Nabízíme  Religionistika  Hinduismus

Hinduismus - Základní texty východních náboženství I.

Zbavitel, D. /Argo/

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny...

212,- Kč 249,- Kč

Bhagavadgítá

/Bibliotheca gnostica/

Nový český překlad známého indického díla Bhagavadgítá v bilingvní podobě. Je opatřen gnostickou předmluvou a komentářem překladatele ze sanskrtu Mgr. Jana Kozáka, který umožňuje pochopit všechny teologické nejasnosti v textu.

332,- Kč 390,- Kč

Tantrická Kálí-Mytologie, tajné techniky a rituály

Odier, D. /Maitréa/

V Tantrické Kálí autor představuje mytologii, praktiky a rituály uctívání Kálí v tantrické tradici Kaula v rámci kašmírského šivaismu. Odhaluje praktiky Vamačáry (Vamachara) běžně známé jako Cesta levé ruky, ale přesněji přeloženo jako Cesta Šakti. V této tradici je...

217,- Kč 255,- Kč

Klíč k poznání Já

Šrí Siddharáméšvar /Argo/

Šrí Siddharáméšvar, učitel Nisargadatty Mahárádže a Randžita Mahárádže, v této knize jednoduchým a přímým stylem vysvětluje poznání našeho skutečného Já v tradici advaita védánty (nedvojné védánty). Mluví snadno srozumitelným jazykem a k dokreslení používá...

135,- Kč 159,- Kč

Novoplatonismus a paramádvaita-Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

Just, M. /DharmaGaia/

Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož...

211,- Kč 248,- Kč

Rámájana

Válmíki; Zbavitel, D. /Argo/

Už před bezmála dvěma tisíci lety, kdy dal Válmíki základní sanskrtskou podobu indickému národnímu eposu Rámájaně, získalo si toto dílo v celé Indii a později i mimo její hranice neobyčejnou oblibu a uchovalo si ji dodnes. Její televizní zpracování ve formě...

253,- Kč 298,- Kč

Od Šivy k Šamkarovi

Pattanaik, D. /Siddhaika/

Postava Śivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Śamkara. Jak a proč se ze...

322,- Kč 379,- Kč

Šivaismus

Bhandarkar, R. G. /Siddhaika/

Śivaismus patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké náboženskofilozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem yogických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově velmi náročnou...

221,- Kč 260,- Kč

Bhagavadgíta-komentář

Sarvepalli Rádhakrisnan /ONYX/

Rrozsáhlé vysvětlující komentáře Sarvepalli Rádhakrishnana (nar. 1888) pomáhají správnému pochopení tomuto základnímu textu.

Životy osmdesáti čtyř mahásiddhů

Abhajadátta Šhri /Volvox Globator/

Toto dílo o životě osmdesáti čtyř indických tantrických jogínu a učenců je nejvýznamnějším pojednáním životopisné literatury vadžrajánového buddhismu. Autor Abhjadátta Šhri žil v severní Indii ve dvanáctém století, po vpádu muslimů, v době, kdy tato tradice pomalu...

229,- Kč 269,- Kč

Védanta-Posvátná nauka indické filozofie

Svámí Paramárthananda /ONYX/

Védánta označuje tradiční hinduistickou nauku vycházející z Posvátných Písem zvaných Védy a pojednávající o podstatě individuálních bytostí, o podstatě vesmíru a o univerzálním, jak živé bytosti, tak i předmětný Vesmír přesahujícím Principu, kterému se na...

Upanišady

/DharmaGaia/

Skvost světové literatury, nejvýznamnější a filosofické posvátné texty staré Indie (8.-3. stol. př. n. l.), svým kulturním významem srovnatelné s biblí. Základní texty hinduismu, jógy a indické filosofie i východisko buddhismu. Třináct starých indických posvátných...

Manuův zákoník

(nakladatelství Bibliotheca gnostica)

Význačný starověký indický kodex mravů a správného chování kastovní indické společnosti, který ji řídil po tisíciletí až do novověku - důležitá literární památka pro studium náboženství, historie a práva. V bilingvinní podobě sanskrt - čeština.

373,- Kč 439,- Kč

Bhagavadgíta a Uttaragíta - Píseň vznešeného. Píseň zasvěcení

(nakladatelství Nová Akropolis)

Jedinečný soubor dvou významných děl indické filozofie Bhagavadgíty a Uttaragíty, které spolu souvisejí. První je působivým dialogem, součástí jednoho ze dvou největších indických eposů Mahábháraty, jehož název lze přeložit jako „Píseň vznešeného“. Ve svém...

170,- Kč 200,- Kč

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd

Fujda, M. a Lužný, D. /Západočeská Univerzita/

Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích. Při této rekonstrukci byla v...

179,- Kč 210,- Kč

Mahábhárata aneb Velký boj

(nakladatelství Argo)

Staroindický epos Mahábhárata je jedním z nejrozsáhlejších eposů světa, jenž v originále zahrnuje přes dvě stě tisíc veršů. Jeho dějovým základem je vyprávění o boji mezi Pánduovci a Kuruovci, jenž se zřejmě odehrál koncem 2. tisíciletí před Kristem. Kolem tohoto...

338,- Kč 398,- Kč

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity

Fujda, M. /Malvern/

Představa středověkého měšťana praktikujícího jógu je stejně absurdní jako představa moderního velkoměsta, v němž by kurzy jógy nebylo možné navštěvovat. Role, jakou "mystický Východ" hraje v životě moderních společností a kultur, tedy není samozřejmá. Naopak...

Rámájana

Rádžagópálačárí /Pragma/

Rádžagópálačárí v knize svým nenapodobitelným způsobem zachycuje patos a krásu Válmíkiho kouzelného vyprávění. Světoznámý indický epos vypráví příběh o vládci a jeho manželce, kteří se narodili jako smrtelníci, prožívali lidské strasti a ustanovili na této...

243,- Kč 286,- Kč

Mé zlaté Bengálsko

Ondračka, L. /ExOriente/

V rámci indického subkontinentu Bengálsko vždy představovalo osobitou oblast, která se v řadě ohledů lišila od svého okolí. Ve středověku zde vznikla a vzkvétala řada pozoruhodných náboženských tradic (zejména tantrických a šaktistických). V moderní době po příchodu...

82,- Kč 96,- Kč

Krišna-Nejvyšší Osobnost Božství, 2. část

Šrímad, Š. /The Bhaktivedanta Book Trust/

85,- Kč 100,- Kč

Krišna-Nejvyšší Osobnost Božství, 1. část

Šrímad, Š. /The Bhaktivedanta Book Trust/

85,- Kč 100,- Kč

Bhagavadgíta

/Centrum Spirála, Dauphin/

Tento staroindický nábožensko-filosofický spis byl po celá staletí od svého vzniku asi ve 3. století př. Kr. překládán do mnohajazyků kulturních zemí světa. Do češtiny byl od r. 1877 přeložen asi sedmkrát. Všechny dosavadní české verze (Čupr, 1877, Procházka,1900,...

Hnutí Haré Kršna.

Fárek, M. /Karolinum/

Hnutí Haré Kršna patří k nejznámějším skupinám řazeným mezi tzv. nová náboženská hnutí. Kniha široce pojednává o dějinách organizace od jejího založení ve Spojených státech v roce 1966 až do současnosti. Čtenář tak může sledovat vývoj hnutí od skupinky...

179,- Kč 210,- Kč

Encyklopedie hinduismu

Werner, K. /CAD Press/

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně...

370,- Kč 435,- Kč

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! - Magické obřady bengálských žen

/DharmaGaia/

Ženské obřadnictví odevždy patřilo k hinduismu právě tak jako rituály kněží – bráhmanů. Přesto donedávna zůstávalo skryto ve vnitřních částech domů nejen před cizinci a nehinduisty, ale – ve svých nejmagičtějších projevech – i před mužskými příslušníky...

304,- Kč 358,- Kč

Maharšiho evangelium: Odpovědi Šrí Ramany Maharšiho na otázky jeho žáků

Šrí Ramana Maharši /Avatar/

Maharšiho evangelium náleží k nejvýznamnějším souborům odpovědí velkého tamilského mudrce Ramany Maharšiho na otázky jeho posluchačů. Předností tohoto díla je tematické rozčlenění, které usnadňuje studium Ramanovy filozofie, jejímž východiskem je učení o Jednotě a...

242,- Kč 285,- Kč

Encyklopedie indické mytologie

Filipský, J. /Libri/

Přední český indolog nás bezpečně provází pro laika na první pohled nepřehlednou řadou indických božstev i nábožensko-filozofických systémů (hinduismus, buddhismus, džinismus, lamaismus a řada dalších). Předností encyklopedie je jak esejistická forma výkladu (v...

255,- Kč 300,- Kč

Střípky tradičního indického života

Bhakti Vikáša Svámí /RadhaRaman o. s./

Tato kniha je výsledkem dlouholetého pobytu Bhakti Vikáše Mahárádže v Indii, kde nejen kázal, ale také sledoval, jak se v tradičním indickém životě odráží pozůstatky védské kultury. Nahlédneme do domácností prostých lidí, kteří svým životem založeným na...

135,- Kč 159,- Kč

Jóga - nesmrtelnost a svoboda

Eliade, M. (nakladatelství Argo)

Dnes již klasické dílo světoznámého indologa, historika náboženství a spisovatele obsáhle pojednává o józe, všeindickém souboru duchovních technik, osobitém rozměru indického ducha. V panoramatickém přehledu historického vývoje ukazuje, jakým způsobem do sebe...

Vnitřní revoluce - Život a myšlení Jiddu Krisnamurtiho

Jiddu Krishnamurti (nakladatelství DharmaGaia)

Reprezentativní výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších duchovních učitelů 20. století (1895-1986), vydaný ke 100. výročí jeho narození. Kniha je souborem textů, zaměřených k celkovému obeznámení s životem a učením J. Krishnamurtiho. Výběr byl proveden tak, aby se...

Bhagavadgíta - Zpěv Vznešeného

/Pragma/

Posvátný text hinduismu a jeden z největších náboženských spisů světa. V úpravě této knihy je Bagavadgíta dostupná každému, není to jen archaické svědectví o pradávné kultuře, ale nesmírně živé poselství, dotýkající se nejvýznamnějších osobních i...

109,- Kč 128,- Kč

Bhagavad Gíta-Taková, jaká je

Bhaktivedanta Prabhupáda /The Bhaktivedanta Book Trust/

"Bible Indie". Celkem 926 stran, s šestnácti barevnými ilustracemi. Původní verše v písmu dévanágarí (sanskrt), s fonetickým přepisem do češtiny a doslovným překladem. Komentáře autora původního anglického vydání. Bohaté rejstříky a krátký úvodu do sanskrtu,...

Hinduista od zrození do zrození

Preinhaelterová, H. /Vyšehrad/

Autorka ve třinácti kapitolkách provází čtenáře nejdůležitějšími etapami hinduistova života.

65,- Kč 76,- Kč

Křesťanství a hinduismus

Stietencron, H. von; Küng, H. /Vyšehrad/

Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá kniha přináší nejprve přehlednou...

136,- Kč 160,- Kč

Malá encyklopedie hinduismu

Werner, K. /Atlantis/

Encyklopedie poslouží jako slovník pojmů a termínů užívaných v hinduistických textech a v knihách hinduistických, akademických i popularizujících autorů při výkladu nauk hinduismu. Úvod podává souhrnný obraz historického vývoje hinduismu a jeho fází. Poskytuje informace...

155,- Kč 182,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku