Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Perun bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství

Téra, M. /Pavel Mervart/

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských tradic. Mimo pozornost...

Věštění v antickém Řecku III. -Země a mrtví

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve středověku. Část nazvaná „Čísla“ informuje o pozadí a...

339,- Kč 399,- Kč

Posvátná tradice ve starém Egyptě

Clarková, R. /Volvox Globator/

Mystéria starověkého Egypta nás fascinují už stovky let. S každým archeologickým objevem se však tajemství prohlubuje: co pobízelo tuto pradávnou civilizaci, aby vytvořila tolik neobyčejně krásných promyšlených chrámů, hrobek a pyramid? Skutečný význam a účel skrytý...

509,- Kč 599,- Kč

Lživé ságy starého Severu

/Herrmann & synové/

Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli...

315,- Kč 370,- Kč

Staroislandské ságy

/Garamond/

Nové, doplněné a upravené vydání základního pramene poznání světa starých Seveřanů – knihy Staroislandské ságy – obsahuje pět nejznámějších islandských ság v redigovaném překladu Ladislava Hegera. Ságy realisticky líčí každodenní život na Islandu v...

Jak je psáno-Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv. 4: Mezi písemnými prameny ze starověké Levanty tvoří nezanedbatelnou součást texty vědecké, právní, administrativní a školní povahy. Prostřednictvím komentované antologie se tak čtenář může seznámit s vývojem jednotlivých skupin textů či žánrů. Pro řazení...

253,- Kč 298,- Kč

Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta-Texty k dějinám starověké Levanty

Mynářová, J. /Oikoymenh/

Sv. 6: Šestý svazek řady Starověké písemnictví Levanty představuje čtenáři historický vývoj Levanty, a to prostřednictvím syntézy písemných pramenů a hmotné kultury. Ve své úvodní části předkládá kulturně-historický vhled do prostoru starověké Levanty, a to nejen...

296,- Kč 348,- Kč

Když království sestoupilo z nebes

Prosecký, J. /Academia/

Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie od konce 3. tisíciletí do 3. století př. Kr. (od období III. dynastie z města Uru do konce vlády perských panovníků)....

310,- Kč 365,- Kč

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Hrůša, I. /Vyšehrad/

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve...

279,- Kč 328,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku