Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Chrám světa: Svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta

Verner, M. /Academia/

Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských chrámů, jejich architektury, výzdobného programu a náboženských textů. Výsledky bádání...

506,- Kč 595,- Kč

Náboženství ve starověkém Egyptě - Bohové, mýty a náboženská praxe

Baines J., Lesko, L. a Silverman, D. (nakladatelství Verbum)

Při přípravě a uspořádání této knihy se autoři zaměřili na to, aby ukázali náboženství jak ze strany společenské elity, tak i z pohledu obyčejných lidí. David Silverman nastiňuje a analyzuje staroegyptské představy o božském a následně třídí a diskutuje...

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém

(nakladatelství Perplex)

V překladu Miroslava Černého se českým čtenářům představuje klasické dílo staré severské literatury, které je inspirováno hrdinskými příběhy ze středověkých dějin kmene Gótů a jiných germánských národů. Jde o fiktivní text sestavený v průběhu 13. století,...

169,- Kč 199,- Kč

Mudrosloví v archaických kulturách

(nakladatelství Herrmann & synové)

Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách. Jednotlivé...

212,- Kč 249,- Kč

Sága o Hervaře - komentáře

Kozák, j. jr. /Herrmann & synové/

Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť...

212,- Kč 249,- Kč

Zakázaná víra-Tajné dějiny gnosticismu

Smoley, R. /Slovart/

Autor zkoumá vznik, rozmach i zánik předkřesťanského nábožensko-filozofického proudu skrývajícího se pod pojmem gnosticismus, a důvody, proč je o něj v současnosti tak velký zájem. Nabízí odpověď na otázku, co je gnose, kde, kdy a za jakých podmínek gnosticismus vznikl,...

Staroegyptské náboženství I.-Bohové na zemi a v nebesích

Janák, J. (nakladatelství Oikoymenh)

Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich...

304,- Kč 358,- Kč

Sága o Hervaře

Kozák, J. (Herrmann & synové)

Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v...

212,- Kč 249,- Kč

Corpus Hermeticum

Chlup, R. /Herrmann & synové/

Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní...

472,- Kč 555,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku