Nabízíme  Religionistika  Buddhismus

Buddhismus pro začátečníky: V otázkách a odpovědích

Chodronová, T. /Barrister & Principal/

Buddhismus pro začátečníky je kniha, která původně vzešla z nejčastějších dotazů, se kterými se autorka při své letité výuce setkávala, a to jak na Východě, kde je buddhismus tradičním náboženstvím, tak na Západě, kde je buddhismus něčím neznámým. Buddhismus pro...

208,- Kč 245,- Kč

Úvod do tantry-Transformace touhy

Lama Thubten Yeshe /DharmaGaia/

Co je tantra a jaké jsou její cíle? Podle buddhismu má každá lidská bytost potenciál dospět k hlubokému a trvalému štěstí a probuzení. A podle nauk tantrického buddhismu lze této pozoruhodné transformace dosáhnout velmi rychle, budeme-li využívat všech aspektů naší...

202,- Kč 238,- Kč

Bezstarostně a důstojně-Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli

Tsoknyi Rinpočhe /DharmaGaia/

Tsoknyi Rinpočhe (nar. 1966 v Nepálu) je v současnosti jedním z nejproslulejších mistrů tibetského buddhismu. Již více než dvacet let předává studentům z celého světa učení o nejvnitřnější podstatě lidské mysli. Je oceňován pro přístupný styl výkladu učení,...

236,- Kč 278,- Kč

Malá kniha buddhismu

Dalajlama XIV. /Omega/

Kniha citátů Jeho Svatosti Dalajlamy, který si získal celý svět svou odvahou a moudrostí. V této malé knížce vám nabízí svůj pohled na buddhismus, nejrychleji se rozvíjející náboženství v západním světě

110,- Kč 129,- Kč

Umění meditovat

Ricard, M. /Rybka Publishers/

Meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt klid, harmonii a radost. Přestože se i ti největší mudrci učí meditovat po celý život, věnujeme-li meditaci trochu času každý...

161,- Kč 189,- Kč

Nebojácný soucit-Vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli

Rinpočhe, D. K. /DharmaGaia/

Komentář věhlasného tibetského mistra meditace (1910-1991) k jednomu ze základních textů tibetského buddhismu, slavnému Atíšovu Sedmibodovému výcviku mysli (11. stol.), jenž v kostce vysvětluje mahájánovou praxi bódhisattvy od meditace tonglen (imaginativní výměně...

194,- Kč 228,- Kč

Cesta k probuzení v tradici korejského

Činul / DharmaGaia/

Reprezentativní výběr šesti textů z díla zenového mistra Činula, jenž patří k nejvýraznějším postavám v dějinách korejského buddhismu. Činul (1158–1210) se do historie zapsal nejen jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo...

194,- Kč 228,- Kč

Pravda utrpení

Chögyam Trungpa /Pragma/

V tomto praktickém průvodci k osvícenému životu nabízí Trungpa Rinpoče inspirující vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli, ale i mimo něj. Pocit osobní svobody...

Nágárdžuna-Filosofie střední cesty

Holba, J. /Oikoymenh/

Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je naukao prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez...

389,- Kč 458,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku