Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Mithra a mithraismus

Robert Turcan /Vyšehrad/

Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi...

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. (nakladatelství Oikoymenh)

Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského pojetí zbožnosti.

279,- Kč 328,- Kč

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu

kol. autorů /Libri/

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně...

127,- Kč 149,- Kč

Edda a Sága o Ynglinzích

Snorri Sturluson /Argo/

Snorri Sturluson (1178/9-1241) zpracoval severskou mytologii, známou také z tzv. Starší nebo Básnické Eddy , do svého druhu učebnice básnické tvorby. Jeho Edda obsahuje shrnutí eddické látky (pod názvem Gylffiho oblouzení), poučení o práci s ustálenými metaforami,...

296,- Kč 348,- Kč

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. /Oikoymenh/

279,- Kč 328,- Kč

Řekové a iracionálno

E. R. Dodds /Oikoymenh/

Britský autor, který ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr., nabízí netradiční pohled na kulturu, tradičně spojovanou s vítězstvím rozumu.

323,- Kč 380,- Kč

Egypt ve světle teorie kultury

Assmann, J. /Oikoymenh/

Publikace německého egyptologa, který patří k nejvýznamnějším znalcům náboženství a náboženské literatury starověkého Egypta.

117,- Kč 138,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku