Nabízíme  Religionistika  Buddhismus

Pravda utrpení

Chögyam Trungpa /Pragma/

V tomto praktickém průvodci k osvícenému životu nabízí Trungpa Rinpoče inspirující vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli, ale i mimo něj. Pocit osobní svobody...

Nágárdžuna-Filosofie střední cesty

Holba, J. /Oikoymenh/

Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je naukao prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez...

389,- Kč 458,- Kč

Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu

Hopkins, J. a Rinpočhe, L. (nakladatelství Barrister & Principal)

Tento text, patřící mezi nejvyšší jógické tantry, podrobně vysvětluje systém tibetského buddhismu, který se zabývá jemnou fyziologií, a podává důkladný výklad kanálků, kapek a větrů, jež jsou základem vědomí. Pro praxi dvou stadií cesty nejvyšší jógické...

166,- Kč 195,- Kč

Buddha

Armstrongová, K. (nakladatelství Barrister & Principal)

Originální portrét Buddhy od světoznámé autorky vychází v nakladatelství Barrister & Principal již ve druhém vydání (v originále vyšel v prestižní edici Penguin Lives). Autorka se zabývá jak archetypální náboženskou ikonou, tak Buddhou jako člověkem. Popisuje...

195,- Kč 229,- Kč

Vznik a vývoj buddhismu

Miltner, V. (Vyšehrad)

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ seznamuje s Buddhovým učením a...

169,- Kč 199,- Kč

Zen je právě tady - Poučné příběhy a anekdoty Shunrya Suzukiho

Chedwick, D. (nakladatelství Volvox Globator)

O výjimečném daru Shunrya Suzukiho zprostředkovat tradiční zenové učení pomocí běžně používaného jazyka není pochyb. V této knize ožívá v příhodách, které o něm vyprávějí jeho žáci. Tato živá setkání se zenem jsou naléhavá, bezprostřední, vtipná,...

212,- Kč 249,- Kč

Buddhistické myšlení - úplné uvedení do indické tradice

Tribe, A.;Williams, P. (nakladatelství ExOriente)

Tato kniha vede čtenáře k pochopení a ocenění základních pojmů klasického indického buddhistického myšlení: sleduje jeho vývoj už od Buddhovy doby a otvírá pohled na nejnovější vědecké poznatky i sporné otázky. Autoři zpřístupňují jasným a srozumitelným stylem...

204,- Kč 240,- Kč

Svoboda v exilu: vlastní životopis

Jeho svatost Dalajlama XIV. (nakladatelství Občanské sdružení Lungta)

Dalajlamova autobiografie Svoboda v exilu se dá číst jako poutavé vyprávění prostého mnicha i jako příběh pohnuté tibetské historie 20. století. Tändzin Gjamccho líčí, jak v něm v útlém věku rozpoznali nového dalajlamu, jak vyrůstal pod přísným dozorem svých...

298,- Kč 350,- Kč

Putování mladého Lin-ťiho

Šu-La-Ce

Kronikář čchanového buddhismu z 9. století známý už i našim čtenářům, mnich jménem Šu la ce, nás v této práci seznamuje se zráním, a formováním učení slovutného opata Lin ťiho na břehu řeky Chu tchuo, který dodnes patří k nejvíce oceňovaným a nejznámějším...

213,- Kč 250,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku