Nabízíme  Zlevněné knihy

Čtyři klíče k životu

Byock, I. /Portál/

Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit...

127,- Kč 325,- Kč

Život s alzheimerem-Pohled do srdce, duše a mysli člověka, který žije s Alzheimerovou chorobou

Taylor, R. /Ikar/

Co prožívá člověk postižený alzheimerem? Co se mu honí hlavou, když sleduje, jak za něj ostatní mluví, rozhodují, a dokonce i myslí? Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal si...

Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století

/Biblion/

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dbou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různou mírou autoriy. Některé církve...

84,- Kč 199,- Kč

Jedenácté přikázání

Šulík, I. /Karmelitánské nakl./

V knížce svěžích postřehů ze života a duchovních úvah rezonují pojmy jako láska, spravedlnost, víra, světlo, odpuštění. Stručné, ale obsahově bohaté texty spojuje myšlenka, která patří k základním pravdám křesťanství: Bůh je laskavý a milosrdný.

Život po ztrátě manžela

Daikerová, A. /Karmelitánské nakl./

Blahoslavení, kdo vychovávají

Cabra, P. G. /Karmelitánské nakl./

Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Pier Giordano Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti....

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa

Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

51,- Kč 199,- Kč

Posílení víry

Troki, I. ben A. /Agadah/

Karaimský učenec a teolog Izák Trocký (Jicchak ben Avraham Troki) získal rozsáhlé znalosti v oblasti biblické hebrejštiny a biblické literatury. Znalost polštiny a latiny mu umožnila studia křesťanských dogmat a účast na teologických disputacích s římsko-katolickými,...

85,- Kč 100,- Kč

Dějiny křesťanství-úvod

McGrath, A. /Volvox Globator/

Autorem tohoto nového velkého úvodu do dějin křesťanství je jeden z předních světových teologů, tvůrce řady tematických příruček a sborníků, které se následně staly bestsellery. Kromě přehledu samotného západního vývoje tohoto náboženství text poskytuje celkový...

509,- Kč 599,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku