Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Orfeův sestup do podsvětí - Výbor z orfických textů

(nakladatel Pavel Mervart)

Tento výbor z textů spojených s Orfeem a orfismem zpřístupňuje doklady pozoruhodného mytologického a náboženského fenoménu, který se, počínaje renesancí, znovu a znovu vynořuje v literatuře, hudbě a výtvarném umění. Ve staré řecké a římské mytologii je Orfeus...

212,- Kč 249,- Kč

Řád a chaos v archaických kulturách

(nakladatelství Herrmann & synové)

Kolektivní studie Řád a chaos v archaických kulturách přináší sedm statí předních českých badatelů, kteří analyzují pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách. Všechny studie spojuje snaha neomezovat analýzu řádu a chaosu na jeden z jejich konkrétních...

212,- Kč 249,- Kč

Věštění v antickém Řecku I.

Vítek, T. /Herrmann a synové/

První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných znamení. V publikaci lze nalézt bezmála veškerý přístupný...

423,- Kč 498,- Kč

Tajemství run

Guido von List (nakladatelství Volvox Globator)

Čtenáři se poprvé nabízí možnost poznat v českém jazyce práci předního rakouského ariosofa konce 19. stol., G. von Lista (1848-1919). Unikátní dílo, sestávající z části věnované runám a části věnované heraldice a etymologii, bylo zamýšleno jako předmluva pro...

Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku

/Argo/

Ságy o dávnověku jsou svéráznými skvosty bohaté vypravěčské tradice Islandu. Otevírají fantazijní světy, v nichž se bájní severští hrdinové utkávají s nadpřirozenými protivníky, oddávají se bujarým pitkám a dobývají nedobytné panny. Čtyři stěžejní ságy - o...

253,- Kč 298,- Kč

Starověká náboženství - Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu

Heller, J. (nakladatelství Verbum)

První knižní vydání populární učebnice religionistiky. V minulosti již dvakrát vyšlo jako skripta Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (1978 a 1988). Kniha přináší ucelený obraz náboženství sousedů Izraele - náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a...

Zákon a právo v archaických kulturách

(nakladatelství Herrman & synové)

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a...

283,- Kč 333,- Kč

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Dostálová, R. (nakladatelství Pavel Mervart)

Stál-li epik Homér v 8. století př. n. l. u počátků řecké a vlastně i evropské literatury, stojí v 5. století n. l. na jejím konci epik Nonnos z Panopole píšící stále týmž jazykem i metrem a nacházející inspiraci v obrovském pokladu řeckého bájesloví. O Nonnovi -...

212,- Kč 249,- Kč

Magie ve starém Egyptě

Pinchová, G /Mladá fronta/

Autorka je jedním z největších odborníků na danou problematiku, avšak tato bohatě ilustrovaná kniha je určena i laické veřejnosti, přesto je pravidelně citována i v odborných kruzích. Magie byla v Egyptě využívána faraony, ale i běžnými lidmi – těhotné ženy na...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku