Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Nejstarší náboženství: Mezopotámie

Bottéro, J. /Academia/

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a historického vývoje se zabývá především...

Edda a Tóra

Kornelis Heiko Miskotte /Eman/

Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebrejských Písmech, který vede...

236,- Kč 278,- Kč

Edda

(nakladatelství Argo)

Revidovaný překlad slavného středověkého rukopisu, obsahujícího nejstarší a nejvelkolepější germánské mytické a hrdinské písně. Mytická část vypráví příběhy severských božstev od vzniku světa až po jeho soumrak, např. o moudrém Ódinovi, o zamilovaném Frejovi,...

423,- Kč 498,- Kč

Mithra a mithraismus

Robert Turcan /Vyšehrad/

Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi...

25,- Kč 29,- Kč

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. (nakladatelství Oikoymenh)

Kniha jednoho z nejvýznamnějších znalců staroegyptského náboženství ukazuje na základě původních textů vývoj egyptského pojetí zbožnosti.

279,- Kč 328,- Kč

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu

kol. autorů /Libri/

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně...

Edda a Sága o Ynglinzích

Snorri Sturluson /Argo/

Snorri Sturluson (1178/9-1241) zpracoval severskou mytologii, známou také z tzv. Starší nebo Básnické Eddy , do svého druhu učebnice básnické tvorby. Jeho Edda obsahuje shrnutí eddické látky (pod názvem Gylffiho oblouzení), poučení o práci s ustálenými metaforami,...

296,- Kč 348,- Kč

Egypt. Theologie a zbožnost ranné civilizace

Assmann, J. /Oikoymenh/

279,- Kč 328,- Kč

Řekové a iracionálno

E. R. Dodds /Oikoymenh/

Britský autor, který ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr., nabízí netradiční pohled na kulturu, tradičně spojovanou s vítězstvím rozumu.

323,- Kč 380,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku