Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Soumrak bohů: Severské mýty a báje

Kadečková, H. /Dybbuk/

Nové vydání nejznámějších severských mýtů a bájí v převyprávění Heleny Kadečkové. Svérázné příběhy o vzniku světa, věčném boji vládce Ódina, hrdinství boha Tóra a jeho kouzelném kladivu Mjöllni, lstivém poloobru Lokim, statečných soubojích s obry, o...

Epos o Gilgamešovi

Prosecký, J.; Rychtařík, M. /NLN/

Epos o Gilgamešovi je považován za nejvýznamnější dílo akkadské (babylónsko-asyrské) literatury a literatury starověkého Předního východu vůbec, jež se plným právem stalo součástí literatury světové. Je oslavou přátelství a hrdinské odvahy, výrazem úzkosti před...

382,- Kč 449,- Kč

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie

Vítková, Z. /Herrmann & synové/

Řecké slovo gnósis znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou...

189,- Kč 222,- Kč

Perun bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství

Téra, M. /Pavel Mervart/

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských tradic. Mimo pozornost...

339,- Kč 399,- Kč

Věštění v antickém Řecku III. -Země a mrtví

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve středověku. Část nazvaná „Čísla“ informuje o pozadí a...

339,- Kč 399,- Kč

Posvátná tradice ve starém Egyptě

Clarková, R. /Volvox Globator/

Mystéria starověkého Egypta nás fascinují už stovky let. S každým archeologickým objevem se však tajemství prohlubuje: co pobízelo tuto pradávnou civilizaci, aby vytvořila tolik neobyčejně krásných promyšlených chrámů, hrobek a pyramid? Skutečný význam a účel skrytý...

509,- Kč 599,- Kč

Lživé ságy starého Severu

/Herrmann & synové/

Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli...

315,- Kč 370,- Kč

Staroislandské ságy

/Garamond/

Nové, doplněné a upravené vydání základního pramene poznání světa starých Seveřanů – knihy Staroislandské ságy – obsahuje pět nejznámějších islandských ság v redigovaném překladu Ladislava Hegera. Ságy realisticky líčí každodenní život na Islandu v...

Jak je psáno-Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv. 4: Mezi písemnými prameny ze starověké Levanty tvoří nezanedbatelnou součást texty vědecké, právní, administrativní a školní povahy. Prostřednictvím komentované antologie se tak čtenář může seznámit s vývojem jednotlivých skupin textů či žánrů. Pro řazení...

253,- Kč 298,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku