Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Čínská Gnose-Komentáře k Tao te ťingu

Petri, C. de; Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Gnose je univerzální, čas ani prostor ji nemůže omezovat. Je obsažena v moudrosti všech staletí, všech národů a ras. Tak přibližně před dvěma tisíci lety napsal čínský filosof Lao c’ své nepomíjivé dílo Tao te ťing. Toto dílo je tak celistvé, tak důkladné, že ve...

314,- Kč 369,- Kč

Kořeny indoevropské duchovní tradice

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Český religionista a překladatel ze sanskrtu Jan Kozák (Ašvaghóša: Příběh Buddhova života, Praha 2005; Manuův zákoník, Praha 2012) vykládá přehlednou učebnicovou formou původní ideologii a náboženství Indoevropanů založených na védské moudrosti, tj. podstatu starého...

332,- Kč 390,- Kč

Spiritualita (nejen) pro skeptiky

Samojský, P. /Unitaria/

Nejdůležitějším rysem publikace je autorův důsledně otevřený přístup k lidské spiritualitě a snaha o její co nejširší pojetí. P. Samojský, jenž myšlenkové podklady pro sepsání této knihy shromažďoval v průběhu své dosavadní dvacetileté unitářské duchovenské...

280,- Kč 329,- Kč

Korejská náboženství

Glomb,V.; Löwensteinová, M. /Togga/

Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně...

289,- Kč 340,- Kč

Rituální jeskyně starých Mayů-Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů

Chládek, S. /Academia/

Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i...

676,- Kč 795,- Kč

Apokalypsa nebo transformace?

Vojtíšek, Z. /Dingir/

Mileniální koncepce v minulosti i současnosti

247,- Kč 290,- Kč

Džinismus-Jako spásná nauka, světový názor a náboženství

Werner, K. /CAD Press/

První a jediná publikace v češtině (i slovenštině) o džinismu - jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství, navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, prof. Karla Wernera, autora řady vědeckých prací a...

567,- Kč 667,- Kč

Bible ve světle mystiky-Evangelium sv. Matouše, Evangelium sv. Lukáše, Evangelium sv. Marka

Weinfurter, K. /Daranus/

Karel Weinfurter (1867-1942) je právem považován za největšího českého mystika, okultistu a zasvěcence. Když v roce 1929 začala vycházet jeho Bible ve světle mystiky, vzbudilo to rozruch nejen mezi katolíky. Weinfurterova biblická interpretace, založená na srovnání s jinými...

203,- Kč 239,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku