Nabízíme  Liturgika

Písně bratra Jana Augusty. Druhá tvář bratrské hymnografie

Baťová, E. /KLP/

Zpěv Jednoty bratrské je tradičně znám na základě kancionálů vycházejících z redakce Jana Blahoslava (1523-1571), které byly tištěny po celou druhou polovinu 16. století. Blahoslav publikoval také řadu teoretických spisů, díky nimž jsme o přístupu ivančického biskupa k...

383,- Kč 450,- Kč

Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Tichý, R. /Krystal OP/

Chvalozpěv na Velikonoční svíci nazývaný podle prvního slova Exsultet, Ať zajásá, je všeobecně znám zřejmě především díky „pilné včele“. Jedná se přitom o píseň nejen esteticky krásnou, ale také nesmírně bohatou na teologii a na podněty pro duchovní život. Je...

183,- Kč 215,- Kč

Tělo, čas a prostor v liturgii

Vlčková, M. /Malvern/

Studie se zabývá kategoriemi tělesnosti, časovosti a prostorovosti jako významnými a podmiňující pro jakoukoli mezilidskou komunikaci i pro liturgické slavení. V první části autorka pojednává o liturgii jako symbolickém jednání, snaží se poukázat na určité napětí v...

204,- Kč 240,- Kč

Hledání českobratrského výtvarnictví: Funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945

Mazáč, T. /CDK/

Publikace se vydává po stopách výtvarného umění v kostelech a modlitebnách Českobratrské církve evangelické, kde obvykle pro silný vliv reformované tradice výtvarná díla příliš neočekáváme, a kde přitom přesto můžeme objevit zajímavé umělecké počiny. Ve snaze...

168,- Kč 198,- Kč

Židovská modlitba

Sante, C. Di /Oikoymenh/

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

211,- Kč 248,- Kč

Breviář-Denní modlitba církve

Toto jednosvazkové vydání Denní modlitby církve tzv. Breviáře, obsahuje všechny texty na celý rok pro ranní chvály, modlitbu uprostřed dne, nešpory a modlitbu před spaním; je určené pro ty, kdo nemají povinnost modlit se denně všechny části včetně modlitby se čtením....

672,- Kč 790,- Kč

Oremus-komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie

Tichý, R. /Krystal OP/

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že vstupní modlitby...

191,- Kč 225,- Kč

Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého

Mrňávek, T. /Pavel Mervart/

V našem prostředí dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi bohoslužebného procesu. Tato kniha mezeru vyplňuje. Užitá metodologie...

246,- Kč 289,- Kč

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka

Vepřek, K. /Refugium Velehrad-Roma/

Pod názvem Hlaholský misál je znám soubor liturgických textů římskokatolického ritu v nové církevní slovanštině, který sestavil Vojtěch Tkadlčík ve spolupráci s předními českými i zahraničními teology a slavisty v druhé polovině 20. století. Oficiálně byly...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku