Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta-Texty k dějinám starověké Levanty

Mynářová, J. /Oikoymenh/

Sv. 6: Šestý svazek řady Starověké písemnictví Levanty představuje čtenáři historický vývoj Levanty, a to prostřednictvím syntézy písemných pramenů a hmotné kultury. Ve své úvodní části předkládá kulturně-historický vhled do prostoru starověké Levanty, a to nejen...

296,- Kč 348,- Kč

Když království sestoupilo z nebes

Prosecký, J. /Academia/

Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie od konce 3. tisíciletí do 3. století př. Kr. (od období III. dynastie z města Uru do konce vlády perských panovníků)....

310,- Kč 365,- Kč

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Hrůša, I. /Vyšehrad/

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve...

279,- Kč 328,- Kč

Život Mojžíšův-řecko-česky

Filón z Alexandrie

127,- Kč 149,- Kč

Na stezkách domu Baalova-Náboženské texty literární a kultické

kol. autorů /Oikoymenh/

Tento svazek komentované antologie přináší čtenářům výběr z textů pocházejících z oblasti Syropalestiny a okolních zemí, které se bezprostředně vztahují k jeho náboženskému prostředí. Text je rozdělen do dvou částí. První, kterou označujeme jako literární,...

338,- Kč 398,- Kč

A po celou zimu byl klid-Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách

Králová, K. /Pistorius & Olšanská/

Kniha usiluje o rekonstrukci pojetí času u starých Seveřanů a zároveň ukazuje, jak se lišilo od způsobu, jakým chápe čas současný člověk. Starověký člověk, který nenosil hodinky a nedělil den na hodiny, minuty a vteřiny, nutně musel běh času vnímat jinak než my....

144,- Kč 169,- Kč

Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty.

kol. autorů /Oikoymenh/

Sv 3: Tento svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu...

211,- Kč 248,- Kč

Jako pták v kleci-Epigrafické památky starověké Levanty

kol. autorů /Oikoymenh/

5. svazek je obdobně jako další svazky této řady komentovanou antologií primárních písemných pramenů z prostoru starověké Syropalestiny, tentokrát tzv. “epigrafiky”. Kniha je rozdělena do čtyř chronologických částí, přičemž nejstarší zde pojednané texty pocházejí...

296,- Kč 348,- Kč

Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Urbanová, D. /Host, MU Brno/

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž...

288,- Kč 339,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku