Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Na stezkách domu Baalova-Náboženské texty literární a kultické

kol. autorů /Oikoymenh/

Tento svazek komentované antologie přináší čtenářům výběr z textů pocházejících z oblasti Syropalestiny a okolních zemí, které se bezprostředně vztahují k jeho náboženskému prostředí. Text je rozdělen do dvou částí. První, kterou označujeme jako literární,...

338,- Kč 398,- Kč

A po celou zimu byl klid-Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách

Králová, K. /Pistorius & Olšanská/

Kniha usiluje o rekonstrukci pojetí času u starých Seveřanů a zároveň ukazuje, jak se lišilo od způsobu, jakým chápe čas současný člověk. Starověký člověk, který nenosil hodinky a nedělil den na hodiny, minuty a vteřiny, nutně musel běh času vnímat jinak než my....

144,- Kč 169,- Kč

Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty.

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv 3: Tento svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu...

211,- Kč 248,- Kč

Jako pták v kleci-Epigrafické památky starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

5. svazek je obdobně jako další svazky této řady komentovanou antologií primárních písemných pramenů z prostoru starověké Syropalestiny, tentokrát tzv. “epigrafiky”. Kniha je rozdělena do čtyř chronologických částí, přičemž nejstarší zde pojednané texty pocházejí...

296,- Kč 348,- Kč

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Urbanová, D. /Host, MU Brno/

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž...

288,- Kč 339,- Kč

Starověké báje a pověsti

Mertlík, R. /Argo/

Po více než dvaceti letech znovu vychází soubor nejznámějších starověkých bájí a pověstí, které na základě děl nejslavnějších antických básníků skvostně převyprávěl Rudolf Mertlík, jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z klasických jazyků. Díky...

423,- Kč 498,- Kč

Věštění v antickém Řecku II.-Tělo a sny

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku....

471,- Kč 555,- Kč

Zákonem nechť je budována zem-Staroseverské zákony a zákoníky

Starý, J. /Herrmann & synové/

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a...

212,- Kč 249,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku