Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Starověké báje a pověsti

Mertlík, R. /Argo/

Po více než dvaceti letech znovu vychází soubor nejznámějších starověkých bájí a pověstí, které na základě děl nejslavnějších antických básníků skvostně převyprávěl Rudolf Mertlík, jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z klasických jazyků. Díky...

Věštění v antickém Řecku II.-Tělo a sny

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku....

471,- Kč 555,- Kč

Zákonem nechť je budována zem-Staroseverské zákony a zákoníky

Starý, J. /Herrmann & synové/

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a...

212,- Kč 249,- Kč

Staroegyptské náboženství II.-Život a úděl člověka

Janák, J. /Oikoymenh/

Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem. V úvodu...

Písemnictví starého Předního východu

/Oikoymenh/

Tato kniha je prvním svazkem šestidílné řady týkající se písemnictví a dějin starověké Syropalestiny v kontextu okolních kultur. Kniha mapuje písemné památky starověkého Předního východu se zaměřením na Mezopotámii, Sýrii, Palestinu, Anatolii, Írán, Arabský...

593,- Kč 698,- Kč

Eddica minora

Starý, J. (nakladatelství Herrmann & synové)

Edica Minnora je soubor staroseverských básní doby vikinské a období skandinávského středověku, dochovaných roztroušeně na pergamenech. V tomto unikátním korpusu jsou obsaženy zejména ságy o dávnověku, které popisují život a slavné činy dávných severských hrdinů,...

Panství a spása-Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě

Assmann, J. /Oikoymenh/

Autor zde shrnuje výtěžky svých studií ke staroegyptským, staro­izraelským a evropským představám o politickém řádu. Soustřeďuje se přitom na proměnlivé vztahy mezi politickým společenstvím a náboženskými soustavami, přičemž rozlišuje dva aspekty politické...

338,- Kč 398,- Kč

Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún

J. R. R. Tolkien (nakladatelství Argo)

Autor Pána prstenů se vždy zajímal o severskou mytologii. Příběh o Sigurdovi a Gudrún je součástí Ságy o Völsunzích, ale hlavní hrdina se objevuje i v Eddě. Tolkien spojil zlomky příběhu v ucelenou linii a zpracoval ji za využití obtížného eddického verše, při...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku