Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Tajemství run

Guido von List (nakladatelství Volvox Globator)

Čtenáři se poprvé nabízí možnost poznat v českém jazyce práci předního rakouského ariosofa konce 19. stol., G. von Lista (1848-1919). Unikátní dílo, sestávající z části věnované runám a části věnované heraldice a etymologii, bylo zamýšleno jako předmluva pro...

254,- Kč 299,- Kč

Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku

/Argo/

Ságy o dávnověku jsou svéráznými skvosty bohaté vypravěčské tradice Islandu. Otevírají fantazijní světy, v nichž se bájní severští hrdinové utkávají s nadpřirozenými protivníky, oddávají se bujarým pitkám a dobývají nedobytné panny. Čtyři stěžejní ságy - o...

253,- Kč 298,- Kč

Starověká náboženství - Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu

Heller, J. (nakladatelství Verbum)

První knižní vydání populární učebnice religionistiky. V minulosti již dvakrát vyšlo jako skripta Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (1978 a 1988). Kniha přináší ucelený obraz náboženství sousedů Izraele - náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a...

298,- Kč 350,- Kč

Zákon a právo v archaických kulturách

(nakladatelství Herrman & synové)

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a...

283,- Kč 333,- Kč

Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole

Dostálová, R. (nakladatelství Pavel Mervart)

Stál-li epik Homér v 8. století př. n. l. u počátků řecké a vlastně i evropské literatury, stojí v 5. století n. l. na jejím konci epik Nonnos z Panopole píšící stále týmž jazykem i metrem a nacházející inspiraci v obrovském pokladu řeckého bájesloví. O Nonnovi -...

212,- Kč 249,- Kč

Magie ve starém Egyptě

Pinchová, G /Mladá fronta/

Autorka je jedním z největších odborníků na danou problematiku, avšak tato bohatě ilustrovaná kniha je určena i laické veřejnosti, přesto je pravidelně citována i v odborných kruzích. Magie byla v Egyptě využívána faraony, ale i běžnými lidmi – těhotné ženy na...

Chrám světa: Svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta

Verner, M. /Academia/

Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských chrámů, jejich architektury, výzdobného programu a náboženských textů. Výsledky bádání...

506,- Kč 595,- Kč

Náboženství ve starověkém Egyptě - Bohové, mýty a náboženská praxe

Baines J., Lesko, L. a Silverman, D. (nakladatelství Verbum)

Při přípravě a uspořádání této knihy se autoři zaměřili na to, aby ukázali náboženství jak ze strany společenské elity, tak i z pohledu obyčejných lidí. David Silverman nastiňuje a analyzuje staroegyptské představy o božském a následně třídí a diskutuje...

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém

(nakladatelství Perplex)

V překladu Miroslava Černého se českým čtenářům představuje klasické dílo staré severské literatury, které je inspirováno hrdinskými příběhy ze středověkých dějin kmene Gótů a jiných germánských národů. Jde o fiktivní text sestavený v průběhu 13. století,...

169,- Kč 199,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku