Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Vyznání Bratrstva Kříže s Růží: Esoterická analýza spisu Confessio Fraternitatis R.C.

Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Confession Fraternitatis neboli Vyznání Bratrstva Kříže s Růží, je druhým z trojice slavných Rosekruciánských manifestů, jež vyšel poprvé tiskem v roce 1615. Kniha obsahuje vedle původního textu rozsáhlou esoterickou analýzu od Jana van Rijckenborgha, který popisuje toto...

213,- Kč 250,- Kč

Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze II.díl: Esoterická analýza chymické svatby Christiana Rosenkreuze roku 1459

Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze je jedním ze tří slavných rosekruciánských manifestů, poprvé publikovaná v roce 1616. Kniha je hermetickým alegorickým příběhem iniciační cesty Christiana Rosenkreuze. Jak autor uvádí, tato kniha byla a je průvodcem pro lidi, kteří...

396,- Kč 466,- Kč

Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze I.díl: Esoterická analýza chymické svatby Christiana Rosenkreuze roku 1459

Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Alchymická svatba Christiana Rosenkreuze je jedním ze tří slavných rosekruciánských manifestů, poprvé publikovaná v roce 1616. Kniha je hermetickým alegorickým příběhem iniciační cesty Christiana Rosenkreuze. Jak autor uvádí, tato kniha byla a je průvodcem pro lidi, kteří...

420,- Kč 494,- Kč

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Novotná, M. /Herrmann & synové/

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Těžištěm knihy je sémantická analýza kořene ham,...

189,- Kč 222,- Kč

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková: Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie

Lovčí, R. /Obec unitářů v Plzni/

„Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková. Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie." Tento název nesla přednáška historika Radovana Lovčího, která byla uskutečněna v roce 2013 v muzeu v Lánech u Prahy. Pojednávala o vztahu Charlotty a Tomáše G....

127,- Kč 149,- Kč

Tajemství zlatého květu: Čínská kniha života

Jung, C. G.; Wilhelm, R. /Vyšehrad/

Nové vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného komentáři C. G. Junga. Kniha zprostředkuje vhled nejen do tajné náboženské tradice staré Číny, ale seznamuje zároveň s Jungovým názorem na vztah západní a východní tradice, jakož i s jeho koncepcí...

195,- Kč 229,- Kč

Tao te ťing: O tajemství hlubším než hlubina sama

Lao-c´ /Dokořán/

Kniha Tao te-ťing představuje jednu ze základních knih světa a hlavní zdroj čínského malířství a poezie. V roce 1973 byly v hrobce Ma-wang-tuej odkryty na hedvábných svitcích nejstarší známé texty knihy, ale ke skutečné senzaci došlo v roce 1993, kdy byl v jiné hrobce...

168,- Kč 198,- Kč

Mistr, který létal na větru: Staročínská kniha Lie-c’

Beran, J. /Academia/

Spolu se Starým mistrem (Lao-c´) a Mistrem Čuangem je kniha Mistr Lie (Lie-c´) taoistickou tradicí brána za součást triády zakládajících textů. Navzdory pochybnostem o jejím původu a autenticitě přetrvala dodnes. Dochovaný text ze 4. stol. se pojí s Čang Čanovým...

Čtyři dohody-Kniha moudrosti starých Toltéků

Don Miguel Ruiz, jr. /Pragma/

Ve Čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj špatných životních návyků, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí nový přístup k vlastnímu vnitru, abychom dokázali proměnit svůj...

Náboženství Mayů

Kostićová, Z. M. /Karolinum/

Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? Jaké rituály provozovali? Jaké představy měli o světě i sami o sobě? A jaké představy o nich máme dnes? Syntetizující práce Zuzany Marie Kostićové podává souborný, srozumitelný a...

323,- Kč 380,- Kč

Klasické tibetské příběhy: Mysterium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. O ptácích a opicích. Zrcadlo králů.

Kolmaš, J. /CAD Press/

Překlady, které editor zařadil do publikace Klasické tibetské příběhy, spojuje kromě jazyka originálů i osoba překladatele - profesora Josefa Kolmaše, zakladatele československé tibetologie. Profesor Kolmaš publikoval desítky vědeckých studií doma i v zahraničí, čímž...

270,- Kč 435,- Kč

K počátkům svobodomyslné víry-Příběh Jana Kalence

Plotěná, J. /Unitaria/

Kniha o životě „nožíře-filozofa“ Jana Kalence i jeho názorových souputníků patří do kategorie nemnoha česky psaných studií věnovaných dějinám antitrinitářství (unitářství) na našem území a je důležitým příspěvkem k dějinám víry v jednoho Boha i hledání...

169,- Kč 199,- Kč

Santería: Uctívání svatých na Kubě

Šulcová , V. /Vodnář/

Santería – u nás prakticky neznámé náboženství má ve světě více jak sto miliónů vyznavačů. Je velice komplexním náboženským systémem s jasnou představou o fungování světa, lidském osudu i o roli dobra a zla. Santería si přizpůsobila původní přírodní magii pro...

400,- Kč 470,- Kč

Šamanismus a archaické techniky extáze

Eliade, M. /Argo/

Kniha pojednává o šamanismu a zasazuje jej do kontextu obecné historie náboženství.

423,- Kč 498,- Kč

Za půlnočním sluncem Vánoc

Funk, K. /Malvern/

Karel Funk nás v této knize uvádí do mystického a spirituálního rozměru událostí, legend a příběhů Adventu a Vánoc.

204,- Kč 240,- Kč

Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků

Funk, K. /Malvern/

Známý autor ve své nové knize ukazuje, kterak se lze hlouběji vztahovat k rytmickému koloběhu ročních dob a svátků. Prožívat mystický rok, začínající Vánocemi, znamená prožívat i děje, s nimiž souvisí vláda čtyř kosmických archandělů ročních dob. Znamená to...

286,- Kč 336,- Kč

Kabala-Praktická kabala, kabala a magie, invokace

Encausse-Papus, G. /Volvox Globator/

Každý filosof, ať se jmenoval Lullus, Spinoza nebo Leibniz, jakmile se přiblížil k nejvznešenějším ideím, jichž je lidský duch schopen, blížil se ke kabalistickým názorům; vždyť žádná z historických esoterních kultur se nám nezachovala v takové plnosti a nemluví k...

169,- Kč 199,- Kč

Víra bez jistoty-Liberální teologie v 21. století

Rasor, P. /Unitaria/

Pro lidi, kteří se opravdově zabývají svou spiritualitou, není spojení víry s nejistotou protimluv, ale jediná možnost, která dává smysl. Stejně jako je každá pravda vždy spárována s nejistotou a dějiny neustále ukazují, že neměnné pravdy neexistují. Navíc vývoj...

280,- Kč 329,- Kč

Snění temnoty-Magie, sex a politika

Starhawk /Malvern/

Kniha Snění temnoty: magie, sex a politika čelné představitelky hnutí wicca a významné politické aktivistky vystupující pod jménem Starhawk pozoruhodně spojuje oblasti magie, spirituality a snah o politické a společenské změny. Nabízí mýtus o životním naplnění a léčivé...

Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

Vlčková, J. /Libri/

Kníha se soustřeďuje na rozlehlou geografickou oblast osídlenou v minulosti germánskými kmeny (pevninská Evropa, Skandinávie, Britské ostrovy a Island) a doplňkově se zabývá i Finskem, které do oblasti geograficky náleží. Hesla se zabývají prameny, z nichž se mýty...

298,- Kč 350,- Kč

Čínská Gnose-Komentáře k Tao te ťingu

Petri, C. de; Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Gnose je univerzální, čas ani prostor ji nemůže omezovat. Je obsažena v moudrosti všech staletí, všech národů a ras. Tak přibližně před dvěma tisíci lety napsal čínský filosof Lao c’ své nepomíjivé dílo Tao te ťing. Toto dílo je tak celistvé, tak důkladné, že ve...

314,- Kč 369,- Kč

Kořeny indoevropské duchovní tradice

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Český religionista a překladatel ze sanskrtu Jan Kozák (Ašvaghóša: Příběh Buddhova života, Praha 2005; Manuův zákoník, Praha 2012) vykládá přehlednou učebnicovou formou původní ideologii a náboženství Indoevropanů založených na védské moudrosti, tj. podstatu starého...

332,- Kč 390,- Kč

Spiritualita (nejen) pro skeptiky

Samojský, P. /Unitaria/

Nejdůležitějším rysem publikace je autorův důsledně otevřený přístup k lidské spiritualitě a snaha o její co nejširší pojetí. P. Samojský, jenž myšlenkové podklady pro sepsání této knihy shromažďoval v průběhu své dosavadní dvacetileté unitářské duchovenské...

280,- Kč 329,- Kč

Korejská náboženství

Glomb,V.; Löwensteinová, M. /Togga/

Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně...

289,- Kč 340,- Kč

Rituální jeskyně starých Mayů-Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů

Chládek, S. /Academia/

Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i...

676,- Kč 795,- Kč

Apokalypsa nebo transformace?

Vojtíšek, Z. /Dingir/

Mileniální koncepce v minulosti i současnosti

247,- Kč 290,- Kč

Džinismus-Jako spásná nauka, světový názor a náboženství

Werner, K. /CAD Press/

První a jediná publikace v češtině (i slovenštině) o džinismu - jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství, navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, prof. Karla Wernera, autora řady vědeckých prací a...

567,- Kč 667,- Kč

Bible ve světle mystiky-Evangelium sv. Matouše, Evangelium sv. Lukáše, Evangelium sv. Marka

Weinfurter, K. /Daranus/

Karel Weinfurter (1867-1942) je právem považován za největšího českého mystika, okultistu a zasvěcence. Když v roce 1929 začala vycházet jeho Bible ve světle mystiky, vzbudilo to rozruch nejen mezi katolíky. Weinfurterova biblická interpretace, založená na srovnání s jinými...

203,- Kč 239,- Kč

Unitářství-spiritualita pro 21. století

Pivoňka, L. /Unitaria/

V knize je stručně představeno české unitářství, které původně vzešlo z protestantské reformace, dnes je však otevřenou univerzalistickou společností. U založení novodobé Náboženské společnosti českých unitářů stál duchovní Norbert Fabián Čapek, jehož s...

42,- Kč 49,- Kč

Vúdú-Magie a náboženství

Šulcová, V. /Vodnář/

Kniha poutavě shrnuje informace o tomto synkretickém afro-karibském náboženství a je vhodnou četbou nejenom pro zájemce o teoretickou část této problematiky, ale i pro osoby se zájmem o praktickou stránku věci, kteří zde naleznou údaje o filosofických a kosmologických...

366,- Kč 430,- Kč

Tao te-ťing

Lao-c´ /Dokořán/

Tao te ťing-Kniha o TAO a Cestě k Ctnosti

Lao-c’ /Fontána/

Převod a komentáře Josef A. Zentrich Lao’c je považován za zakladatele filozofie taoismu v 5. století před naším letopočtem. Tao je cestou k vnitřní jednotě a životu v souladu. Zde je několik úryvků, které jsou velice inspirující: zanechte svátosti, odložte učenost a...

228,- Kč 268,- Kč

Magie a mystika-v minulosti a současnosti

Aram, K. /Volvox Globator/

První české vydání zásadní knihy dokumentující vývoj magických a mystických učení od dob babylonských až po současnost (kniha vyšla v roce 1929). Dílo neuvěřitelné už jen svým rozsahem! Kurt Aram (vlastním jménem Hans Fischer) byl německý novinář a spisovatel,...

552,- Kč 649,- Kč

Kniha Mormonova-Vybrané části s komentáři a vysvětlivkami

Riessová, J. /Volvox Globator/

Svatá kniha několika milionu věřících, kteří žijí především v USA, nyní vychází v češtině s komentářem vědkyně a konvertitky Jany Riessové. Ve zkrácené verzi nám přibližuje a osvětluje na první pohled kuriózní směsici známých biblických postav a dějin a pro...

229,- Kč 269,- Kč

Tibetská kniha o životě a smrti

Sogjal-rinpočhe (nakladatelství Argo)

Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického nazírání duchovní skutečnosti. Seznamuje čtenáře s meditačními technikami, osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti. Především se ale text detailně zabývá...

338,- Kč 398,- Kč

Lidé svatých zemí

Čejka, M. /Barrister & Principal/

Marek Čejka (1975) je politolog, právník a cestovatel. Mnohokrát navštívil Blízký východ i řadu dalších oblastí. Zabývá se vědeckou a přednáškovou činností, je autorem několika úspěšných knih, mj. Izrael a Palestina (2005) a Judaismus a politika v Izraeli (2009) a řady...

115,- Kč 135,- Kč

Encyklopedie baltské mytologie

Běťáková, E. a Blažek, V. /Libri/

Představuje přehledně uspořádanou syntézu mytologických jmen a předkřesťanských institucí baltských národů, jak je zachytili kronikáři, duchovní a lexikografové zejména v 16.-18. století a doplnili sběratelé litevských a lotyšských národních písní a pověstí z...

251,- Kč 295,- Kč

Svatební rituály u nás a ve světě

(NLN - Nakladatelství Lidové noviny)

Svatba je významnou součástí života každého člověka. V nánosech globalizačních procesů se postupně rozpouští naše vlastní identita a tento proces zasáhl i do tak důležitých a osobních věcí, jako je výběr partnera. Dívky stále více touží po mužích, kteří se...

271,- Kč 319,- Kč

2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha

Kostićová, Z. M. /Malvern/

Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tato kniha pokouší odpovědět i na další otázky...

Potřebuje člověk náboženství?

Hašpl, K. (nakladatelství Unitaria)

Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti,...

170,- Kč 200,- Kč

Tvůrčí náboženství

Norbert F. Čapek, Hašpl, K. a Šíma, J. (nakladatelství Unitaria)

Náboženství obvykle bývá spojováno s tradicí, která odkazuje do minulosti - k prorokům, zakladatelům a moudrosti dávných zjevení. V unitářském pojetí však náboženství vychází z přirozené potřeby člověka "být náboženským", tedy vnášet do svého života vyšší...

136,- Kč 160,- Kč

Mayský kalendář a další kalendáře minulosti

Stray, G. /Dokořán/

Angličan Geoff Stray, který se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik desetiletí, v této knížce objasňuje rozdíly mezi různými typy kalendářů starověkých civilizací, pro něž bylo studium nebeských cyklů životně důležitým pilířem poznání a...

168,- Kč 198,- Kč

Traktát o třech podvodnících - Příběh kacířské knihy, která neexistovala

Minois, G. (nakladatelství Volvox Globator)

Už od 13. století, v době, kdy se naplno rozpoutal konflikt mezi papežem a císařem, se mluví o existenci kacířského spisu, který odsuzuje Mojžíše, Ježíše a Mohameda jako tři podvodníky a manipulátory, kteří používali falešné zázraky a strach z božího hněvu, aby...

254,- Kč 299,- Kč

Úvod do šamanismu

Dubios, T. A. /Volvox Globator/

T. Dubios je profesorem wisconsinské univerzity, zaměřuje se na šamanské tradice z celého světa, od Sibiře přes severní i jižní Ameriku až po Asii. Zabývá se i pokusy o vymýcení těchto tradic i jejich znovuobnovení v novém kulturním i společenském kontextu.

Cesty božstev-Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku

Havlíček, J. /Masarykova univerzita Brno/

Autor se ve své knize věnuje zajímavému tématu z oblasti interpretace náboženství a nacionalismu v realitě moderního Japonska. Čtenáři nabízí kompaktní analýzu, ve které snoubí historický, religionistický a politologický horizont. Název publikace Jakuba Havlíčka...

247,- Kč 290,- Kč

Náboženství moudrosti

Mikeš, O. (nakladatelství Unitaria)

Originální pokus Ing. Dr. Otakara Mikeše, DrSc., o nový pohled na základní náboženské otázky pod zorným úhlem moderních vědeckých poznatků a vývoje soudobé společnosti. Čtenáři, kteří mají zájem o postmoderní teologickou práci oproštěnou od staletých předsudků a...

144,- Kč 169,- Kč

Nárys dějin unitářství

Špale, D. /Unitaria/

Drahomil Špale se na přelomu 40. a 50. let 20. století pustil do badatelské práce v oblasti, která se mnoha jiným nezdála dostatečně úrodná. Chtěl prokázat, že české unitářství má pevné kořeny hluboko v historii. To se mu podařilo a české unitářství, jež bylo...

145,- Kč 170,- Kč

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Martin C. Putna /Vyšehrad/

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v...

Tao míru

Wang Čeng (nakladatelství Pragma)

Wang Čen uvažoval nad otázkami: jak můžeme najít pravý pacifismus, takový, který ukončí konflikty, dříve než začnou? Jsme vůbec schopni napravit své sebedestruktivní tendence? Pro odpovědi se obrátil k pozoruhodnému zdroji: nebyly to teorie o lidské přirozenosti a vláda...

228,- Kč 268,- Kč

Pátá dohoda

Ruiz, M. (nakladatelství Pragma)

Dlouho očekávaný titul od autora známého v celém světě jako naguala z rytířského rodu Orlů a mistra starého moudrého toltéckého učení. V duchu toltécké tradice dohoda jednoznačně určuje své poslání. Přesto ale s hlubokým a moudrým významem a náročným plněním.

Malá encyklopedie taoismu

Ando, V. (nakladatelství Libri)

Kniha zahrnuje několik set výkladových hesel vzájemně provázaných odkazy a pokrývajících všechny oblasti filozofie a náboženství taoismu (včetně lidových představ a magických praktik navazujících na Knihu proměn), životopisy významných taoistů - počínaje legendární...

323,- Kč 380,- Kč

Santería

Llorensová, I. /Volvox Globator/

Kniha antropoložky Llorensové představuje komplexní studii, která otevírá dveře do tajemného světa tohoto zvláštního náboženství. Věnuje se historickému kontextu jeho vzniku, popisuje, jaký vliv na jeho utváření měl obchod s africkými otroky, kteří v skrytu udržovali...

254,- Kč 299,- Kč

Gnóze

Kurt Rudolph /Vyšehrad/

Gnóze neboli náboženství „poznání“ či „vědění“ (řec. gnósis) představuje významný nábožensko-filosofický proud pozdní antiky s kořeny v židovském mudrosloví a apokalyptice, íránsko-zoroastrovských náboženských představách a řeckém myšlení. Ve svébytné...

Neočekávaná cesta-O konverzi z buddhismu ke katolictví

Williams, P. /CDK/

Neočekávaná cesta je velmi osobním vyznáním Paula Williamse, anglického profesora religionistiky a bývalého čelného propagátora buddhismu, v němž vysvětluje důvody své konverze k římskokatolické církvi. Autor seznamuje čtenáře s vlastním duchovním vývojem a...

212,- Kč 249,- Kč

Král světa

René Guénon (nakladatelství Malvern)

René Guénon (1886-1951), francouzský filosof a matematik, který po zasvěcení do súfismu přijal jméno Abdel Wahid Jahía, patří k nejznámějším představitelům tzv. tradicionalistické školy. Z velkého množství jeho děl věnovaných především srovnávací spiritualitě,...

126,- Kč 148,- Kč

Skryté evangelium-Dešifrování duchovního poselství aramejského Ježíše

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Nové pojetí spirituality aramejského Ježíše v díle známého badatele přináší jedinečný blízkovýchodní pohled na otázky našeho duchovního života a víry. Autor ve své studii o aramejském Ježíši zkoumá různá témata vyjádřená v Ježíšových slovech a...

228,- Kč 268,- Kč

Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky

Mnislav Zelený-Atapana (nakladatelství Libri)

Jižní Amerika je geografický, nikoli kulturní pojem, a proto autor texty člení podle areálů na Andy, Velkou Amazonii, Gran Chaco, Ohňovou zemi a pro každý areál vybral vzorky mýtů, bohů, božstev, duchů, rituálů a ceremonií. Každý z areálů je jiný, ale odlišují se...

272,- Kč 320,- Kč

Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých

Kozák, J. (nakladatelství Volvox Globator)

Mandejci jsou velmi uzavřeným společenstvím. Mnozí z nich považují za zakladatele své církve Jana Křtitele. Židy, muslimy i křesťany bývají pokládáni za téměř křesťany, ač jejich nauky jsou podobné i odlišné zároveň. Mezi jejich církevními texty hraje výjimečnou...

169,- Kč 199,- Kč

Keltské bájesloví

James MacKillop (NLN - Nakladatelství Lidové Noviny)

Autor postupně rozebírá dochované mýty a vykládá je i s pomocí nejnovějších archeologických nálezů. Stranou nezůstává ani silné sepětí božstev s živočišnou říší.

Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

Kniha V,5 - XVIII /Bibliotheca gnostica/

Celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin, kdy lidé ještě měli povědomost o svém původu z horních světů, mandejsky „z nebeského Adakase“, dokonalého Člověka. Tím se nazarejské svědectví podobá jak nejstarší...

332,- Kč 390,- Kč

Ginza - gnostická bible nazarejců I.

/Bibliotheca gnostica/

„Nazarejci“ nebo také „mandejci“ či „přívrženci učení Jana Křtitele“ je prastará křesťanská obec, sídlící v jižní Mezopotámii, která, jak sama tvrdí a jak vyplývá také ze známé scénky křtu Ježíše Krista v Novém zákoně, reprezentuje velmi starou...

238,- Kč 280,- Kč

Spánek a sny

Hrdlička, J.; Starý, J. /Herrmann & synové/

Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast:...

252,- Kč 297,- Kč

I-ťing - kniha proměn

Král, O. /Maxima/

Jedna z nejstarších knih lidského rodu, která významně ovlivňovala vývoj čínské civilizace a filozofie. Její původ se váže k počátkům dynastie Sia v 18. století př. n. l. Český překlad Oldřicha Krále patří k nemnoha světovým překladům tohoto díla, které se...

Tibetská kniha mrtvých

/Vyšehrad/

Další vydání Tibetské knihy. Doplněno úvodem Prof. J. Kolmaše, významného českého sinologa, tibetologa a kulturního antropologa Další, již 4. vydání Tibetské knihy mrtvých – základního díla tibetského buddhismu, zejména buddhistické morálky a filosofie. Její vznik...

228,- Kč 268,- Kč

Rex Deus

Hopkins, M., Simmans, G. a Wallace-Murphy, T. (nakladatelství Eminent)

Rex Deus je kniha, jež přináší nový pohled na křesťanství a tajný spolek působící po staletí jako posvátná pokrevní linie, která žije dodnes. Tato zasvěcená kniha je novodobým hledáním svatého Grálu se všemi nezbytnými prvky neznámých, zašifrovaných dokumentů a...

Malá encyklopedie šamanismu

Zelený - Atapana, M. /Libri/

Kniha představuje šamanismus jako transkulturní fenomén, který byl zřejmě prvním světonázorem od úsvitu dějin, kdy si člověk začal klást otázky o světě a kosmu. Šamanismus neměl jednotnou formu, neboť byl úzce napojen na individualitu a osobní schopnosti každého...

298,- Kč 350,- Kč

Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol -Vysvobození v bardu skrze naslouchání

Kniha mrtvých je základním dílem tibetského buddhismu. Její vznik se datuje do 8. stol. po Kristu, kdy byla patrně poprvé zapsána, avšak v následujících zhruba šesti staletích patřila k tajným, „zakopaným“ knihám, které nepronikly na veřejnost. O její rozšíření se...

338,- Kč 398,- Kč

Tanec slunce - Krvavý rituál síly a posvátné bolesti

Procházka, P. /Eminent/

Tanec je starý jako lidstvo samo. Indiáni tančí z radosti i ze zoufalství, tančí, když jsou sytí, tančí i k smrti unavení a hladoví... „Tanec slunce je náš nejstarší a nejposvátnější obřad, Praděd všech ostatních... Je tak starý, že jeho počátky jsou zahaleny v...

254,- Kč 299,- Kč

Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje

Löwensteinová, M., a Winkelhöferová, V. /Libri/

Autorky, koreanistka a japanistka, přinášejí nejprve v úvodních statích základní přehled o vývoji mytických a náboženských systémů na Korejském poloostrově a Japonském souostroví (včetně zlomků poznání o mýtech dodnes tajuplného národa Ainů). V následující,...

247,- Kč 290,- Kč

Evangelium Toltéků

Díaz, F. /Triton/

Frank Díaz píše o Quetzalcoátlovi srozumitelně, podrobně a takovým způsobem, že je v jeho podání příkladem pro všechny lidi. Kdo se chce dovědět o moudrosti Toltéků, měl by začít právě tímto zasvěceným a podnětným textem. Cílem této práce bylo poznání tajemství...

212,- Kč 249,- Kč

Orientální mytologie - Masky bohů

Campbell, J. /Pragma/

Kniha zkoumá východní mytologii tak, jak se rozvinula v odlišných náboženstvích Egypta, Číny, Indie a Japonska. Je součástí série Masky bohů, jednoho z Campbellových mistrovských děl. Sám autor říká, že hlavním výsledkem této práce bylo „potvrzení myšlenky o...

211,- Kč 248,- Kč

Hlas poznání - Toltécká kniha moudrosti

Ruiz, M. (nakladatelství Pragma)

Kniha, založená na staré Toltécké moudrosti, nám ukazuje, jak obnovit víru v pravdu a vrátit se ke zdravému rozumu. Ruiz mění způsob, jakým vnímáme sami sebe i druhé lidi. Pak nám otvírá dveře do reality, kterou jsme vnímali jako dvouleté děti - do reality pravdy, lásky a...

160,- Kč 188,- Kč

Suma tibetského písemnictví

Kolmaš, J. (nakladatelství Argo)

Pečlivý výběr překladů z tibetského písemnictví, který mapuje v celistvosti literaturu jednoho z nejpozoruhodnějších států světa. Najdeme zde pověsti, mýty či jímavé písně tibetského jogína Milarepy, milostné verše 6. dalajlámy, rozpustilé básničky tibetské...

331,- Kč 389,- Kč

Tao te ťing

Lao-c´ (nakladatelství DharmaGaia)

Základní text taoismu, jenž patří více než dva tisíce let k hlavním zdrojům čínského myšlení. Je nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků a dnes je považován za jedno z klíčových děl světové filosofie. Excelentní a dnes už klasický překlad...

279,- Kč 328,- Kč

Křišťál a cesta světla

Namkhai Norbu Rinpočhe /DharmaGaia, Dzogčhen/

Teoretické výklady o dzogčhenu, esenci všech tantrických systémů, jsou spojeny s osobními vzpomínkami autora do fascinujího celku, jenž ukazuje autentickou podobu tibetského buddhismu. Dodatek A: Zrcadlo; Dodatek B: Longde; Dodatek C: Stručná biografie autora. Ilustrace tradiční...

253,- Kč 298,- Kč

Láska, vztahy a přátelství

Miguel Ruiz (nakladatelství Pragma)

Don Miguel Ruiz vysvětluje názory a předpoklady vycházející ze strachu, které podkopávají lásku a vedou k utrpení v našich partnerských vztazích. V několika moudrých příbězích nám ukazuje, jak léčit emoční rány, znovu nabýt svobodu, radost a hravost, na které máme...

153,- Kč 180,- Kč

Míníme téhož Boha?

Prévert Jacques, Lapide P., Panikkar R. /Vyšehrad/

Živý a otevřený rozhovor dvou význačných představitelů křesťanské a židovské spirituality, kteří se nevyhýbají ani těm nejpalčivějším otázkám.

25,- Kč 29,- Kč

Dzogčhen - Přirozeně dokonalý stav

Čhögjal Namkhai Norbu (nakladatelství DharmaGaia)

Teorie a praxe dzogčhenu, esence všech tantrických systémů, speciální meditační praxe zaměřená přímo na intuitivní uchopení reality.

168,- Kč 198,- Kč

Encyklopedie keltské mytologie

Vlčková, J. (nakladatelství Libri)

Historička a archeoložka J. Vlčková představuje čtenářům svět svébytných keltských mýtů, tak jak je doložen písemnými prameny, archeologickými výzkumy, ale i jejich pozdějším zpracováním, mj. v pověstném Artušovském cyklu, který vstoupil do obecného povědomí. Po...

323,- Kč 380,- Kč

Huehuehtlahtolli - Svědectví starého slova

Galeana, L. S. a León-Portilla, M. (nakladatelství CERM)

V knize je shromážděna moudrost mužů a žen žijících před mnoha staletími v indiánském Mexiku. Jejich svědectví jsou známá pod jménem "staré slovo" či "huehuehtlahtolli" a zahrnují soubor morálních naučení, jež dávají nahlédnout do tajů aztéckého myšlení.

187,- Kč 220,- Kč

Svátky světových náboženství

Kirste R.; Schultze H.; Tworuschka U. /Vyšehrad/

Edice Světová náboženství. Přehledně zachycuje a vykládá svátky židovství, křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, zoroastriánství, džinismu, sikhismu a bahá’í. Jak slaví Židé svátek nového roku? Jak probíhá měsíc ramadán? Jaký význam má pro hinduisty...

Esejské dobrodružství

Flusser, D. /Oikoymenh/

Kniha předního židovského novozákoníka sleduje vliv, který má essejství, odštěpená židovská sekta z doby přelomu letopočtu, na formování některých základních linií křesťanství.

202,- Kč 238,- Kč

Křesťanství a náboženství Číny

Ching, J.; Küng, H. /Vyšehrad/

Výzva k dialogu, porozumění a smíření. Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá...

211,- Kč 248,- Kč

Domorodá náboženství Severní Ameriky-Síla vizí a plodnosti

Hultkrantz, A. /Prostor/

Další svazek knižní řady Náboženské tradice světa ve kterém nalezname výklad vzniku a histrického vývoje domorodých náboženství Severní Ameriky.

Náboženství Afriky-Tradice v proměnách

Lawson, E. T. /Prostor/

Kniha přináší zasvěcený a podrobný pohled na dvě z mnoha afrických náboženství. Oba systémy - zulský a jorubský - existovaly v takzvané anglofonní Africe, tj. na území bývalých britských kolonií. Jsou dobrým příkladem systémů, z nichž jeden je výrazně...

169,- Kč 199,- Kč

Vymítání všeho kacířstva

Hippolytus /Bibliotheca gnostica/

170,- Kč 200,- Kč

Gnose

Matoušek, J. /Herrmann & synové/

V českém jazyce dosud nejobsáhlejší a nejdůkladnější pojednání o gnostických naukách. Autor byl vůdčí osobností starognostické společnosti Kroužek přátel filosofie a členem pražské lóže martinistů. Jeho studie pojednávající o gnósi pohanské i křesťanské, o...

189,- Kč 222,- Kč

Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství

Krumpolc, E. (nakladatelství Univerzita Palackého)

71,- Kč 83,- Kč

Na pravdě záleží

W. J. Veith /Maranatha o.s./

Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a filozofického labyrintu nachází ryze biblické východisko, které ulehčí cestu při hledání pravdy. Odhalená pravda otevírá oči do plné šíře...

203,- Kč 239,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku