lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních lidí ze Západu, kteří obdrželi titul "lama", tj. učitel v tradici tibetského buddhismu. Tato kniha je nejen zajímavým cestopisem popisujícím putování Oleho Nydahla a jeho ženy Hannah do...

Buddhistická eschatologie - Šambhalský mýtus

Bělka, L. (vydavatelství Masarykova univerzita )

Kniha se zabývá šambhalským mýtem a jeho zobrazeními, jakož i jeho západní recepcí a svébytným přetvářením.

83,- Kč 98,- Kč

Mahámudrá-Cesta k poznání skutečnosti

Geše Rabten /DharmaGaia/

Hlavní dílo známého současného tibetského mistra meditace, dalajlamova učitele, jenž v posledních letech působil v Evropě. Kniha Mahámudra. Cesta k poznání skutečnosti je sestavena z různých gešeho výkladů buddhistické meditace v Indii a ve Švýcarsku: v prvním dílu,...

Jízda na tygrovi - aneb Jak se buddhové dostali na Západ

Nydahl, O. (Společnost diamantové cesty)

Volné pokračování knihy Moje cesta k lamům. Téměř čtyři sta stran strhujícího vyprávění, včetně několika desítek dokumentárních fotografií, popisuje více než třicet let rozvoje buddhismu Diamantové cesty na Západě. Vzhledem k otevřenému přístupu k problémům je...

Malá encyklopedie buddhismu

Miltner, V. /Libri/

Originální slovník z pera našeho předního, žel předčasně zesnulého indologa Vladimíra Miltnera, přináší už ve 2. (v LIBRI 1.) vydání čtenáři zasvěcené a srozumitelně vyložené pojmy spojené s buddhismem, a to včetně výkladu o jednotlivých školách a osobnostech...

272,- Kč 320,- Kč

Leopold Procházka - první český buddhista

Trávníček, Z. (vydavatelství Masarykova univerzita)

Publikace přibližuje život a dílo Leopolda Procházky, prvního českého buddhisty, stejně jako širší kontext šíření buddhismu na Západě, v němž se Procházkovo myšlení rozvíjelo.

102,- Kč 120,- Kč

Buddhův lotosový květ

Schwarz, E. /Portál/

Kniha Buddhův lotosový květ je poetickým uvedením do myšlenkového světa zenového buddhismu. Zenový buddhismus představuje ve svém historickém kontextu revoluční, anti-autoritářské, anti-hierarchické duchovní hnutí, jež si uchovalo úctu vůči člověku bez ohledu na jeho...

176,- Kč 207,- Kč

Stezka k probuzení

Dalajlama XIV. /DharmaGaia/

Esence rafinovaného zlata čili slavná meditační příručka 3. dalajlamy je pro svou hutnost v Tibetu jedním z nejvyhledávanějších textů o nauce lamrim. Nynější 14. dalajlama ve svém komentáři vyzdvihuje skutečnost, že Esence zušlechtěného zlata zahrnuje všechny...

253,- Kč 298,- Kč

Základy buddhismu

Nyanasatta, T. (nakladatelství Alternativa)

Český mnich žijící na Cejloně a mezinárodně známý buddhistický publicista podávají moderní pohled na historii, filozofii i životní a meditační praxi jednoho z nejvlivnějších myšlenkových systémů.

230,- Kč 270,- Kč

Strom v lese: Příběhy a podobenství

Adžán Čá /DharmaGaia/

Příběhy a podobenství významného meditačního mistra současné thajské lesní tradice théravádového buddhismu.

134,- Kč 158,- Kč

Křesťanství a buddhismus

Küng, H.; Bechert, H, /Vyšehrad/

Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přehlednou...

Buddhistický katechismus

/Filipský Jan/

51,- Kč 60,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku