Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Esejské dobrodružství

Flusser, D. /Oikoymenh/

Kniha předního židovského novozákoníka sleduje vliv, který má essejství, odštěpená židovská sekta z doby přelomu letopočtu, na formování některých základních linií křesťanství.

202,- Kč 238,- Kč

Křesťanství a náboženství Číny

Ching, J.; Küng, H. /Vyšehrad/

Výzva k dialogu, porozumění a smíření. Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog Hans Küng s předními znalci hinduismu (sv. 1), buddhismu (sv. 2), islámu (sv. 3) a náboženství Číny (sv. 4). Každá...

211,- Kč 248,- Kč

Domorodá náboženství Severní Ameriky-Síla vizí a plodnosti

Hultkrantz, A. /Prostor/

Další svazek knižní řady Náboženské tradice světa ve kterém nalezname výklad vzniku a histrického vývoje domorodých náboženství Severní Ameriky.

Náboženství Afriky-Tradice v proměnách

Lawson, E. T. /Prostor/

Kniha přináší zasvěcený a podrobný pohled na dvě z mnoha afrických náboženství. Oba systémy - zulský a jorubský - existovaly v takzvané anglofonní Africe, tj. na území bývalých britských kolonií. Jsou dobrým příkladem systémů, z nichž jeden je výrazně...

169,- Kč 199,- Kč

Vymítání všeho kacířstva

Hippolytus /Bibliotheca gnostica/

170,- Kč 200,- Kč

Gnose

Matoušek, J. /Herrmann & synové/

V českém jazyce dosud nejobsáhlejší a nejdůkladnější pojednání o gnostických naukách. Autor byl vůdčí osobností starognostické společnosti Kroužek přátel filosofie a členem pražské lóže martinistů. Jeho studie pojednávající o gnósi pohanské i křesťanské, o...

189,- Kč 222,- Kč

Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství

Krumpolc, E. (nakladatelství Univerzita Palackého)

71,- Kč 83,- Kč

Na pravdě záleží

W. J. Veith /Maranatha o.s./

Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a filozofického labyrintu nachází ryze biblické východisko, které ulehčí cestu při hledání pravdy. Odhalená pravda otevírá oči do plné šíře...

203,- Kč 239,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku