Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Tibetská kniha o životě a smrti

Sogjal-rinpočhe (nakladatelství Argo)

Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického nazírání duchovní skutečnosti. Seznamuje čtenáře s meditačními technikami, osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti. Především se ale text detailně zabývá...

338,- Kč 398,- Kč

Lidé svatých zemí

Čejka, M. /Barrister & Principal/

Marek Čejka (1975) je politolog, právník a cestovatel. Mnohokrát navštívil Blízký východ i řadu dalších oblastí. Zabývá se vědeckou a přednáškovou činností, je autorem několika úspěšných knih, mj. Izrael a Palestina (2005) a Judaismus a politika v Izraeli (2009) a řady...

115,- Kč 135,- Kč

Encyklopedie baltské mytologie

Běťáková, E. a Blažek, V. /Libri/

Představuje přehledně uspořádanou syntézu mytologických jmen a předkřesťanských institucí baltských národů, jak je zachytili kronikáři, duchovní a lexikografové zejména v 16.-18. století a doplnili sběratelé litevských a lotyšských národních písní a pověstí z...

251,- Kč 295,- Kč

Svatební rituály u nás a ve světě

(NLN - Nakladatelství Lidové noviny)

Svatba je významnou součástí života každého člověka. V nánosech globalizačních procesů se postupně rozpouští naše vlastní identita a tento proces zasáhl i do tak důležitých a osobních věcí, jako je výběr partnera. Dívky stále více touží po mužích, kteří se...

271,- Kč 319,- Kč

2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha

Kostićová, Z. M. /Malvern/

Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tato kniha pokouší odpovědět i na další otázky...

Potřebuje člověk náboženství?

Hašpl, K. (nakladatelství Unitaria)

Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti,...

170,- Kč 200,- Kč

Tvůrčí náboženství

Norbert F. Čapek, Hašpl, K. a Šíma, J. (nakladatelství Unitaria)

Náboženství obvykle bývá spojováno s tradicí, která odkazuje do minulosti - k prorokům, zakladatelům a moudrosti dávných zjevení. V unitářském pojetí však náboženství vychází z přirozené potřeby člověka "být náboženským", tedy vnášet do svého života vyšší...

136,- Kč 160,- Kč

Mayský kalendář a další kalendáře minulosti

Stray, G. /Dokořán/

Angličan Geoff Stray, který se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik desetiletí, v této knížce objasňuje rozdíly mezi různými typy kalendářů starověkých civilizací, pro něž bylo studium nebeských cyklů životně důležitým pilířem poznání a...

168,- Kč 198,- Kč

Traktát o třech podvodnících - Příběh kacířské knihy, která neexistovala

Minois, G. (nakladatelství Volvox Globator)

Už od 13. století, v době, kdy se naplno rozpoutal konflikt mezi papežem a císařem, se mluví o existenci kacířského spisu, který odsuzuje Mojžíše, Ježíše a Mohameda jako tři podvodníky a manipulátory, kteří používali falešné zázraky a strach z božího hněvu, aby...

254,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku